Læsetid: 4 min.

Hvordan er elafgiften i 2024?

2023 startede med en markant lempelse af elafgiften til minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i 2023s første seks måneder. Men hvordan ser elafgiften ud for dig som elkunde i 2024? Find svaret i denne artikel.

Indhold:
Elafgiften 2024.
Kort overblik.
Brug strømmen, når den er billigst.
De gode sparevaner.
Reduceret elafgift og betingelserne.
Min bolig er registreret med el som den primære opvarmningskilde.
Virksomheder og nedsat elafgift.
Fordelene ved en grøn variabel elaftale.

Elafgiften er sænket markant men er ændret igen pr. 1. juli 2023 og hvordan ser elafgiften i 2024 ud?

3.044 kr. Så meget koster elafgiften hvert år i en typisk husstand (2 vokse og 2 børn) med et elforbrug på 4.000 kWh*.

Fra 1. januar 2024 steg elafgiften en lille smule ift. sidste kvartal. Nemlig fra 69,7 øre pr. kWh til 76,1 øre pr. kWh.* En typisk husstand (2 vokse og 2 børn) med et elforbrug på 4.000 kWh, betalte med sidste kvartals elafgift 2.788 kr. årligt. Dette er steget en smule til en årlig pris på 3.044 kr./året, hvilket svarer til en stigning på 256 kr. fra det forrige år.

Som elkunde kan du potentielt spare mange penge ved at vælge variabel elpris og udnytte strømmen, når den er billigst (læs mere om dette længere nede i artiklen). Husk også de gode sparevaner, som kan spare dig penge på elregningen. Læs også mere om dette senere i artiklen. *Kilde: Skatteministeriet – Elafgiftloven

Kort overblik: Fra 1. januar 2024 er elafgiften efter nuværende plan sat til at stige en lille smule. Nemlig fra 69,7 øre pr. kWh til 76,1 øre pr. kWh.*

Tabel 1.
Kilde: Skatteministeriet – Elafgiftloven

elafgift

Info om tidligere lempelse af elafgiften: Elafgiften blev pr. 1. januar 2023 sænket markant til 0,8 øre pr. kWh. Det skete som følge af de dengang voldsomt stigende energipriser. Satsen på elafgiften blev allerede lempet to gange i 2022, men en politisk aftale og en hastebehandling i Folketinget sikrede en midlertidig lempelse af elafgiften (0,8 øre pr. kWh) fra 1. januar 2023 og seks måneder frem, hvilket man som elforbruger har kunnet nyde godt af. Energikrisen er dog ovre, og elpriserne næsten normaliseret, hertil er elafgiften igen også ændret (se tabel 1).

Brug strømmen, når den er billigst

Der kan være penge at spare ved at flytte dele af dit forbrug til et andet tidspunkt på døgnet, hvor strømmen er billigst. Prisen på strøm varierer nemlig typisk helt ned til time for time, når du har variabel elpris. Ligeledes varierer prisen for transport af strøm. Dette gælder uanset om du har fast eller variabel elpris. Fra 2023 er prisen for transport af strøm opdelt i lav-, høj- og spidslast. Det er landets lokale netselskaber, som har ændret prisen for transport af strøm. Du kan læse meget mere om dette i følgende artikel Prisen for transport af strøm, hvor vi dykker yderligere ned i, hvornår transporten af strøm er billigst, mellem og dyrest.  Du kan spare penge på elregningen ved at placere størstedelen af dit elforbrug i de billigste timer. Den kan faktisk være 5 gange lavere, når den er billigst, end når den er dyrest.

Vil du være sikker på altid at bruge den billigste strøm, kan du følge elprisens udvikling time for time et helt døgn frem lige her, eller du kan downloade vores frie elpris-appen.

Husk de gode sparevaner download de frie sparetip-guides

Elafgiften udgør kun en del af din elpris, og nogle bruger mere strøm end andre. Uanset hvad kan du dog med fordel huske på flere forskellige gode sparevaner, som som potentielt kan spare dig mange penge på energiregningen. Vi udgiver løbende sparetips-guides, som du frit kan downloade. Der er penge at spare.

Download de frie e-bøger👇

Kan jeg stadig få reduceret elafgift, hvis elafgiften er lempet?

Ja det kan du. Der er dog forskellige betingelser, som skal være opfyldt for, at du kan få reduceret elafgift. Den reducerede elafgift er gældende for den del af dit elforbrug, der overstiger 4.000 kWh om året.

Citat Skatteministeriet*: Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6). Den reduceret elafgift er i 2024 på 0,8 øre/kWh. I 2024 vil den forblive den samme, nemlig 0,8 øre/kWh.*

Du kan få glæde af den reducerede elafgift, hvis følgende betingelser af opfyldt:

  1. Din bolig skal være opvarmet med enten jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe, el paneler eller anden elvarme.
  2. I BBR-registret skal din bolig være registreret korrekt og som en helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til privat brug og med el som primære opvarmning.
  3. Særligt for ferieboliger og sommerhuse: Her kan du få reduceret elafgift på forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året.

En lempelse af elafgiften påvirker ikke dig med el som sin primære opvarmningskilde

Denne sænkning af elafgift kommer ikke til at påvirke dig, hvis bolig er registreret med el som den primære opvarmningskilde i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og hos dit elselskab. Dette kunne for eksempel være dig med en varmepumpe som primær opvarmningskilde, hvis bolig er registreret i BBR-register og får lempelse af elafgift for varmepumper dette fortsætter du med uændret. Afgiften reduceres for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Får virksomheder nedsat elafgift?

Lempelsen af elafgiften vil heller ikke få betydning for virksomheder med fuld momsfradragsret, da disse virksomheder fortsat kan få godtgjort elafgiften ned til 0,4 øre pr. kWh.

Det betyder, at virksomhederne fortsat skal ansøge om at få godtgjort den resterende elafgift på 0,4 øre pr. kWh via momsangivelsen (eller fremskyndet tilbagebetaling).

Citat Skatteministeriet: Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

En grøn elaftale med variabel elpris

Med en grøn variabel elaftale kan du udnytte strømmen, når den er billigst og hermed spare penge på elregningen.

✔️ Du får variabel elpris så du kan udnytte strømmen, når den er billigst.
✔️ Du får grøn strøm for miljøet og fremtidens skyld.
✔️ Du får nærværende og personlig kundeservice vi er med dig hele vejen, og du kan få fat i os både på live chat, mail og telefon.
✔️ Ekstra besparelser via fri adgang til KlubVelkommen Rabatuniverset.
✔️ Som Velkommen-kunde er du bl.a. med til at give god energi videre og støtte Danske Hospitalsklovne med 5.000 kr. hver måned.