Vores elpriser for erhverv

Her finder du vores priser, produkter og hvordan vi sammenligner os med markedet.

Bor du øst eller vest for Storebælt?
Vest
Øst
groen_stroem_fra_vandkraftvaerker
GrønErhverv
April gennemsnitspris
136,73øre/kWh*
0 kr. i abonnement
certificeret_groen_stroem_maerkningsordning_blade
Med dette produkt får du:
 • 100% certificeret
  grøn strøm
 • Gratis oprettelse
 • 0 kr. om måneden i abonnement
 • Variabel pris der følger markedet
Vindmoeller_groen_energi
GrønErhverv – Plus
April gennemsnitspris
128,73øre/kWh*
0 kr. i abonnement
certificeret_groen_stroem_maerkningsordning_blade
Med dette produkt får du:
 • 100% certificeret
  grøn strøm
 • Gratis oprettelse
 • 0 kr. om måneden i abonnement
 • Variabel pris der følger markedet
Groen_el_erhverv
GrønErhverv – Max
April gennemsnitspris
124,73øre/kWh*
0 kr. i abonnement
certificeret_groen_stroem_maerkningsordning_blade
Med dette produkt får du:
 • 100% certificeret
  grøn strøm
 • Gratis oprettelse
 • 0 kr. om måneden i abonnement
 • Variabel pris der følger markedet
 • Kræver min. forbrug på 50.000 kWh/årligt.

* Elprisen er eksklusiv distribution og afgifter. Der gælder en 24 måneders bindingsperiode på produktet GrønErhverv. Der gælder en 36 måneders bindingsperiode på produktet GrønErhverv – Plus og GrønErhverv – Max.

Bladene i mærkningsordningen – hvad betyder de? Læs mere

Hvor får vi vores strøm fra?

Vi indkøber certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder. Vi har indtil nu indkøbt strøm produceret fra to kilder: Vind og vand.

Vandkraftværker

I de tidligere år har vi blandt andet indkøbt certificeret grøn strøm fra norske vandkraftværker. Vi indkøber fra flere kilder, for at holde prisen nede for vores kunder – selvfølgelig uden at gå på kompromis med den grønne omstilling.

Et vandkraftværk producerer elektrisk energi ved hjælp af rindende vand. Det består af 3 dele, henholdsvis et vandreservoir, en dæmning til at kontrollere vandmassen samt et kraftværk, som producerer elektriciteten. I kraftværket er der en turbine, som er forbundet med en aksel, der går til en elektrisk generator – og herved produceres der strøm.

Ved vandkraftværker foregår det helt lavpraktisk således, at lugerne i dæmningen åbnes, så vandet fra vandresoireret kan strømme ind i de forbundne rør til turbinen. Herfra omdanner generatoren i turbinen vandkraften til strøm, som gennem kabler i jorden, transporterer strømmen til vores husstande.

groen_stroem_fra_vandkraftvaerker

Vindenergi

En vindmølle er en transducer, som omdanner vindens energi til strøm. Jo højere vindhastighed, jo mere energi er der også i vinden, hvorfor de fleste vindmølleparker er placeret på vandet. Det skyldes, at vind har mere fart på over vand end over land. Vindmøllen fungerer helt lavpraktisk således, at vinden får vindmøllens vinger til at rotere, hvorved der dannes strøm. Vindmøllerne er tilsluttet vores forsyningsnet, som er et forbundet netværk til fordeling af el fra forskellige kilder til de danske forbrugere. Dette sker gennem en række master og kabler, som typisk distribueres under jorden.

Nogle gange blæser det så meget, at vindmøllerne producerer mere strøm end hvad vi har brug for. Denne overskudsenergi kan man bruge til elektrolyse. Dvs., at man kan fremstille CO2-neutrale syntetiske brændstoffer ved elektrolyse af vand og kuldioxid. På den måde omdannes den overskydende energi til fossile brændstoffer – altså benzin, diesel og naturgas på en bæredygtig måde.

groen_stroem_danske_vindmoeller

Hvorfor skal I vælge Velkommen?

Velkommen_Billig_grøn_el

Billig grøn el

Certificeret bæredygtig energi fra vedvarende energikilder til lave priser.
Elpriser der er billigere end markedet

Elregninger der er til at forstå

Vi kommunikerer i et sprog, der hverken kræver Google søgninger eller opkald til en ven.
Velkommen_Gratis_abonnement

0 kr. i abonnement

Ja, du læste rigtigt – nul. Alene på det her punkt adskiller vi os fra de fleste el-selskaber.
el_paere_Sparetips

Den største besparelse er jer selv

Hvis I tænker over jeres elforbrug, er der faktisk mange penge at spare på elregningen. Det er heldigvis nemmere, end de fleste går og frygter – for med lidt nye vaner og enkle tips går det hele let. Vil I have mere information omkring sparetips, så klik herunder.

En bæredygtig profil giver konkurrencefordele

Det stigende fokus på bæredygtighed hos befolkningen gennemsyrer hele det danske samfund. De miljømæssige indsatser og forventningerne dertil bliver dermed større og og større, hvor man ser, at flere virksomheder sætter klimavenlighed og samfundsansvar som et kerneområde i forretningsmodellen. For at imødekomme danskernes efterspørgsel indebærer det, at den bæredygtige profil står snor lige.

Med en billig grøn elaftale hos Velkommen, bliver I et skridt tættere på en klimavenlig forretning. Ved at understøtte driften af virksomheden med et 100% grønt elforbrug, bliver der skabt merværdi for jeres virksomhed – blandt andet på grund af konkurrenceparametrene  “bæredygtighed” og “samfundsansvar”. På den måde bliver der skabt et bedre omdømme, hvorved virksomhedens brand og brandassociationer styrkes hos de danske forbrugere.

Dette medvirker blandt andet også til, at øge efterspørgslen på virksomhedens produkter, åbner op for adgangen til nye kundetyper og bidrager samtidig til den grønne omstilling.

Hos Velkommen mener vi, at det er vigtigt at tage et ansvar, der fra et samfundsmæssigt perspektiv, kan komme alle til gode. Ved at vælge den grønne strøm til tager I et ansvar, hvor I er med til at bidrage til udviklingen og fremskyndelsen af de vedvarende energikilder.

Vi indkøber certifikater for strømmen, der svarer til jeres virksomheds samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder. Hvis vi kunne få alle til at tage dette valg, så ville strømmen i alle de danske virksomheder med tiden blive 100% grøn.

 

Certifikater er en garanti for den bæredygtige profil

Vi indkøber en mængde certifikater, der svarer til hele jeres virksomheds samlede elforbrug fra 100% vedvarende energikilder. På den måde dokumenteres strømmens oprindelse. Ved at vælge den grønne strøm til, bidrager jeres virksomhed til at fremskynde den grønne omstilling.

Energinet udsteder certifikater for produktion af grøn strøm. Dvs. når en vindmølle producerer en given mængde strøm, så får producenten udstedt certifikater svarende til den producerede mængde.

Vi mener ikke, at du som virksomhed behøver at gå på kompromis med miljøet, og samtidig behøver I ikke betale overpris for strøm. Derfor er alle vores produkter, som minimum, kategoriseret med ‘’et blad’’. Det betyder, at 100% af alt den strøm vi indkøber stammer fra 100% vedvarende energikilder. Vi har indtil nu indkøbt strøm produceret fra danske vindmøller og norske vandkraftværker.

Ét blad

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele jeres elforbrug.

Certificeret grøn strøm

To blade

Elprodukter med to blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele jeres elforbrug. Derudover skal der være lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, I forbruger.

Certificeret grøn strøm

Grøn el til billige priser

Det behøver ikke at være dyrt, når I gerne vil være grønne.

Billig el til en fair pris

Elpriserne er en uforudsigelig og foranderlig faktor, som hele tiden er under udvikling. Det skyldes, at der er mange elementer, der påvirker elprisen – blandt andet udbud og efterspørgsel, udviklingen i den grønne omstilling, vejrforholdene osv. kWh-prisen tager udgangspunkt i timepriserne på den børs, hvor jeres el bliver forhandlet.

Vi skærer jeres elregning helt ind til benet. Jeres elregning består af en række af forskellige poster – I betaler nemlig både afgifter til staten, abonnement hos jeres lokale netselskab og til jeres eludbyder. Vi vil gerne gøre alt hvad vi kan for vores kunder – Derfor kan I få grøn strøm til 0 kr. i abonnement ved at være kunde hos os.

Billig grøn el

Få overblik over jeres elforbrug med selvbetjeningen

I vores selvbetjening får I adgang til en masse brugbare værktøjer og data. Følg med I jeres elforbrug, se regninger, skift betalingsmetode og meget mere.

Følg med I jeres elforbrug

Tiden er en knap ressource, og vi vil gerne have lov til at gøre det så nemt for jer som muligt, med vores online selvbetjening.

Når I køber klimavenlig strøm fra Velkommen, får I adgang til vores selvbetjening via et personligt password som I får tilsendt på mail. ’Min selvbetjening’ giver jer en række forskellige muligheder, blandt andet et komplet overblik over jeres elforbrug. Her kan I nemlig følge med i hvor mange penge I har brugt helt ned på timeniveau, samt hvor mange kWh I brugte det sidste år-, måned-, uge eller på enkelte dage.

Følg med i dit forbrug selvbetjening

Sådan er elprisen skruet sammen

Elprisen består af en række forskellige faktorer – her har vi forsøgt at give jer et overblik over elprisens sammensætning.

Elprisens sammensætning

Prisen på el er sammensat af en række forskellige faktorer, og afhænger af flere forskellige aktører. Man betaler nemlig både til sin eludbyder, det lokale netselskab som ejer kablerne, der transporterer strømmen til jeres virksomhed – Derudover står afgifter til staten, for en stor del af elregningens størrelse.

I kan selv påvirke cirka 19% af jeres elregnings størrelse, igennem valget af eludbyder og jeres elforbrug. Afgifter og moms til staten udgør omkring 60%, mens udgifterne til transport til netselskabet er cirka 19%.
På billedet til højre kan I se hvordan elprisen er sammensat.

Sådan påvirkes elprisen

Hvorfor koster strømmen ikke altid det samme?

Vejr, årstid og tidspunkt på døgnet

Der er en række faktorer, der spiller ind på elprisen – heriblandt den grønne omstilling, årstid, tidspunkt på døgnet, vejrforhold samt priser på CO2- og brændselspriser.

I takt med, at den grønne omstilling skrider frem, lukkes kul- og atomkraftværker. Dette vil have en naturlig påvirkning på kapacitetsbalancen, hvor mindre kapacitet vil få elpriserne til at stige. Det skyldes, at udbud og efterspørgsel regulerer priserne på elmarkedet. I forbindelse hermed vil elprisen også stige når efterspørgslen er højest – og omvendt, hvorfor årstid og tidspunktet på dagen spiller en væsentlig rolle for elprisen.

Mere end 40% af vores samlede energiproduktion i Danmark stammer fra vindkraft, og derfor bliver vejrforhold en afgørende faktor for produktion af strøm. Samtidig med, at kraftværkerne lukker, træder kraftværkskapaciteten ikke i kraft når vinden ikke blæser. På den måde sætter det et større pres på elnettet.

Ydermere vil højere priser på brændsel og CO2, have en klar kausalitet med højere elpriser. Det skyldes, at det typisk er marginalprisen fra kulfyrede kraftværker, som bestemmer elprisen på markedet

Hvad påvirker elprisen

Hvad er en kWh?

Det er forskelligt hvor mange kWh de forskellige husstande forbruger om året. Det afhænger nemlig af antallet af energikrævende apparater i har i virksomheden, hvor mange ansatte der er samt hvilken type og størrelse jeres virksomhed har.

Man siger dog, at en dansker gennemsnitligt bruger 1.600 kWh om året, mens en gennemsnitsfamilie bestående af 2 voksne med 2 børn, har et typisk elforbrug svarende til 4.000 kWh om året. På en fjernaflæst elmåler kan I selv aflæse, hvor mange kWh jeres virksomhed samlet set forbruger på et år.

I kan heldigvis selv gøre en indsats for at nedbringe jeres elforbrug, såsom at udskifte glødepære med LED pære, sætte opvaskemaskinen i gang uden for primetime eller skifte jeres hårde hvidevarer ud med A++ mærkede apparater. I kan få mange flere nyttige sparetips ved at klikke herunder.

Vil du også hjælpe klimaet?

Vi indkøber certifikater, der stammer 100% fra grønne kilder – på den måde er i sikret grøn strøm. Tidligere har vi købt certifikater fra både norsk vand og dansk vind, og vi vil i fremtiden selvfølgelig også sørge for at indkøbe 100% fra grønne energikilder for jeres forbrug.

groen_stroem_fra_vandkraftvaerker
GrønErhverv
certificeret_groen_stroem_maerkningsordning_blade
Med dette produkt får du:
 • 100% certificeret el fra grønne kilder
 • Gratis oprettelse
 • Lav elpris der følger markedet
Vindmoeller_groen_energi
GrønErhverv – Plus
certificeret_groen_stroem_maerkningsordning_blade
Med dette produkt får du:
 • 100% certificeret el fra grønne kilder
 • Gratis oprettelse
 • Lav elpris der følger markedet

Alle priser, betingelser, produkter og gebyrer.

Komplet oversigt over priser og gebyrer

Her kan du finde en samlet information vores produkter, betingelser, priser og gebyrer for private og erhverv.

Mobil abonnementspriser