Læsetid: 3 min.

Hvad er en varmepumpe?

Varmepumpe

En varmepumpe er et elektrisk anlæg, der optager energi fra varmekilder med et lavt temperaturniveau. Gennem et lukket system med kølemiddel og kompressor kan varmen omsættes til en højere temperatur, som kan anvendes til at varme boliger op. Selvom varmepumpen bruger el som drivmiddel, er den langt billigere i drift end en el-radiator.

De tre typer af varmepumper

Der findes tre typer af varmepumper, som alle er forskellige i deres opbygning og måden, de varmer en bygning op på:

  • jordvarmepumpe (væske til vand-varmepumper)
  • luft til vand-varmepumpe
  • Luft til luft-varmepumpe

Jordvarmepumpe – det mest effektive alternativ

Jordvarmepumpen, som også kaldes en væske til vand-varmepumpe, udnytter varmen fra jordens øverste lag. Den optagne varme ledes videre til varmepumpen gennem en lang slange fyldt med væske. Slangen er gravet ned i jorden cirka en meter under overfladen. Der er kun få graders forskel på vandets temperatur i slangen på vejen gennem den. Alligevel er metoden så effektiv, at du uden problemer kan have et jordvarmeanlæg som den eneste varmekilde i alle årstider og størrelser af bygninger.

Jordvarmen overføres fra varmepumpen gennem en varmeveksler til bygningens varmekredsløb og kan anvendes til både opvarmning af rum gennem radiatorer, gulvvarme og opvarmning af brugsvand.

Effektiviteten af en jordvarmepumpe er som regel lidt bedre en luft til vand-varmepumper. Til gengæld koster det også mere at etablere jordvarme, da slangen skal graves ned i haven.

Har du en privat sø, kan den også anvendes som varmekilde i stedet for jord. Slangerne lægges i stedet ud på bunden af søen. Princippet er det samme som ved et jordvarmeanlæg – energien bliver udvundet på samme måde. Søvarmeanlægget er dog ikke så udbredt.

Jord- og søvarmeanlægget kræver en etableringstilladelse, som du skal søge hos din kommune.

Luft til vand-varmepumpe – en god løsning uden gravearbejde

En anden god løsning at varme dit hus op med er en luft til vand-varmepumpe. Den er et godt alternativ til en jordvarmepumpe, hvis du ikke har plads til at grave jordslanger ned i området omkring din bolig. Varmen udvindes fra luften i stedet for jorden, mens resten af kredsløbet fungerer nærmest på samme måde som ved jordvarme.

Luft til vand-varmepumpen er ikke helt så effektiv som en jordvarmepumpe. Til gengæld kræver den heller ikke særlig meget plads.

Luft til luft-varmepumpe – et godt valg til sommerhuse

Ligesom luft til vand-varmepumpen udnytter luft til luft-varmepumpen varmen i udeluften. Som navnet angiver, leverer luft til luft-systemet varmen i bygningen ved hjælp af en blæser. Denne type af varmepumpe er derfor kun beregnet til opvarmning af en bygning og hverken til brug sammen med radiatorer eller opvarmning af vand.

Et godt træk kan være at kombinere luft til luft-varmepumpen med et varmegenvindingsanlæg, som er et udsugningsanlæg med en varmeveksler. Det suger luften ud af boligen og genvinder varmen derfra, som bliver tilført indblæsningsluften. Nye og tætte bygninger kan blive luftet ud uden større tab af varme på den måde.

Luft til luft-varmepumpen er et godt valg til at varme sommerhuse op. Huse uden fordelingsanlæg og andre bygninger med behov for at holde en konstant temperatur i rummet kan også drage fordel af denne type af varmepumpe.

Luft til luft-varmepumpe som airconditionanlæg

En ekstra smart funktion på nogle luft til luft-varmepumper er, at de kan indstilles til at køle luften ned i stedet for at varme den op. Derved kan de fungere som airconditionanlæg på en varm sommerdag.

Tre fordele ved at vælge en varmepumpe som varmekilde:

  1. Bæredygtighed. En varmepumpe drives af strøm og udnytter jordens eller luftens energi til at producere både varme og varmt vand. Alle former for varmepumpe er derfor miljøvenlige opvarmningsformer, der ikke er afhængige af nogen former for fossile brændstoffer for at fungere. Hvis strømmen er produceret af vedvarende energikilder som vind eller vand, er det muligt at få helt bæredygtig opvarmning af din bolig, din bygning eller dit sommerhus. På trods af stigende energipriser er varmepumpen stadig et bæredygtigt alternativ.
  2. Spar penge på varmeregningen. Har du oliefyr, naturgasfyr eller elvarme som varmekilde, kan der være mange penge at spare på at skifte til varmepumpe.
  3. Pladskravet er overskueligt. Størrelsen på en varmepumpe varierer, men normalt er den ikke større end et køleskab og er i samme vægtklasse. Det kræver derfor ikke en større ombygning eller voldsomt meget plads at installere en varmepumpe i stedet for dit fyr eller som erstatning for dine elradiatorer.

Overvejer du at investere i en varmepumpe? Så læs mere om vores varmepumper eller prøv vores varmepumpeberegner: