Læsetid: 4 min.

Reduceret elafgift i 2022

reduceret-elafgift-2022

I Danmark er der afgifter på el. Reglerne herfor er fastsat på statsligt og europæisk niveau. Det falder altså udelukkende tilbage på politiske aftaler og har intet med din elleverandør at gøre, når der fastsættes afgifter. 

Måske tænker du, at afgifter blot udgør en mindre del af elregningen. Men det er faktisk ikke tilfældet. Det er op imod 50 % af din elregning, som består af afgifter. Afgifterne skal ikke afregnes separat – dem betaler du helt automatisk, når du betaler din elregning.

Herunder ser du hvordan de forskellige poster fordeler sig:

Chart by Visualizer

I januar 2022 blev et flertal i Folketinget enige om en ny reformpakke, hvor bl.a. reducering af elafgiften indgår. Det får betydning allerede fra 2022, og er planlagt til at ske løbende frem mod 2030. 

Som det ser ud på nuværende tidspunkt (første halvdel af året 2022), udgør elafgiften 90 øre pr. kilowatt-time. En energiaftale fra 2018 lyder på at sænke elafgiften gradvist til 79,6 øre pr. kilowatt-time frem mod 2025. De voldsomt stigende energipriser over de seneste år har dog betydet en revidering af aftalen fra 2018, og derfor er flere af Folketingets partier i januar 2022 nået til enighed om at sænke afgiften med yderligere 14 øre fra 1. juli 2022, 16 øre mellem 2024-2029 og 17 øre fra 2030.

Chart by Visualizer

Det betyder den reducerede elafgift for din elregning i 2022

Men hvad betyder den reducerede elafgift for din elregning, spørger du måske. Når vi taler om elmarkedet og herunder elpriser, kan det være svært at komme med et helt konkret svar, da det er et marked med konstant forandring. Det er dog muligt at sige, at den nye reformpakke med sænkning af elafgiften får positiv betydning for dig. Den planlagte reducering af elafgiften vil være en håndsrækning til dig som forbruger i en tid med stor stigning i energipriser – reduceringen vil således drive rentable dispositioner mod forbrugernes elregning fra 1. juli 2022.  

Den planlagte reducering af elafgiften får betydning for alle danskere. Der er dog muligheder for at reducere din elafgift yderligere, såfremt du tilhører en særlig gruppe. Se, hvad der er tale om herunder. 

Sådan kan du få reduceret din elafgift

Opvarmes din bolig med elvarme, jordvarme eller ved hjælp af en varmepumpe som primær varmekilde, så står du til at kunne få reduceret din elafgift. Du har nemlig muligheden for at søge reduktion for den del af elforbruget, der overstiger 4.000 kWh pr. år. 

For at kunne opnå en elreduktion og høste frugterne heraf, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Din bolig skal være opvarmet med en af følgende kilder: elvarme, jordvarmeanlæg eller varmepumpe (gælder både luft-til-luft og luft-til-vand). 
  • Din bolig skal være korrekt registreret i BBR-registeret (Bygnings- og Boligregistret), det gælder hvad enten der er tale om en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til privat brug med el som primær opvarmningskilde.

En elreduktion sker ikke automatisk bare ved at opfylde ovenstående. Du skal selv søge om reduceret elafgift hos din elleverandør, da det er dem, som står for din regning, der sørger for at registrere din ansøgning om elafgiftreduktion. Er du kunde hos Velkommen, guider vi dig gennem processen.

Start med at tjekke, om du allerede modtager reduceret elafgift

Der er en sandsynlighed for, at du allerede modtager en reduktion af din elafgift – uden at du ved det. Find din seneste elregning frem og se side to. Her skal du se, om der fremgår en linje, hvor der står “Reduceret elafgift”. Får du ikke allerede en reduktion i elafgiften, og er du kunde hos Velkommen, kan du søge den her hos os.

Mulighed for reduceret elafgift med elbil gennem refusion

Har du en elbil, kan der også være penge at hente i relation til el. For at gøre det mere attraktivt at udskifte fossildrevne køretøjer med mere miljøvenlige køretøjer på el er der indført en ordning om refusion af elafgiften. Helt konkret betyder det, at du som ejer af en elbil kan få reduceret din elafgift – du får nemlig refunderet elafgiften på de kWh, som du forbruger, når du lader din elbil op. Refusionssatsen er af SKAT sat til 1,12 kr./kWh inkl. moms (gælder pr. 1. januar 2021).

Elafgiften kan du udelukkende få tilbagebetalt, hvis du har lejet eller leaset ladestanderen hos en ladeoperatør. Så sørger ladeoperatøren for at refundere din elafgift ved at aflæse forbruget på laderen.

Det er dog vigtigt at påpege, at du for at kunne modtage en afgiftsrefusion ikke må stå som registreret til en reduceret elafgift i forvejen – du må altså ikke have solceller, og din bolig må ej heller være registreret som elopvarmet, for at du kan få refusion af elafgiften på din elbil.