Læsetid: 3 min.

Grøn energi

Groen_energi

Klimaændringerne er her. De er et globalt problem, som truer vores fælles fremtid på Jorden. Det lyder en smule barskt, men det er også ramme alvor; vi kan ikke bare læne os tilbage og vente på, at det går over. Et område ud af flere, som kræver handling, er vores energiforsyning. For at begrænse klimaforandringerne skal vi omlægge vores nuværende energiproduktion fra kul, olie og gas til vedvarende, grønne energikilder.

Hvad er grøn energi?

Grøn energi – eller vedvarende energi – er en fællesbetegnelse for energiteknologi, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale. Grøn energi er naturlige energiformer, som kan udnyttes til energiproduktion, samtidig med at de vedligeholder sig selv. 

Eksempler på de mest kendte grønne energikilder er vindenergi, solenergi, vandkraft, bioenergi og jordvarme. Fælles for disse energikilder er, at de er uudtømmelige – de er ubegrænsede ressourcer, som altså ikke slipper op. Vinden vil altid blæse, solen vil blive ved med at skinne, vandet løber vi ikke tør for, og planter og træer vil gro, så længe vi husker at plante nye, når vi fælder og forbruger. Dette i modsætning til de begrænsede reserver af fossile brændsler som olie, kul og gas, som er resultat af geologiske processer over flere millioner år. Dannelsen af disse kilder tager altså så lang tid, at de ikke anses som kilder, der fornyer sig selv.

Vedvarende energi er fremtiden

Grøn omstilling fylder mere og mere på den politiske dagsorden og på menigmands læber – og det er med god grund. For at bremse klimaforandringerne skal vi finde på løsninger, der reducerer udledningen af CO2. Og ser vi på energiområdet, er vedvarende energikilder svaret. Vedvarende energikilder åbner op for en helt anderledes måde at tænke og producere energi. Bæredygtig energi, vel at mærke. Med disse kilder kan vi – i modsætning til med de fossile brændstoffer – producere elektricitet uden at producere drivhusgasser. 

I Danmark er ambitionen, at vi skal være fri af fossile brændstoffer i 2050. I stedet skal vind- og solenergi samt biomasse fungere som primære energikilder, der skal kunne dække hele landets energiforbrug.

Grøn energi i Danmark

Grøn energi kan som nævnt komme fra flere forskellige energikilder. I dansk regi anvender vi i dag flere forskellige vedvarende energikilder. Lad os se på de mest udbredte herunder:

Vindkraft

Vindkraft

Vi kommer ikke udenom, at det ofte blæser i Danmark. Derfor er vindkraft også meget brugt i på dansk grund og har sådan set været det siden 1970’erne. 

Som nation lægger vi os i spidsen, når det gælder udvikling, produktion og opstilling af vindmøller. Vi har både vindmøller på land og større vindmølleparker til vands – faktisk er flere vindmølleparkerne i Danmark på listen over verdens største. I 2019 udgjorde vindenergi 46,9 % af danskernes samlede energiforbrug.

Bioenergi

Bioenergi er en fælles betegnelse for vedvarende energi, som kan udvindes gennem både biomasse og biogas. Når biomassen brændes af i store kraftvarmeværker, frigives energi. 

I Danmark udgør bioenergi ⅔ af danskernes samlede vedvarende energiforbrug. 

Solenergi 

Solens stråler er anvendelige som vedvarende energikilde. I Danmark anvendes solenergi på to måder: til at producere varme og til at producere strøm – enten gennem solfangere eller solceller. 

Solenergi er selvsagt afhængig af solens stråler. Derfor er der stor forskel på udbyttet fra solenergi alt efter tid på året. Dermed ikke sagt, at solenergi er umulig at udnytte i vinterhalvåret – der vil ganske enkelt bare være dét mere energi at hente om sommeren med denne type vedvarende energikilde. 

I 2020 udgjorde solenergi 4 % af det danske elforbrug. 

Frem den grønne omstilling – skift til strøm fra vedvarende energikilder 

Det kan måske være en smule svært at gennemskue, hvordan du selv kan være med til at bidrage aktivt til klimakampen. Men faktisk behøver det ikke være så svært endda, og vigtigt er det at huske på, at hvert et skridt, du tager mod en grønnere fremtid, tæller. 

Vil du gerne fremme vedvarende energi, behøver du altså ikke nødvendigvis at købe en andel i en vindmølle eller sætte solceller på taget. Du kan i stedet starte i det små, og det kan du meget vel gøre ved at købe grøn strøm hos Velkommen. Grøn strøm er energi, der er produceret af 100 % vedvarende energikilder som f.eks. vand-, sol og vindenergi. Vi synes, at det skal være nemt at tage det grønne valg, derfor har vi priser på grøn strøm, hvor alle kan være med. Du kan tilmelde dig grøn strøm til gode priser her.

Et bæredygtigt valg mod en grønnere fremtid

Når du vælger den grønne strøm til, tager du det klimavenlige valg. Du giver med andre ord klimaet de bedste forudsætninger, hvor du fremskynder overgangen til et Danmark bestående af 100% grøn energi.