Læsetid: 3 min.

Reduceret elafgift ved installation af en varmepumpe

Sparegris_Reduceret_elafgift_med_varmepumpe

Ved at investere i en varmepumpe kan du spare penge på dit varmebudget og få den billigste el, hvor investeringen ofte er tjent hjem efter 3 – 6 år. Derudover er der mulighed for at søge om reduceret elafgift. Det skal hertil nævnes, at det er din nuværende energikilde, som har betydning for, om du er berettiget til reduceret elafgift. Reduktionens størrelse afhænger af en række forskellige faktorer.

Hvad skal man være opmærksom på?

  • Du skal være opmærksom på, at din bolig bruger en varmepumpe, jordvarme eller elvarme.
  • Derudover skal du være opmærksom på om du allerede får reduceret elafgift. Dette vil fremgå eksplicit på din elregning.
  • Det har hidtil kun været helårsboliger, som har været berettiget til at få reduceret elafgift. Men siden 1. februar 2019 har det også været muligt for ferieboliger eller sommerhuse at søge om reduceret elafgift for alt elforbrug, der overstiger 4.000 kWh om året.
  • Det er muligt at søge om reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft (dog tidligst fra 1. februar 2019 for sommerhuse og ferieboliger). Dette kræver fremvisning af dokumentation for, at der har været elvarme som den primære varmekilde i boligen.

Er jeg berettiget til reduceret elafgift?

  • Du skal først og fremmest være opmærksom på, at din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Boligen skal være registreret med en varmepumpe, jordvarme eller el som den basale varmekilde. BBR er et register, der indsamler informationer omkring de danske private boliger. Du kan registrere din bolig i BBR på siden her.
  • Hvis din bolig allerede er registeret i BBR, kan du også følge linket ovenover og rette oplysningerne. Herefter skal du vente på at disse informationer bliver godkendt hos BBRs centrale register, før du kan søge om reduceret elafgift hos din eludbyder.
  • Hvis du opvarmer din bolig med en varmepumpe, jordvarme eller el, så skal mere end 50% af opvarmningen komme fra el, før du har mulighed for at få reduceret din elafgift.

Hvor meget kan man få reduceret?

På de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug betaler du fuld elafgift. Det er først efter dit årlige elforbrug overstiger 4.000 kWh, at du kan få reduceret elafgiften til 0,8 øre pr. kWh. Det er mange øre pr. kWh du kan spare, hvis du søger om at få reduceret din elafgift. Den medførte besparelse af den reducerede elafgift vil blive fordelt ud på hele året. Dette beregnes ud fra dit estimerede forbrug på et år. På den måde ligger besparelsen sig ikke kun i slutningen af året. Besparelsen fordeles lige, hvorfor du vil mærke en besparelse på samtlige elregninger.

Elafgiften har været nedsat til EU’s minimumssats for husholdninger, dvs. 0,8 øre pr. kWh, i de første 6 måneder af 2023, hvor den ellers efter de nuværende regler ville have udgjort 69,7 øre pr. kWh i 2023. Per d. 1. juli 2023 er elafgiften igen steget til 69,7 øre pr. kWh .

I dette billede ser du elafgift satser de kommende år:

Midlertidig lempelse til EU's minimumsafgift

Hvordan søger man reduceret elafgift? 

Det er vigtigt, at din bolig er registreret korrekt i BBR. Derudover skal din primære opvarmningskilde være jordvarme, varmepumpe eller elvarme. Du er selv forpligtet til at sørge for at din bolig er registreret i BBR registeret. Er mere end 50% af din bolig opvarmet med el og er din bolig registreret i BBR, kan du kontakte din nuværende leverandør af strøm, for at søge om reduceret elafgift.

Hvis Velkommen er din nuværende eludbyder, skal du sende din BBR-meddelelse til kundeservice@velkommen.dk. Ellers kan du ringe til os på 7080 7800 alle hverdage mellem 9:00-17.00. Når din ansøgning er behandlet af din nuværende elleverandør, vil det fremgå eksplicit af dine fremtidige elregninger under posten ’’Reduceret elafgift’’.

Går du og overvejer at investere i en varmepumpe, kan du læse meget mere om overvejelserne du bør gøre dig lige her.

Læs mere om elafgiftssatserne på SKATs hjemmeside her.