Miljø, biodiversitet og grøn strøm

Hvad, hvordan og hvorfor?


Få svar på spørgsmål omkring miljø, biodiversitet og grøn strøm

Hvad betyder miljø?

Et miljø er de fysiske omgivelser vi lever i – både de naturlige og menneskeskabte. Mennesker, planter og dyr er med til at påvirke vores miljø. Der ligger et stort og fælles ansvar i at bevare naturen, gennemføre grøn omstilling af samfundet og tage hensyn til miljøet. De opgaver værner blandt andet Miljøministeriet om.

Miljø og eldeklaration

Som eludbyder kan vi blandt andet hjælpe miljøet ved at forhandle strøm, som stammer fra vedvarende energikilder, da produktionen af denne type strøm udleder væsentligt mindre CO2 ind strøm fra ikke vedvarende energikilder.

Med en elaftale fra Velkommen tager du altså et klimavenligt valg, da du altid er sikret grøn strøm. Det gør vi ved indkøb af grønne certifikater fra 100% vedvarende energikilder igennem vores eldeklaration, som hvert år udarbejdes af Energinet.

Hos Velkommen mener vi, at vi i fællesskab skal værne om klimaet og ikke mindst om hinanden. Derfor ønsker vi at levere god og grøn energi – nemt og overskueligt. Vi mener, at verden skal være et sted, som vi gennem vores handlinger passer på i fællesskab, og en af handlingerne er at være ansvarlig, når du køber energi.

Bliv klogere på…

Der er to slags eldeklarationer. Den ene er en generel deklaration, som bruges til almindelige elleverancer. Den anden er en individuel deklaration, som bruges til strøm, der er blevet certificeret. Og hvad betyder dette så?

Generel deklaration
Den generelle deklaration viser i bund og grund, hvad der er tilbage af produktionen, når man har trukket produktionen solgt med certifikater fra. Vær opmærksom på, at certifikaterne bliver solgt frit på tværs af grænserne.

Individuel deklaration
Når en individuel deklaration bruges, lover elhandleren, at de har købt de nødvendige certifikater til den strøm, der står på deklarationen.

Europæiske regler
EU stiller krav om, at alle elkunder kan få oplyst en eldeklaration fra deres forsyningsselskab eller elhandler. I Danmark varetages dette krav med Elmærkningsbekendtgørelsen. Den forpligter elhandlere til at lave deklarationer for deres levering af elektricitet til forbrugerne i det forgangne kalenderår.

Velkommens eldeklaration
Hvert år udarbejder Energinet en rapport, hvori du kan se, hvilke grønne energikilder Velkommen har fået sin strøm fra til at dække vores kunder elforbrug. Alle certifikater Velkommen indkøber er fra 100% grøn strøm.

Vi indkøber certifikater i strøm fra 100% vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug.

Gennem eldeklaration med oprindelsesgarantier for klimavenlig strøm fremlægger Velkommen dokumentationen for vores kunders samlede elforbrug.

Ud fra forbrugerombudsmandens retningslinjer for grøn strøm sikrer vi således grøn strøm svarende til dit forbrug og et elprodukt som er baseret på vedvarende energikilder.

Du finder Velkommens eldektation her, som i denne sammenhæng angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh, som kunde hos Velkommen.

Ikke altid. Det er det korte svar.

Der er ingen elselskaber, der kan garantere, at den strøm der kommer ud igennem netop din stikkontakt altid er grøn. Alligevel bidrager du aktivt til at skubbe Danmark i den rigtige retning, når du vælger et selskab, der går ind for 100 procent vedvarende energikilder.

Jo flere der vælger grøn strøm til, jo større bliver chancen for, at strømmen i din stikkontakt er grøn.

Bliv klogere på hvorfor i artiklen herunder 👇

Når et elprodukt er grønt, er det mærket med Forbrugerombudsmandens ét eller to grønne blade for grøn strøm. Disse blade angiver om der er tale om kategori 1 eller 2.

Forskellen på kategori 1- og 2-produkter: 

Ét blad (Kategori 2): Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug.
To blade (Kategori 1): Elprodukter med to blade er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover skal der være lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Velkommen kundernes miljøbidrag

1.281 tons CO2-udledning i marts måned 2024 » så meget har Velkommens kunder samlet sparet i udledning af CO2 igennem deres valg af en grøn elaftale.

Mens Velkommens kunder samlet siden 2019 har sparet hele 63.312 tons CO2 i udledning til og med marts 2024.

Sådan fungerer det

Hver eneste Velkommen-kundes forbrug bliver dækket af certifikater fra 100% vedvarende energikilder.

Hver gang en person vælger en grøn elaftale, sætter det yderligere skub i den grønne omstilling i Danmark.

Velkommen kunders CO2-besparelse illustreret i…

Velkommens kunders CO2-besparelsesbidrag i marts måned 2024 svarer til:

5.745.513 km flyvning.
Det svarer til 1.595 flyveture frem og tilbage fra Kastrup til Barcelona, Spanien.

Eller ca. 143 ganges flyvning rundt om Jorden.

Velkommens kunders CO2-besparelses bidrag siden 2019 frem til og med marts 2024 svarer til:

283.911.796 km flyvning.
Det kan sammenlignes med 95.063 ganges flyveture frem og tilbage fra Kastrup til Barcelona, Spanien.

Eller ca. 7071 ganges flyvning rundt om Jorden.

Velkommens CO2-besparelsesbidrag i marts måned 2024 svarer til:

128 hektar skovs årlige optag og binding af CO2.
Det svarer til arealet på 179 fodboldbaner.
Eller en stor del af Nyborg centrums areal.

Velkommens kunders CO2-besparelses bidrag siden 2019 frem til og med marts 2024 svarer til:

6.331 hektar skov årlige optag og binding af CO2.
Hvilket svarer til arealet på 8867 fodboldbaner.
Eller ca. halvdelen af Danmarks tredje største by Odenses areal.

Data for beregning
En hektar skov kan årligt opsuge og binde ca. 10 tons CO2. Vores beregninger på CO2 udledning og skovstørrelser, baseres på tal fra Information.
Vi baserer vores besparelser på CO2 på tal fra Energinet, som fandt at en dansk produceret kWh-time i 2020 udledte 117 gram CO2. Du kan læse mere på Energinets egen side her: Energinet.dk
Til illustration og måling af areal bruges Danmarks Arealinformation – en del af Danmarks Miljøportal (miljoeportal.dk)

Velkommens kunders CO2-besparelses bidrag i marts måned 2024 svarer til:

Sparet CO2-udledning som ved produktionen af ca. 92 tons oksekød. Ét ton svarer til 1000 kg.
Dette kan sammenlignes med mængden af 3.072 danskers årlige forbrug af oksekød.
Eller vægten af 3.840 EUR-paller stablet ovenpå hinanden.

Velkommens kunders CO2-besparelsesbidrag siden 2019 frem til og med marts 2024 svarer til:

CO2-udledning som ved produktionen af ca. 4.500 tons oksekød. Ét ton svarer til 1000 kg.
Dette kan sammenlignes med mængden af 150.000 danskers årlige forbrug af oksekød – det er lige så meget som 190.000 EUR-paller vejer.

Hvorfor taler vi om biodiversitet?

Det er biodiversiteten, der giver os ren luft, sund jordbund frisk vand og bestøvning af afgrøderne. Derudover er biodiversiteten også en helt særlig rolle i forhold at bekæmpe klimaudfordringerne og at mindske naturkatastrofer.

Biodiversitet

Biodiversiteten er helt essentiel for vores samfund

Hos Velkommen mener vi, at vi i fællesskab skal værne om klimaet og ikke mindst hinanden. Derfor tilbyder vi udelukkende grøn strømMen vi kan sammen gøre mere.

Vi vil derfor gerne være med til sprede viden om, hvordan vi alle sammen kan passe bedre på vores planet, og det kan vi blandt andet ved selv at indtænke biodiversitet derhjemme. 

 

Værd at vide om biodiversitet

Biodiversitet er mangfoldighed af alt liv på jordkloden

Det er bien, der drikker af din sodavand. Det er, når du kan tælle til mere end to blomster, to planter og to dyr i din have. Det er alle de forskellige levende organismer, der lever på land og i vand – vildt og naturligt.

Biodiversitet findes i skov, eng, mose, søer og åer – økosystemer, kredsløb – som vores dyr og planter lever i — i en gensidig afhængighed.

Læs mere herunder👇

Det er ikke kun i Danmark, biodiversiteten er truet. Det gælder hele verden. Derfor er der både brug for nationale og internationale tiltag for at bevare biodiversiteten. Det bidrager en lang række værktøjer til.

EU direktiver, dansk lovgivning og forvaltning for enkeltarter og naturtyper sætter hele tiden nye målsætninger, der bidrager til at beskytte vilde dyr, planter og levesteder.

Du kan læse meget mere hos Miljøstyrelsen.

Kort sagt er biodiversiteten vigtig, fordi den giver os ren luft, frisk vand, sund jordbund og bestøvning af afgrøderne. Den hjælper os med at bekæmpe klimaforandringer og at tilpasse os den og mindsker påvirkningen af naturkatastrofer.

Vi mennesker er afhængige af en god biodiversitet. Men i fællesskab kan vi gøre godt – og vildt.

Dyk ned i området her 👇

Med en krukke vildt på altanen eller en blomsterfyldt baghave, har du allerede taget et skridt i den rigtige retning.

Uanset hvor stor mulighed, du har for at give mere plads til naturen eller hjælpe den på vej, så tæller det i det store regnskab.

Vi har samlet vores bedste tips til hvordan du kan gøre det lidt vildere derhjemme og fremme biodiversiteten: 

 

Befolkningsvækst, landbrug, voksende byer, udvidet infrastruktur. Det er er blot nogle af de faktorer, der spiller ind ift. mindsket biodiversitet.

Biodiversiteten er med andre ord truet, fordi der ikke længere er den samme plads til naturen og den biologiske mangfoldighed.

Desværre har det stor betydning for vores samfund og livsgrundlag.

Du kan læse mere hos Danmarks Naturfredsforening eller Miljøstyrelsen.

Vi er midt i en klima- og biodiversitetskrise, og det har ført til debat om, hvad vi som samfund prioriterer. Der er rigtig fokus på, hvad vi kan gøre for vores klima. Her er et af svarende blandt andet at producere grøn strøm.

Der er imidlertid blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt grøn energi – i særdeleshed sol- og vindenergi – har negative konsekvenser for biodiversiteten. Det skyldes, at når man opfører vind- og solparker, er nødsaget til at udtage materialer og råstoffer fra jorden.

Heldigvis viser forskning, at der findes en løsning. Den kan du blive klogere på i artiklen👇

 

 

Hvad er grøn strøm?

Kort fortalt dækker grøn strøm over energi, der bliver produceret ved hjælp af blandt andet sol- og vindenergi, hvor der bliver udledt minimale mængder drivhusgasser.
Grøn strøm adskiller sig fra traditionel strøm, som ofte indebærer forbrænding af fossile brændstoffer og derfor udleder store mængder af drivhusgasser, der forurener miljøet.

Dit valg gør en forskel

Dit valg af elaftale skaber en grønnere fremtid

Når du vælger at blive elkunde hos Velkommen, får du altid en grøn elaftale med 100% certificeret grøn strøm.

Vi indkøber certifikater i strøm fra 100% vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug. På den måde er du med til at få Danmark i en grønnere retning, så vi kan nå ambitionen om et at være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Bliv klogere på…

Når du vælger grøn strøm, er du med til at påvirke, hvor meget miljøvenlig energi der bliver produceret.

Jo flere der vælger grøn strøm, jo bedre er det. For når efterspørgslen stiger, øges incitamentet for at opføre flere vindmøller og solcelleanlæg, og det vil øge den samlede mængde miljøvenlige energi.

Med andre ord:

Din beslutning om en grøn elaftale har direkte indflydelse på, hvor meget klimavenlig strøm, der bliver produceret i fremtiden. 

 

Almindelig strøm er det, nogen også kalder for sort strøm. Denne type strøm kommer fra fossile energikilder som kul, olie og gas. Fælles for disse energikilder er, at de udleder store mængder af drivhusgasser, der har negativ påvirkning på vores klima.

Grøn strøm er et skridt i den rigtige retning mod en mere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion, fordi den hjælper med reducering af drivhusgasudledninger og på den måde er bedre for vores klima end traditionel strøm.

Grafikken viser gram CO2 pr. kWh elektricitet inkl. afledte effekter for de forskellige energityper.

Bliv klogere her 👇

Det er svært at sige, hvornår strømmen er billigst, da prisen på strøm varierer meget.

En hovedregel er, at en øget efterspørgsel giver en højere elpris – og modsat ved lav efterspørgsel. Derudover er strøm også billigere på nogle tidspunkter af døgnet – uanset om du har fast eller variabel timepris. Dette er prisen for transport af strøm, som bestemmer dette.

Se hvad strømmen koster netop nu via vores app📱

Vi vil gerne hjælpe dig med at spare penge, hvor du kan.
Du kan derfor med god mening downloade vores Velkommen elpris-app og udnyt fordelene:

✅ Hold øje med elpriserne time for time og udnyt strømmen, når den er billigst.
✅ Få tilsendt brugbare sparetips og gode råd til besparelser.
✅ Ekstra besparelser og nyttig viden gennem KlubVelkommen.
✅ Velkommen-kunder kan nemt og hurtigt logge direkte ind i Selvbetjeningen MitVelkommen.
… og meget mere til📱💰

Find link til af downloade app’en både til android og iOS nedenfor👇

En stor del af energien i Danmark kommer fra vindenergi. Vindstrøm er en alletiders vedvarende energikilde, som nytter vinden til at lave CO2-neutral energi.

Især udviklingen, teknologien og opsætningen af disse vindmøller har taget fart de seneste årtier i takt med et øget fokus på den grønne omstilling.

Grøn strøm når den er billigst

En elaftale med masser af fordele

Velkommen har leveret grøn strøm til danskerne siden 2019 og i dag leverer vi til over 90.000 hjem spredt ud over hele Danmark.

6 fordele ved en elaftale fra Velkommen

✔️ 0 kr. i oprettelse og 1 kr. i abonnement.
✔️ Variabel elpris.
✔️ Grøn strøm.
✔️ Personlig kundeservice.
✔️ Elpriser time for time i app’en.
✔️ Ekstra besparelser i Klubvelkommens Rabatunivers.

Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid – start med dit valg af elaftale.

Vælg en elaftale fra Velkommen i dag👇