Få overblikket over din elregning

Har du svært ved at forstå din elregning og dens mange poster? Stemmer beløbet måske ikke overens med det du forventede? Måske ønsker du at få en større forståelse for hvad din elpris egentlig består af, og hvem beløbet går til. Her på siden guider vi dig igennem alt, hvad der kan være værd at vide om din elregning.

Hvordan læser du din elregning fra Velkommen?

Hos Velkommen har vi et stort ønske om at gøre elregningen så overskuelig og gennemsigtig som overhovedet muligt.
Du kan altid finde dine elregninger i vores online selvbetjening MitVelkommen.

Som elkunde hos Velkommen, får du adgang til vores selvbetjening via en person adgangskode som du får tilsendt til din mailboks. Du kan som udgangspunkt altid ændre dine oplysninger og data efterfølgende.

Hvad består min elregning af?

Til venstre ser du et eksempel på en elregning fra os, men du kan let tilgå dine egne elregninger ved at tilgå MitVelkommen.

Som elselskab skal vi opkræve betaling for alt, der har med køb og levering af strøm til din adresse. Dette betyder at de elregning altid vil bestå af flere delkomponenter. På den måde skal du ikke forholde dig til flere forskellige regninger, men få alt samlet i en regning.
Nedenfor har vi valgt at gennemgå de forskellige delkomponenter så du har en samlet oversigt over hvordan din elregning på certificeret grøn strøm hos Velkommen er sammensat.

Elregning eksempel velkommen

Trin-opdelt guide til at forstå din elregning

delkomponenter af elregning

Uddybende forklaring af din fakturaregning

Vi tager dig igennem regningens 9 delkomponenter, så du har det fulde overblik over hvad din elregning består af, og hvem der betales til.
Læs mere uddybende om de enkelte delkomponenter i de følgende slides👉

Del 1 og 2

Del 1 & 2

Del 1 – Personlige oplysninger: I dette felt finder du personlige oplysninger som denne fakturaregning er sendt til. Herunder navn, adresse og postnummer/by.

Del 2 -Faktura oplysninger: I dette felt finder du henholdsvis fakturadato, fakturanummer, kundenummer samt perioden som din faktura omhandler.

Del 3

Del 3: Uddybende fakturaoplysninger

Aftagenummer: Dette er et unikt nummer til hver aftale.

Registreret kunde samt installationsadresse: Har du el fra os tilkoblet flere adresser, vil du herunder kunne se her hvilken adresse regningen tilhører.

Del 3

Del 3 (fortsættelse)

Forventet årsforbrug: Dette tal bygger på oplysninger fra dit lokale netselskab udfra sidste års forbrug på adressen. Du kan altid ringe til os og få den tilpasset.

Webaccesskode: Denne bruges til at logge ind på eloverblik.dk.

Del 4: Forbrugsoplysninger

Herunder ser du forbrugsperioden som du faktureres for, dit aktuelle kWh forbrug i perioden, samt navnet på den aftale du har indgået. Ude til venstre ser du det samlet beløb inkl. moms for forbrugsperioden.

Del 5 og 6

Del 5 – Transport tariff og -fast:Under denne post kan du set du betaler til dit lokale Netselskab. Netselskabet ejer de kabler, der trnasporterer strømmen til din bolig.

Del 6 – Elafgifter til staten: Denne pris er ens for alle elleverandører.
Hverken du eller din elleverandør har indflydelse på disse priser. Vi står blot for viderefaktureringen

Del 7 & 8

Del 7 – Dit totale forbrug: Dette felt viser din samlede pris for dit totale kWh-forbrug i perioden. Ydermere kan du se kWh-enhedsprisen ekskl. og inkl. faste omkostninger.

Del 8 – Det fulde beløb: Dette beløb er inkl. alt og trækkes fra din MitVelkommen konto, som du automatisk overfører penge til ved kvartalsvis eller månedlig betaling af dit acontobeløb.

Del 9: Overblik over MitVelkommen

I denne boks får du et overblik over din MitVelkommen konto. Her kan du se din saldo inden den nævnte periode er trukket fra. Du kan samtidig se det du skal betale for det aktuelle månedsforbrug samt hvad din MitVelkommen saldo efterfølgende vil være, når beløbet er trukket.

Din elregnings opdeling

For at gøre det lettere for dig som elkunde består din elregning af flere delkomponenter. Det betyder, at du ikke skal forholde dig til flere forskellige regninger, men at alt er samlet ét sted.

Men hvem og hvad betaler du egentlig til?

Vidste du for eksempel, at hvis indkøbsprisen for el stiger, er det ikke dit elselskab, som kan beskyldes for dette. Det er energimarkedet og udefrakommende faktorer såsom vejr, krig, efterspørgsel og prisen for andre varer på energimarkedet, som påvirker dette. Stort set hele beløbet på din elregning viderefaktureres faktisk til andre igennem dit elselskab. Dit elselskab fungerer altså primært som mellemled (se nedenstående figur. Kilde energinet.dk)

 

Udviklingen af elprisen

Figur 2 viser udviklingen i den samlede elpris og de delkomponenter, der indgår i prisen fra januar 2022 til og med 1. kvartal 2023. I perioden har den samlede elpris varieret mellem 3,108 kr./kWh og 5,004 kr./kWh med en gennemsnitlig pris på
3,843 kr./kWh. Kilde. Forsyningstilsynet.

Elprisen har grundet energikrisen i 2022 haft en støt stigning i størstedelen af perioden. Den toppede i oktober 2022, efterfulgt af et skarpt fald, der er fortsat i en mindre grad i første kvartal 2023. En udvikling af elprisen ses især på indkøbsmarkedet. Det er den kommercielle elpris, der stiger markant sammen med den samlede pris. Se Figur 2.

Elafgiften er også blevet sænket over flere omgange i perioden. Først fra 0,903 kr./kWh til 0,763 kr./kWh pr. 1. juli 2022. Hernæst til 0,723 kr./kWh pr. 1. oktober 2022 og herfra en yderligere lempelse til EU’s minimumssats for husholdninger til 0,08 kr./kWh pr. 1 januar 2023 og seks måneder frem. Pr. d. 1. juli 2023 er elafgiften ændret igen – se mere her. Kilde: Finansministeriet – Faktaark.

Betalingen af transport til netvirksomheder er steget svagt, da landets lokale netselskaber pr. 1. januar 2023 besluttede at ændre i prisen for transport af strøm, hvilket også har en betydning for dig som forbruger. Læs mere her. Udgifterne til Energinet har været konstante. Kilde: Forsyningstilsynet.

 

Elregningen består af fire hovedelementer

  • Prisen på energi (Dit elselskab)
  • Betaling for brug af elnet til levering af energi og bestemte nettariffer og abonnement. (Dit lokale netselskab og Energinet)
  • Elafgifter. (Staten)
  • Moms (Staten)

Kilde: Forsyningstilsynet – Delkomponenter af den samlede elpris 1. kvartal 2023

Resumé af 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

Forsyningstilsynet oplyser i deres seneste elprisstatistik, at prisen for el hos husholdninger og mindre virksomheder siden sidste kvartalsrapport er faldet med ca. 22% til nuværende kvartal (Figur 2). Gennemsnitsprisen på el toppede i oktober 2022 på 500 øre. Set over et år er den samlede elpris steget med ca. 13 pct. siden 1. kvartal 2022.

Statistikken viser, at indkøbsprisen for rå el og et eventuelt abonnementet til elselskab udgjorde ca. 60%. af den gennemsnitlige pris i 1. kvartal af 2023. Dette udgør en stigning på 7% fra 4. kvartal 2022 (udgjorde ca. 53%). Stigningen i andelen af den rene elpris og abonnement skyldes primært en nedsættelse af elafgiften i 2023 fra 0,697 kr./kWh til 0,08 kr./kWh.
Ud over elprisen består den samlede regning også af abonnementsbetaling, betaling til netselskab samt Energinet, og elafgift samt moms til Staten.

Udviklingen i de forskellige produktkategorier: fastpris-, variabel-, og klimaprodukter viser, at gennemsnitsprisen for alle produkter er faldet fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Faldet ses i største omfang hos klima- og variable produkter (Figur 3).

Kilde til resumé: forsyningstilsynet.dk
Kilde: Delkomponenter af den samlede elpris 1. kvartal 2023

Prisen på energi

Indkøbsprisen af strøm fastsættes af den Nordiske Elbørs – udbud og efterspørgsel spiller her en stor rolle. Et eventuelt kWh-tillæg fastsættes af din elleverandør. Du vælget hvilke type af elprodukt du ønsker (fast eller variabel elpris). Et abonnement til din elleverandør kan forekomme. Du kan ikke påvirke indkøbsprisen af strøm. Du kan godt påvirke valg at produkt og evt. kWh-tillæg.

Nettariffer og netbetaling

Nettariffer og netbetaling fastsættes af dit lokale netselskab og Energinet. Du kan kun påvirke betaling for nettariffer ved at bruge strømmen, når den er billigst.

Prisen for transport af strøm i elnettet svinger efter faste tidspunkter; Lavlast (Billigst: kl. 24-06), Højlast (Mellem: Kl. 06-17 og 21-24), Spidslast (Dyrest: kl. 17-21).

Elafgift og moms

Elafgift og moms er fastsat af staten. Der betales moms af alle de nævnte udgifter. De statslige afgifter justeres hvert år. Du kan ikke påvirke denne.

Midlertidig lempelse til EU’s minimumsafgift i 1. halvår af 2023. Elafgiften lempes for husholdninger fra 69,7 øre pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh.
transportpris

Aconto – hvad betyder det?

Som kunde hos Velkommen betaler du en kvartalvis aconto regning, hvor man månedsvis modtager en fakturaregning for månedlige forbrug.
Når du betaler aconto for din strøm, betyder det at du betaler forud. Vi kender hverken til dit fremtidige forbrug eller elpriser, hvilket betyder at forudbetalingen er baseret på dit forventede forbrug til en forventet pris pr. kWh.
Din aconto regning bygger på oplysninger fra dit lokale netselskab ud fra sidste års forbrug på adressen. Derfor er acontobeløbet regnet til at dække dine elregninger for et helt kvartal.

Grunden til at din elregning kan være dyrere, selvom du har det samme forbrug.

De fleste betaler med aconto-regning

Aconto-regning bygger på data fra tidligere forbrug i boligen, hvilken kan have ændret sig siden sidste aflæsning.

Indkøbsprisen for rå el varierer

Med en variabel elpris svinger elprisen time for time, og påvirkes af mange udefrakommende faktorer.

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel.

Med en variabel elpris kan du med fordel placere størstedelen af dit strømforbrug i de billigste timer.

Pristjek din nuværende elaftale

Med vores prisberegner behøver du ikke at finde lommeregneren frem. Vi har lavet et værktøj, hvor du kan sammenligne tidligere gennemsnitspriser i markedet med vores elpriser – måske kan du spare penge ved at skifte til en grøn elaftale fra os.

Værd at vide

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder
Du betaler pr. kWh som du forbruger. Denne tager udgangspunkt i den variable elpris på den nordiske elbørs, hvorfra din el bliver forhandlet. Du vil dog kunne opleve dramatiske prisudsving fra time til time eller fra dag til dag. Det kan gøre, at din elpris varierer og heraf også din regning, selvom dit forbrug måske er det samme som fx forbruget for sidste måned. (Nævnte gælder kunder med et variabelt elprodukt).

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel.
Elpriserne bliver fastlagt på børsen. Det er udbud og efterspørgsel, som har betydning for dette. El udbydes fx af danske, norske og svenske producenter. Det gælder alle former for forskellige energikilder fx kraftværker og vindmøller. Det er bl.a. herigennem, at vi i Velkommen køber certificeret grøn strøm til alle vores kunder.

Grunden til, at elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder, er på grund af de mange faktorer, som påvirker elpriserne.

Vi nævner nogle af de væsentligste nedenfor her:

  • Vind: I Danmark producerer vi meget strøm via vindmøller. Derfor vil elprisen ofte falde, når det blæser meget. Omvendt vil vindstille vejr få priserne til at stige.
  • Vand: I Norge og Sverige produceres en stor del af strømmen fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og norske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Et tørt år vil få elpriserne til at stige, hvor overskud af vand omvendt typisk får prisen på el til at falde.
  • Atomkraft: I Sverige produceres der også strøm på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, stiger elprisen.
  • Forbrug og temperatur: Mange tænker måske ikke over det, men hård frost og sne får ofte elprisen til at stige, da det påvirker lednings- og kabelnetværket. Derfor er det helt normalt med højere elpriser om vinteren.
  • Olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter: Elprisen er afhængig af rigtig mange ting, samt andre markeder. Foreksempel udviklingen af brændselspriserne på kul og olie, samt fragtrater og CO2-kvoter.
  • Anden påvirkning: Hvis verdensøkonomien påvirkes, så påvirkes elprisen typisk også. Det kan fx være nyheder omkring krig, terror og naturkatastrofer, som kan have en påvirkning på dette.

Mit-Velkommen selvbetjening
Du kan altid tjekke din aktuelle kWh-pris på ‘Min Selvbetjening‘ eller indkøbsprisen på Market data | Nord Pool.

 

På din elregning vil du se posten ’nettarif’. Det dækker over betaling til transport af strømmen til netselskabet. Dit netselskab afhænger af din bopæl, og man kan altså ikke selv vælge sit foretrukne netselskab.

Du betaler nettarif pr. kWh som du forbruger i den givne regningsperiode.

Transmissionsnettet kan beskrives som en metafor, ved ’strømmens motorveje’, og sørger for, at vi overhovedet kan importere og eksportere strøm. På den måde sørger nettet for transport af elproduktion, til forbrugsområder samt til/fra vores nabolande.

Du betaler transmissionsnettarif, som dækker energinets omkostninger til vedligehold og drift ved brug af transmissionsnettet. Du betaler pr. kWh som du forbruger i den givne regningsperiode.

En del af din elregning består af moms og afgifter til staten, og er dermed den største post på regningen. Man betaler moms af alle elprisens elementer, dvs. moms af din samlede bruttoudgift til el.

Afgifterne til staten dækker over en række lovpligtige samfundsnyttige formål.

Herudover opkræves man på vegne af staten, for udvikling og forskning af den grønne omstilling samt effektiviteten af denne.