Forstå din elregning

For at gøre det lettere for dig som elkunde består din elregning af flere poster. Det betyder, at du ikke skal forholde dig til flere forskellige regninger, men at alt er samlet ét sted.
Men hvem og hvad betaler du egentlig til?

Vidste du, at hvis elprisen stiger, er det f.eks. ikke dit elselskab, som kan beskyldes for dette. Det er energimarkedet og udefrakommende faktorer såsom vejr, efterspørgsel og prisen for andre varer på energimarkedet, som påvirker dette. Stort set hele beløbet på din elregning viderefaktureres faktisk til andre igennem dit elselskab. Dit elselskab fungerer altså som mellemled. Længere nede på denne side finder du en guide til at forstå din elregning punkt for punkt.

Nedenfor dykker vi ned i delkomponenterne i din elregning.

Elregningen består af fire hovedelementer

 • Prisen på energi + Abonnement
  (Dit elselskab)
 • Betaling for brug af elnet til levering af energi og bestemte nettariffer og abonnement.
  (Dit lokale netselskab og Energinet)
 • Elafgifter
  (Staten)
 • Moms
  (Staten)

Kilde: Forsyningstilsynet – Delkomponenter af den samlede elpris 2. kvartal 2022

Prisen på energi

Prisen på energi udgøres af indkøbsprisen, som indkøbes fra den Nordiske Elbørs Nord Pool Group, samt dit elselskabs omkostninger og dækningsbidrag. Elselskaber kan konkurrere på prisen ved generelt at sænke forskellige omkostninger, og ved hvordan de indkøber strømmen fra elmarkedet fx om den er grøn eller sort. Prisen på en kWh med et variabelt elprodukt ændrer sig løbende i henhold til en veldefineret elbørs (Fx Nord Pool Group). Normalvis betaler du også et mindre fastsat kWh-tillæg til dit elselskab.

Abonnement til din elleverandør
Hos nogle elselskaber skal du også betale et abonnement, dvs. en fast pris, som du betaler for at være kunde hos et elselskab. Det kan ofte blive flere penge, end man lige tænker over. Et sådanne abonnement kunne lyde på 99 kr./mdr. Det virker ikke af meget, men på et år bliver det alligevel 1.188 kr. og derudover skal du også betale for alle de andre delkomponenter i din elregning. Vær derfor opmærksom på om du betaler et abonnement til dit elselskab. Hos Velkommen har vi grøn strøm til 0 kr. i abonnement.

I den samlede elregning er det kun prisen på energi og et eventuelt abonnement til dit elselskab, som er konkurrenceudsat.

Netbetaling og tariffer

Netbetaling omfatter betaling for at få transporteret strømmen til forbrugeren gennem transmissionsnettet og det lokale distributionsnet. Størstedelen af netbetalingen går til betaling for anvendelse af distributionsnettene, som transporterer strømmen ud til de enkelte forbrugere og husstande. Den lokale netvirksomhed fastsætter en tarif for anvendelse af distributionsnettet. Netbetalingens aktuelle tarif fremgår ikke nødvendigvis af elregningen. Du kan finde dit lokale netselskab her.

Den resterende del af netbetalingen går til Energinet til transport af strøm i transmissionsnettet (nettarif) og til systemdrift (nødforsyningstarif). Transmissionsnettet er det overordnede elnet i Danmark. Energinet ejer transmissionsnettet og er ansvarlig for transmission, vedligeholdelse og udbygning af det danske transmissionssystem samt systemdrift.

Prisen for tarif og netbetaling har man ikke selv indflydelse på.

Elafgift og moms

I elregningen indgår også en elafgift samt moms.
Afgifterne til staten dækker over en række lovpligtige samfundsnyttige formål for eksempel elafgiften og CO2-afgiften.
Moms betales af den samlede elpris, dvs. af din samlede bruttoudgift til el. Da momsen er direkte afledt af bl.a. elprisen, så følger momsens udvikling elprisens.

Prisen for elafgift og moms har man ikke selv indflydelse på.

Resumé af 1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2022

Forsyningstilsynet oplyser i deres seneste elprisstatistik, at prisen for el hos husholdninger og mindre virksomheder siden sidste kvartalsrapport er steget med ca. 11% til nuværende kvartal. Stigningen betyder, at der samlet er sket en stigning på ca.
64%. siden 2. kvartal 2021.

Statistikken viser, at indkøbsprisen for rå el udgjorde 43%. af den gennemsnitlige pris i 2. kvartal af 2022. Dette udgør en stigning på 4% fra forrige kvartal (39%).
Hvis vi derimod sammenligner med 2. kvartal 2021, så er der sket en stigning i indkøbsprisen for rå el’ andel af den samlede pris på 24%, da den i 2. kvartal 2021 lå på 19%. Ud over elprisen består den samlede regning også af abonnementsbetaling, betaling til netselskab samt Energinet, og elafgift samt moms til Staten. Disse elementer har udviklet sig stabilt sammenlignet med 1. kvartal 2022.

Kilde til resumé: forsyningstilsynet.dk
Kilde: Delkomponenter af den samlede elpris 2. kvartal 2022

Grunden til at din elregning kan være dyrere, selvom du har det samme forbrug.

De fleste betaler aconto

De fleste elkunder betaler aconto. Acontobeløbet er regnet til at dække dine elregninger for et helt kvartal. Altså i 3 måneder. Du kan sammenligne din aconto med en form for budgetkonto. Hos Velkommen fungerer MitVelkommen saldoen som din opsparing. Din acontoregning bygger på oplysninger fra dit lokale netselskab udfra sidste års forbrug på adressen. Forudbetaling er baseret på adressens tidligere forbrug i samme periode. Hvis dit forbrug fx er lavere end samme periode året før, så kan det være, at du betaler lidt mere i aconto end du forbruger. Men bare rolig. Pengene gemmes på ‘budgetkontoen’ til næste måneds forbrug.

Indkøbsprisen for rå el varierer

Selvom du har præcis det samme forbrug som ved sidste måned/år (uafhængigt af om du betaler månedligt eller kvartalvis), så kan din elregning fortsat godt variere. Årsagen til dette er, at elprisen konstant varierer. I Danmark indkøbes den rå el via den nordiske elbørs Nordpool Group og det store amerikanske børsselskab NASDAQ. El er således en børsvare på samme måde som andre produkter som fx korn, stål og olie. Råvaren er blot el. Indkøbes på rå el kan svinge meget fra time til time, og du bør derfor med fordel holde øje med timeprisen for el, og placere størstedelen af dit forbrug, når strømmen er billigst.

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel.

Elpriserne bliver fastlagt på børsen. Det er udbud og efterspørgsel, som har betydning for dette. El udbydes fx af danske, norske og svenske producenter. Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Grunden til dette skyldes de mange faktorer, som påvirker elpriserne såsom udbud, efterspørgsel, vejrforhold, krig og udviklingen af andre brændselspriser.

variabel-elpris

Se hvad strømmen koster netop nu via vores app📱

Via vores elpris app kan du se prisen på strøm – time for time. Det er godt at vide, for dig med et elprodukt med variabel pris, da du med stor fordel kan benytte denne viden til at spare penge. Det gør du ved, at gå efter at placere størstedelen af dit elforbrug i døgnets billigste timer.
Find app’en her👇

Trin-opdelt guide

Vi har lavet en guide til dig, hvor din elregning gennemgås og deles op punkt for punkt.
Din elregning består nemlig af flere forskellige dele, og er i princippet flere regninger samlet i én, hvorigennem dit elselskab viderefakturerer til andre fx Staten og dit lokale netselskab.

Pristjek din nuværende elaftale

Med vores prisberegner behøver du ikke at finde lommeregneren frem. Vi har lavet et værktøj, hvor du kan sammenligne tidligere gennemsnitspriser i markedet med vores elpriser – måske kan du spare penge ved at skifte til en grøn elaftale fra os.

Værd at vide

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder
Du betaler pr. kWh som du forbruger. Denne tager udgangspunkt i den variable elpris på den nordiske elbørs, hvorfra din el bliver forhandlet. Du vil dog kunne opleve dramatiske prisudsving fra time til time eller fra dag til dag. Det kan gøre, at din elpris varierer og heraf også din regning, selvom dit forbrug måske er det samme som fx forbruget for sidste måned. (Nævnte gælder kunder med et variabelt elprodukt).

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel.
Elpriserne bliver fastlagt på børsen. Det er udbud og efterspørgsel, som har betydning for dette. El udbydes fx af danske, norske og svenske producenter. Det gælder alle former for forskellige energikilder fx kraftværker og vindmøller. Det er bl.a. herigennem, at vi i Velkommen køber certificeret grøn strøm til alle vores kunder.

Grunden til, at elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder, er på grund af de mange faktorer, som påvirker elpriserne.

Vi nævner nogle af de væsentligste nedenfor her:

 • Vind: I Danmark producerer vi meget strøm via vindmøller. Derfor vil elprisen ofte falde, når det blæser meget. Omvendt vil vindstille vejr få priserne til at stige.
 • Vand: I Norge og Sverige produceres en stor del af strømmen fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og norske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Et tørt år vil få elpriserne til at stige, hvor overskud af vand omvendt typisk får prisen på el til at falde.
 • Atomkraft: I Sverige produceres der også strøm på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, stiger elprisen.
 • Forbrug og temperatur: Mange tænker måske ikke over det, men hård frost og sne får ofte elprisen til at stige, da det påvirker lednings- og kabelnetværket. Derfor er det helt normalt med højere elpriser om vinteren.
 • Olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter: Elprisen er afhængig af rigtig mange ting, samt andre markeder. Foreksempel udviklingen af brændselspriserne på kul og olie, samt fragtrater og CO2-kvoter.
 • Anden påvirkning: Hvis verdensøkonomien påvirkes, så påvirkes elprisen typisk også. Det kan fx være nyheder omkring krig, terror og naturkatastrofer, som kan have en påvirkning på dette.

Mit-Velkommen selvbetjening
Du kan altid tjekke din aktuelle kWh-pris på ‘Min Selvbetjening‘ eller indkøbsprisen på Market data | Nord Pool.

 

På din elregning vil du se posten ’nettarif’. Det dækker over betaling til transport af strømmen til netselskabet. Dit netselskab afhænger af din bopæl, og man kan altså ikke selv vælge sit foretrukne netselskab.

Du betaler nettarif pr. kWh som du forbruger i den givne regningsperiode.

Transmissionsnettet kan beskrives som en metafor, ved ’strømmens motorveje’, og sørger for, at vi overhovedet kan importere og eksportere strøm. På den måde sørger nettet for transport af elproduktion, til forbrugsområder samt til/fra vores nabolande.

Du betaler transmissionsnettarif, som dækker energinets omkostninger til vedligehold og drift ved brug af transmissionsnettet. Du betaler pr. kWh som du forbruger i den givne regningsperiode.

En del af din elregning består af moms og afgifter til staten, og er dermed den største post på regningen. Man betaler moms af alle elprisens elementer, dvs. moms af din samlede bruttoudgift til el.

Afgifterne til staten dækker over en række lovpligtige samfundsnyttige formål. På elregningen vil man finde en post der hedder ’PSO-afgift’. Denne står for Public Service Obligations, og dækker blandt andet over tilskud til vedvarende energi.

Herudover opkræves man på vegne af staten, for udvikling og forskning af den grønne omstilling samt effektiviteten af denne.