Læsetid: 4 min.

Grønne omstilling

Grøn omstilling

Hvor end vi ville ønske, at det var anderledes, så er det ikke til at komme uden om: Vores fælles fremtid er truet af markante klimaændringer. Og vi er langt forbi det punkt, hvor vi kan læne os passivt tilbage og bede til, at det nok går over eller løser sig selv. Det kalder på handling og grøn omstilling. Vi ved, at det lyder voldsomt og for mange måske en smule intimiderende – men i bund og grund handler det blot om at se ud over egen næsetip, at omlægge vaner og tænke i nye baner. Hvis vi står sammen, kan vi nå langt. 

Der er mange områder, som kræver handling. Et af dem er vores energiforsyning, hvor vi skal arbejde mod en omlægning af vores nuværende energiproduktion fra kul, olie og gas til vedvarende, grønne energikilder. En sag, som vi støtter op om hos Velkommen ved at tilbyde vores kunder grøn s​​trøm fra vedvarende energikilder.

Hvad er grøn omstilling egentlig? 

Kort fortalt handler grøn omstilling om overgangen fra brug af fossile brændstoffer til bæredygtige alternativer. Dette for at undgå udledning af drivhusgasser som CO2, der medfører global opvarmning og truer vores eksistens her på jorden. 

I Danmark foreligger der en politisk ambition om at være fri af fossile brændstoffer i 2050. Vind- og solenergi samt biomasse skal på dette tidspunkt være de primære energikilder, som dækker hele landets energiforbrug. 

Et stort politisk fokus på grøn omstilling, investering i grøn forskning, teknologi og innovation skal sikre, at vi når målet om at være et CO2-neutralt land i 2050.

Tag del i den grønne omstilling med os – vælg grøn strøm 

Uanset hvilken retning du ser i, fylder den grønne omstilling. Den er allestedsnærværende. Selv om opmærksomheden i høj grad er rettet mod, at vi alle bør tage ansvar for at omlægge vores hverdag med grønnere valg med henblik på at nedbringe CO2-udledningen, kan det være uoverskueligt at se ind i, hvor man kan sætte ind, og ikke mindst hvordan man bærer sig ad. Forandringer er svære, men hvad der er vigtigt at huske er, at selv de mindste omlægninger i forbrug og vaner har noget at sige for den samlede klimakamp. Ethvert skridt mod en grøn omstilling tæller. Det er der ingen tvivl om.

Hvorfor ikke starte med at gå din energiaftale efter i sømmene og se på, hvilke bæredygtige tiltag du kan sætte skub i? Du kan nemlig sagtens fremme vedvarende energi uden at skulle købe en andel i en vindmølle eller plastre dit tag til med solceller. Du kan i stedet starte helt i det små ved at købe grøn strøm hos Velkommen. Det er både nemt, overskueligt og fremmer den grønne omstilling.

Du kan læse mere om vores grønne strøm ved at klikke på knappen herunder:

Vi indkøber certifikater fra vedvarende energikilder

Er du ikke helt med på, hvad vi mener, når vi siger, at du hos Velkommen kan få grøn strøm? Så lad os gøre det helt klart her: Når vi sælger grøn strøm, betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater fra vedvarende energikilder, der svarer til dit forbrug.

Grøn strøm er energi, der er produceret af 100 % vedvarende energikilder som f.eks. vand-, sol- og vindenergi. Hvad der er vigtigt at vide, når du vælger den grønne strøm til, er, at du ikke kan være sikker på, at den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, udelukkende er grøn strøm. Grunden hertil er, at elnettet i Danmark består af både et distributions- og transmissionsnet, og her sammenblandes al el, som produceres. Dette sikrer, at der ikke er noget af den producerede strøm, der går til spilde. 

Til trods for at du med en elaftale med grøn strøm ikke kan være 100 % sikker på altid at få strøm fra vedvarende energikilder, er dit valg vigtigt. Hvis alle forbrugere købte grøn strøm, ville elnettet til sidst kunne stå som en gennemført bæredygtig variabel, som i sidste ende ville udgøre en stor besparelse for det samlede CO2-udslip.

Sammen mod en grønnere fremtid

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Begge er ord, du har hørt nok så ofte. Men de er også vigtige. Når vi skal søge mod en grønnere fremtid, er det vigtigt at se på vores energikilder og energiforbrug, og derfor gør vi hos Velkommen meget ud af at overbevise dig som forbruger om, at strømmen skal være grøn. Og det skal naturligvis ikke gøre det mere besværligt eller dyrt for dig at få strøm i stikkontakten. Vi tilbyder derfor alle vores elkunder muligheden for nemt at købe grøn strøm til priser, hvor alle kan være med.

Når du vælger den grønne strøm til, tager du aktivt del i klimakampen sammen med alle andre, der går ind for en grøn omstilling. Dit valg gavner klimaet, og du fremskynder desuden overgangen til et Danmark bestående af 100% grøn energi.