Klimavenlig grøn strøm

Når du vælger grøn strøm fra Velkommen, indkøber vi certifikater i strøm fra 100% vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug.

Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid.
Vil du være med?

En grøn elaftale med masser af fordele

Med en grøn variabel elaftale får du:

✅ 100% certificeret grøn strøm uden merpris.
✅ 0 kr. i oprettelse.
✅ 0 kr. i abonnement til Velkommen.
Variabel elpris aftale med afregning time for time, som følger markedet med tillæg 0,1875 kr./kWh (prisen er inkl. moms).
 Personlig kundeservice på chat, mail og telefon.
✅ Fri adgang til fordelsklubben KlubVelkommen.

Det er en elaftale med tanke for nærvær, miljø og din pengepung ⚡🌱

Planlæg med fordel dit elforbrug med vores elpris app.
Du kan til hver en tid også følge med i dit forbrug i selvbetjeningen.

Værd at vide om grøn strøm

Læs her hvordan vi sikrer dig grøn strøm svarende til dit forbrug

Når du vælger grøn strøm fra Velkommen, tager du et klimavenligt valg. Det er et valg, hvorigennem du tilkendegiver, hvilken retning du gerne vil have, at udviklingen på elmarkedet skal bevæge sig.
Hvordan dette rent praktisk fungerer, ønsker vi at belyse for dig i de følgende slides👉

Det danske elnet blander strømmen

I Danmark har vi et åbent elnet. Før strøm videresendes til den danske forbruger, blandes det sammen i elnettet. Denne sammenblanding af strøm vil altid foregå. Uanset valg af elselskab kan forbrugeren altså ikke sikre sig, at strømmen i stikkontakten derhjemme leveres fra vedvarende energikilder.
Hvad det så betyder, at et elselskab kan sikre dig grøn strøm svarende til dit forbrug, forklarer vi i næste slide👉

Vi følger forbrugerombudsmandens retningslinjer for grøn strøm

En elhandler kan anvende klimamæssige udsagn som fx ”grøn strøm”, ”klimavenlig” strøm og ”energi fra vindmøller” o.lign. ved markedsføring af elprodukter, når produktet er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder.
Dette foregår ved, at der skelnes i retningslinjerne mellem kategori 1- og 2-produkter. Læs om kategorierne i næste slide👉

Forskellen på kategori 1- og 2-produkter

Ét blad (Kategori 2): Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug.
To blade (Katagori 1): Elprodukter med to blade er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover skal der være lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.
Læs videre i næste slide👉

Eldeklaration med oprindelsesgarantier for klimavenlig strøm

Fælles for begge kategorier er, at et elselskab som udbyder grøn strøm, skal kunne dokumentere dette ved opkøb af såkaldte oprindelsesgarantier (Ét eller to bladet elprodukter).
Efter hvert endt år udarbejder Energinet en rapport, hvori du kan se, hvilke grønne energikilder Velkommen har fået sin strøm fra. Alle certifikater Velkommen indkøber er fra 100% grøn strøm, og er svarende til vores kunders samlede elforbrug. I 2021 købte vi 60% certifikater fra vand og 40% fra vind. Fortsættes på næste slide👉

Grøn strøm svarende til dit forbrug produceret fra 100 % vedvarende energikilder

Det er altså gennem eldeklaration med oprindelsesgarantier for klimavenlig strøm, at Velkommen fremlægger dokumentationen for, at oprindelsesgarantier og individuelle deklarationer, svarer til vores kunders samlede elforbrug, som de har forbrugt gennem deres aftale om klimaprodukter. Dette er måden hvorpå Velkommen ud fra forbrugerombudsmandens retningslinjer for grøn strøm sikrer grøn strøm svarende til dit forbrug, og et elprodukt som er baseret på vedvarende energikilder.

Pristjek din nuværende elaftale

Overvejer du at skifte elaftale?
Vi har 100% certificeret grøn strøm.

Med vores prisberegner kan du hurtigt sammenligne tidligere gennemsnitspriser i markedet med vores elpriser – måske kan du spare penge ved at skifte til en grøn elaftale fra os.

Se hvad strømmen koster netop nu via vores app📱

Via vores elpris app kan du se prisen på strøm – time for time.
Det er godt at vide, for dig med et elprodukt med variabel pris, da du med stor fordel kan benytte denne viden til at spare penge. Det gør du ved, at gå efter at placere størstedelen af dit elforbrug i døgnets billigste timer.

Find app’en her👇

variabel-elpris

Værd at vide

Grøn strøm kommer fra 100% vedvarende energikilder. Vi indkøber certifikater svarende til vores kunders samlede elforbrug. Tidligere har vi bla. indkøbt certifikater fra danske vindmøller og norske vandkraftværker.

Du kan finde Velkommens eldeklaration for 2021 her.

Hvad er grøn strøm?

Selvom du aldrig kan være sikret, at det er grøn strøm der kommer ud af lige præcis din stikkontakt, så kan du være med til at bidrage til et mere klimavenligt Danmark.

Jo flere der vælger den grønne strøm til, jo mere vedvarende energi kan vi i fremtiden producere.

Læs meget mere om en grønnere fremtid i vores artikel:

Grøn omstilling

Energinet udsteder certifikater for produktion af grøn strøm. Dvs. når en vindmølle producerer en given mængde strøm, så får producenten udstedt certifikater svarende til den producerede mængde.
Vi køber certifikater svarende til vores kunders elforbrug. På den måde bidrager vores kunder til at fremskynde den grønne omstilling.

Når vi siger, at vi sælger grøn strøm, så betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder.

Du kan finde Velkommens eldeklaration for 2021 her.

Nej, Elnettet i Danmark er indrettet således, at alt strøm der bliver indkøbt blandes sammen. På den måde undgår man, at der er strøm som går til spilde.
Men ved at vælge grøn strøm via ét eller to bladet elprodukter, så kan du være med til at fremskynde, at en større del af elnettet i fremtiden vil være dækket af grønne energikilder.

Du kan læse mere om bladordningen for grøn strøm her.

Helt konkret fungerer det sådan, at et vandkraftværk producerer elektrisk energi ved hjælp af rindende vand. I kraftværket findes en turbine, som er forbundet med en aksel, der går til en elektrisk generator – og herved produceres der strøm.

Følg linket for at læse mere uddybende om processen: Vandkraftværker

I vores basisprodukt, GrønEl, har vi blandt andet indkøbt certificeret grøn strøm fra norske vandkraftværker. Vi indkøber fra flere kilder for at holde prisen nede for vores kunder – selvfølgelig uden at gå på kompromis med den grønne omstilling.

En vindmølles opgave er at omdanne vindens energi til strøm. Jo højere vindhastighed, des mere energi er der i vinden. 

Følg linket for at læse mere uddybende om  processen for vindmøllen > Hvordan fungerer en vindmølle?

Grøn energi kan komme fra forskellige vedvarende energikilder. Hvis du udelukkende ønsker strøm fra danske vindmøller, har du mulighed for at tilkøbe dette for kun +9 kr. om måneden.

Du kan let tilkøbe produktet i din selvbetjening MitVelkommen.
Se vores guide til hvordan under Mit abonnement.