Læsetid: 4 min.

Hvad koster el om måneden

El_lamper_hvad_koster_el_om_maaneden

Hvis bare der var ét svar på dette spørgsmål, så gav vi dig det hellere end gerne. Desværre er det bare ikke helt så simpelt. Dit elforbrug afhænger nemlig af mange ting. Hvor mange personer bor i husstanden, antallet af elektriske apparater og brug heraf. Alle faktorer, som har noget at sige for, hvad du skal betale for el om måneden. Derudover kommer, at der kan være stor forskel på din husstands elforbrug fra sommer til vinter – og det er derfor så godt som umuligt at fastsætte et facit for, hvad el koster om måneden.

Med det sagt kan vi godt forstå, at du søger svar på, hvad du kan forvente at betale for el om måneden. Det er rart at have overblik over de faste, månedlige udgifter, så du ved, hvor mange penge du har tilbage at gøre med, når regningerne er betalt. El er så godt som aldrig en del af din husleje, og derfor skal du forholde dig særskilt til betaling af strøm. Som nævnt kan det være svært at vide præcist, hvad elregningen vil komme til at lyde på. Du kan dog danne dig en idé om beløbet ud fra et overslag over en gennemsnitlig husstands forbrug. Se mere herunder. 

Så meget betaler du i gennemsnit for el om året

Det er igen vigtigt at understrege, at der ikke er et almengyldigt svar på spørgsmålet om, hvor meget el koster på måneds- eller årsbasis for en forbruger. Det afhænger af mange faktorer og kommer i sidste ende an på, hvor mange kWh en husstand bruger om året.

For at give antydningen af et brugbart svar siger en tommelfingerregel dog, at en typisk dansker har et forbrug på 1.500 kWh årligt. Med en gennemsnitspris pr. kWh på 2,75 kr. inkl. abonnement bliver det til 4.125 kr. om året og rundt regnet 344 kr. om måneden.

Ser vi på tallene for en gennemsnitlig familie bestående af af to voksne med to børn, vil de typisk have et elforbrug svarende til 4.000 kWh om året. Med samme kWh-pris som nævnt i eksemplet ovenfor svarer det til 9.000 kr. årligt og 750 kr. på månedsbasis. 

Disse kilder boner ud i elforbruget 

Ikke to husstande er ens – heller ikke når det handler om, hvad vi hver især bruger mest strøm på. Det afhænger i høj grad af vaner, men også hvilke elektriske apparater der forefindes i husstanden. Det er dog muligt at sige noget om den gennemsnitlige danske familie og dermed hvilke strømkilder, der boner ud på elregningen. Her vil strømforbruget fordele sig som følger:

Som tallene her viser, går mere end en tredjedel af elforbruget altså til underholdning og tv. Du kan med god sandsynlighed antage, at din husstand tæller med i statistikken og altså også bruger en hel del strøm på brug af disse kilder. Vil du gerne reducere dit strømforbrug, kan det altså være en god idé at se på, hvilke vaner du har i forbindelse med underholdning og tv i hjemmet, og hvilke apparater du bruger. Måske har du et ældre tv med et højt energiforbrug?

Din elregning afhænger af kWh-priser 

I vores svar på, hvad el koster for en husstand om året i gennemsnit, nævnte vi en gennemsnitlig kWh-pris. Her er det værd at bide mærke i ordet “gennemsnitlig”. Prisen på en kWh er nemlig ikke en fast størrelse. Den fastlægges af din eludbyder og tager udgangspunkt i prisen for en kWh på den elbørs, hvor strømmen bliver forhandlet. Strøm forhandles nemlig på samme måde som eksempelvis aktier – og der er derfor også flere faktorer, som påvirker prisen. Udbud og efterspørgsel, vejrforhold og priser på brændstof spiller alle en rolle for prissætningen af strøm.

Elmarkedet et af de mest foranderlige og dynamiske markeder – og det er derfor, det kan være så svært at give et billede af, hvad el koster om måneden, hvor meget vi end gerne ville, at det var mere simpelt. Kilowatt-prisen svinger hele tiden. Vil du gerne se hvordan, du kan følge med i timeprisen på kWh via Nord Pool Spot, så klik her. Her vil du hurtigt kunne se, at priserne er lavest på de tidspunkter, hvor strømmen er mindst efterspurgt – det er især om natten, hvor mange af os sover. Modsat dette står efterspørgslen efter strøm til at være størst i tidsrummet 17-20, hvorfor prisen også er højest her. 

Sammenhæng mellem kWh-pris og det, du betaler

kWh-priser svinger som sagt ret meget. Faktisk kan de variere helt ned på timeniveau. Man regner dog med gennemsnitsprisen for en kWh til at være 2,75 kr. i første halvdel af 2022. 

Din elregning består af det faktuelle strømforbrug, hvor du betaler pr. kWh, som du forbruger. kWh-prisen på din elregning tager udgangspunkt i timepriserne på den børs, hvor din el er forhandlet, men fastsættes i sidste ende af din eludbyder.

Hvis du er interesseret i at spare penge på elregningen, så er det en god idé at sætte sig ind i elmarkedet. Prisen, som du betaler for den rene strøm, varierer nemlig, alt efter hvilket elselskab du vælger. Nogle elselskaber opkræver et abonnement, for at du kan være kunde hos dem, andre gør ikke. Hos Velkommen synes vi, det skal være nemt og ligetil at være elkunde. Det skal være overskueligt at få el til en god pris. Derfor opkræver vi intet abonnement og sælger desuden billig el. I hele 2021 lå vores priser under markedsgennemsnittet – endda selvom vi kun sælger grøn strøm.