Læsetid: 7 min.

Det skal du vide om grøn energi

grøn energi

Måske har du hørt om grøn strøm eller grøn energi, men er du i tvivl om, hvad det betyder, og hvordan du får det, så læs med her. I dette blogindlæg kan du nemlig få et overblik over grøn strøm, og hvad dette begreb dækker over. Derudover kommer vi også ind på, hvilke tiltag du kan tage for at få et grønnere elforbrug.

Hvorfor grøn energi?

Klimaændringerne er her. De er et globalt problem, som truer vores fælles fremtid på Jorden. Det lyder en smule barskt, men det er også ramme alvor; vi kan ikke bare læne os tilbage og vente på, at det går over. Et område ud af flere, som kræver handling, er vores energiforsyning. For at begrænse klimaforandringerne skal vi omlægge vores nuværende energiproduktion fra kul, olie og gas til vedvarende, grønne energikilder.

Hvad er grøn energi?

Grøn energi – eller vedvarende energi – er en fællesbetegnelse for energiteknologi, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale. Grøn energi er naturlige energiformer, som kan udnyttes til energiproduktion, samtidig med at de vedligeholder sig selv. 

Eksempler på de mest kendte grønne energikilder er vindenergi, solenergi, vandkraft, bioenergi og jordvarme. Fælles for disse energikilder er, at de er uudtømmelige – de er ubegrænsede ressourcer, som altså ikke slipper op. Vinden vil altid blæse, solen vil blive ved med at skinne, vandet løber vi ikke tør for, og planter og træer vil gro, så længe vi husker at plante nye, når vi fælder og forbruger. Dette i modsætning til de begrænsede reserver af fossile brændsler som olie, kul og gas, som er resultat af geologiske processer over flere millioner år. Dannelsen af disse kilder tager altså så lang tid, at de ikke anses som kilder, der fornyer sig selv.

Vedvarende energi er fremtiden

Grøn omstilling fylder mere og mere på den politiske dagsorden og på menigmands læber – og det er med god grund. For at bremse klimaforandringerne skal vi finde på løsninger, der reducerer udledningen af CO2. Og ser vi på energiområdet, er vedvarende energikilder svaret. Vedvarende energikilder åbner op for en helt anderledes måde at tænke og producere energi. Bæredygtig energi, vel at mærke. Med disse kilder kan vi – i modsætning til med de fossile brændstoffer – producere elektricitet uden at producere drivhusgasser. 

I Danmark er ambitionen, at vi skal være fri af fossile brændstoffer i 2050. I stedet skal vind- og solenergi samt biomasse fungere som primære energikilder, der skal kunne dække hele landets energiforbrug.

Grøn energi i Danmark

Grøn energi kan som nævnt komme fra flere forskellige energikilder. I dansk regi anvender vi i dag flere forskellige vedvarende energikilder. Lad os se på de mest udbredte herunder:

Vindkraft

Vindkraft

Vi kommer ikke udenom, at det ofte blæser i Danmark. Derfor er vindkraft også meget brugt i på dansk grund og har sådan set været det siden 1970’erne. 

Som nation lægger vi os i spidsen, når det gælder udvikling, produktion og opstilling af vindmøller. Vi har både vindmøller på land og større vindmølleparker til vands – faktisk er flere vindmølleparkerne i Danmark på listen over verdens største. I 2019 udgjorde vindenergi 46,9 % af danskernes samlede energiforbrug.

Selvom det blæser meget i Danmark, så er det vigtigt at huske på, at der også er dage, hvor der er mere vindstille, og derfor vil det også variere, hvor meget grøn strøm, du kan få fra de opstillede vindmøller rundt omkring i landet, alt efter hvor meget det blæser.

Bioenergi

Bioenergi er en fælles betegnelse for vedvarende energi, som kan udvindes gennem både biomasse og biogas. Når biomassen brændes af i store kraftvarmeværker, frigives energi. 

I Danmark udgør bioenergi ⅔ af danskernes samlede vedvarende energiforbrug. 

Solenergi 

Solens stråler er anvendelige som vedvarende energikilde. I Danmark anvendes solenergi på to måder: til at producere varme og til at producere strøm – enten gennem solfangere eller solceller. 

Solenergi er selvsagt afhængig af solens stråler. Derfor er der stor forskel på udbyttet fra solenergi alt efter tid på året. Dermed ikke sagt, at solenergi er umulig at udnytte i vinterhalvåret – der vil ganske enkelt bare være dét mere energi at hente om sommeren med denne type vedvarende energikilde. På samme måde vil der derfor også naturligt være større udbytte af solenergi i dagtimerne, hvor solen er fremme, mens du vil få mindre ud af solen om natten, når solen ikke er fremme på himlen. 

I 2020 udgjorde solenergi 4 % af det danske elforbrug. 

Elprisen kan variere

Når solen ikke skinner, eller når vinden ikke blæser, så bliver der produceret mindre grøn el i Danmark, end når det for eksempel blæser meget. Og det kan sammen med mange andre faktorer være med til at påvirke elprisen.

Elprisen er nemlig fastsat af udbud og efterspørgsel, og den kan derfor svinge op og ned. Det betyder blandt andet, at der er tidspunkter på døgnet, hvor det er billigere for dig som forbruger at bruge strømmen, hvis du har en elaftale med en variabel elpris.

Men hvordan ved du så, hvornår det er billigst for dig at bruge for eksempel din opvaskemaskine, din vaskemaskine eller din tørretumbler? Du har faktisk mulighed for at følge elprisernes udvikling time for time, så du kan tilrettelægge dit elforbrug ud fra det tidspunkt på dagen, hvor du kan spare allermest.

En rigtig nem og smart måde at gøre dette på er ved at downloade Velkommens helt egen elpris-app. Med vores app kan du følge udviklingen på elprisen, så du kan spare allermest ved at udnytte strømmen, når den er billigst.

Hvordan får jeg et grønnere elforbrug

Klima fylder i dag rigtig meget i såvel samfundsdebatten som for den enkelte. Mens mange i dag er begyndt at tænke ekstra over klima og bæredygtighed, når der handles ind i det daglige, så kan det være sværere at finde hoved og hale i de grønne valg, når det handler om de lidt større beslutninger i hjemmet.

Hvordan får du for eksempel et grønnere elforbrug? Når du skal se på dit elforbrug med henblik på at få et grønnere strømforbrug, er der en del ting, som du selv kan gøre. En af de hurtigste ting, du selv kan tage fat på, er at spare på strømmen.

En måde at få et grønnere elforbrug er at forsøge at begrænse din brug af el i hverdagen, det kan blandt andet gøres ved at huske at slukke lyset, når du ikke er i rummet, eller hvis der er nok naturligt lys til at lyse rummet op.

Derudover kan du som forbruger for at opnå et grønnere elforbrug forsøge at mindske dit brug af elektroniske apparater. Det kan for eksempel være ved at sætte begrænsninger på, hvor meget computer, tv og spillekonsoller bliver brugt, ligesom du kan forsøge at bruge hårde hvidevarer som tørretumbler og vaskemaskine lidt mindre. Det kan dog i en travl hverdag være svært at begrænse brugen af apparater, som er med til at gøre dagen nemmere. Heldigvis er der også andre tiltag, du kan tage fat i for at spare på strømmen og dermed få et grønnere elforbrug.

Det kan for eksempel være ved at se på, om du i dit hjem har mange elektroniske apparater, som står og sluger strøm, når du ikke bruger dem. Det vil i mange tilfælde være apparater, som står på standby, når du ikke bruger dem.

Det vil typisk være ting i hjemmet som for eksempel dit TV. Måske har du opdaget den der røde lille prik, der ofte lyser på et TV, når det står på standby. Det betyder, at TV’et faktisk stadig står og bruger strøm i baggrunden. Derfor er det en god idé at slukke på kontakten i stedet, hvis du gerne vil have et grønnere elforbrug. Andre elektroniske apparater, som typisk har en standbyfunktion, er din radio, dine spillekonsoller og højtalere. Det kan for eksempel også være en computer, som du har stående i dvaletilstand i stedet for at slukke den helt.

Og en ting er, at du kan bruge mindre strøm og dermed få et grønnere elforbrug og gøre noget godt for klimaet, men du kan faktisk også spare mange penge, hvis du slukker helt for strømmen frem for at lade det stå på standby. Ifølge Energistyrelsen kan du faktisk spare over 1.000 kroner årligt, hvis du for eksempel har 30 apparater, som står standby og heraf har 16 med et højt standby-strømforbrug.

En anden måde at biddrage til et grønnere elforbrug er ved at undersøge, om du kan få mere grøn strøm i dit hjem. En af de mest synlige ting, du kan gøre, er at opstille nogle solceller. Det kan for eksempel være på dit eget tag, som bidrager til at producere grøn strøm ved at udnytte solens energi, når vejret tillader det. Der er dog også mindre omfattende måder at få mere grøn energi til dit hjem, og det vil vi fortælle mere om i næste afsnit.

Frem den grønne omstilling – skift til strøm fra vedvarende energikilder 

Det er vigtigt at huske på, at hvert et skridt, du tager mod en grønnere fremtid, tæller. Vil du gerne fremme vedvarende energi, behøver du altså ikke nødvendigvis at købe en andel i en vindmølle eller sætte solceller på taget.

Du kan i stedet starte i det små, og det kan du meget vel gøre ved at købe grøn strøm hos Velkommen. Grøn strøm er energi, der er produceret af 100 % vedvarende energikilder som f.eks. vand-, sol og vindenergi. Vi synes, at det skal være nemt at tage det grønne valg, derfor har vi priser på grøn strøm, hvor alle kan være med. Du kan tilmelde dig grøn strøm til gode priser her.

Et bæredygtigt valg mod en grønnere fremtid

Når du vælger den grønne strøm til, tager du det klimavenlige valg. Du giver med andre ord klimaet de bedste forudsætninger, hvor du fremskynder overgangen til et Danmark bestående af 100% grøn energi.

Få mere viden hos Velkommen

Vi håber, at denne tekst har givet dig mere viden om grøn energi og et grønnere elforbrug. Husk, at du altid kan få mere viden om el og varme hos Velkommen. I vores vidensunivers deler vi spændende artikler og gode råd til dig. Så klik ind, og få gode sparetips, og lær meget mere om grøn energi.