Læsetid: 4 min.

2023 startede med lempelse af elafgiften – den er igen ændret – og hvad med 2024?

2023 startede med en markant lempelse af elafgiften til minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i 2023’s første seks måneder. Men hvordan ser elafgiften ud for dig som elkunde resten af 2023 og i 2024? Find svaret i denne artikel.

Indhold:
Elafgiften 2023 og 2024.
Kort overblik.
Brug strømmen, når den er billigst.
De gode sparevaner.
Reduceret elafgift og betingelserne.
Min bolig er registreret med el som den primære opvarmningskilde.
Virksomheder og nedsat elafgift.
Fordelene ved en grøn variabel elaftale.

Elafgiften er sænket markant – men er ændret igen pr. 1. juli 2023 – og hvordan ser elafgiften i 2024 ud?

2.788 kr. Så meget koster elafgiften hvert år en typisk husstand (2 vokse og 2 børn) med et elforbrug på 4.000 kWh* – du har dog kunne spare en del af dette i årets første 6 måneder, men dette er nu ændret igen. Elafgiften blev pr. 1. januar 2023 sænket markant til 0,8 øre pr. kWh. Det er skete som følge af de stigende energipriser. Satsen på elafgiften blev allerede lempet to gange i 2022, men en politisk aftale og en hastebehandling i Folketinget sikrede en midlertidig lempelse af elafgiften (0,8 øre pr. kWh) fra 1. januar 2023 og seks måneder frem, hvilket man som elforbruger har kunne nyde godt af. Energikrisen er dog ovre, og elpriserne næsten normaliseret, hertil er elafgiften også ændret igen pr. d. 1. juli 2023, og lyder derfor på 69,7 øre pr. kWh (se også tabel 1).

Fra 1. januar 2024 er elafgiften efter nuværende plan sat til, at stige en lille smule. Nemlig fra 69,7 øre pr. kWh til 76,1 øre pr. kWh.* For en typisk husstand (2 vokse og 2 børn) med et elforbrug på 4.000 kWh, som på nuværende elafgift betaler 2.788 kr. årligt, vil stigningen i elafgiften betyde en årlig pris på 3.044 kr., hvilket svarer til en stigning på 256 kr. for et år.

Som elkunde kan du potentielt spare mange penge ved at vælge variabel elpris og udnytter strømmen, når den er billigst (læs mere om dette længere nede i artiklen). Husk også de gode sparevaner som fortsat kan spare dig penge på elregningen. Læs også mere om dette senere i artiklen. *Kilde: Skatteministeriet – Elafgiftloven

Kort overblik: Elafgiften har været nedsat til EU’s minimumssats for husholdninger, dvs. 0,8 øre pr. kWh, i de første 6 måneder af 2023, hvor den ellers efter de nuværende regler ville have udgjort 69,7 øre pr. kWh i 2023. Per d. 1. juli 2023 er elafgiften igen steget til 69,7 øre pr. kWh. Fra 1. januar 2024 er elafgiften efter nuværende plan sat til, at stige en lille smule. Nemlig fra 69,7 øre pr. kWh til 76,1 øre pr. kWh.*

Tabel 1.
Kilde: Skatteministeriet – Elafgiftloven

Brug strømmen, når den er billigst

Der kan være penge at spare ved, at flytte dele af dit forbrug til et andet tidspunkt på døgnet, hvor strømmen er billigst. Prisen på strøm varierer nemlig typisk helt ned til time for time, når du har variabel elpris. Ligeledes varierer prisen for transport af strøm. Dette gælder uanset om du har fast eller variabel elpris. Fra 2023 er prisen for transport af strøm opdelt i lav-, høj- og spidslast. Det er landets lokale netselskaber, som har ændret prisen for transport af strøm. Du kan læse meget mere om dette i følgende artikel Prisen for transport af strøm 2023, hvor vi dykker yderligere ned i hvornår transporten af strøm er billigst, mellem og dyrest. Spare penge på elregningen ved at placere størstedelen af dit elforbrug i de billigste timer. Den kan sagtens være 5 gange lavere, når den er billigst, end når den er dyrest.

Vil du være sikker på altid at bruge den billigste strøm, kan du følge elprisens udvikling time for time et helt døgn frem lige her, eller du kan downloade vores frie elpris-appen.

Husk de gode sparevaner – download de frie sparetip-guides

Elafgiften udgør kun en del af din elpris, og nogle bruger mere strøm end andre. Uanset hvad kan du dog med fordel huske på flere forskellige gode sparevaner, som som potentielt kan spare dig mange penge på energiregningen. Vi udgiver løbende sparetips-guides, som du frit kan downloade. Der er penge at spare.

Download de frie e-bøger👇

Kan jeg stadig få reduceret elafgift, hvis elafgiften er lempet?

Ja det kan du. Der er dog forskellige betingelser, som skal være opfyldt for, at du kan få reduceret elafgift. Den reducerede elafgift er gældende for den del af dit elforbrug, der overstiger 4.000 kWh om året.

Citat Skatteministeriet*: Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6). Den reduceret elafgift er i 2023 på 0,8 øre/kWh. I 2024 vil den forblive den samme, nemlig 0,8 øre/kWh.*

Du kan få glæde af den reduceret elafgift, hvis følgende betingelser af opfyldt:

  1. Din bolig skal være opvarmet med enten jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe, el paneler eller anden elvarme.
  2. I BBR-registret skal din bolig være registreret korrekt og som en helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til privat brug og med el som primære opvarmning.
  3. Særligt for ferieboliger og sommerhuse: Her kan du få reduceret elafgift på forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året. Reduktionen af elafgiften kan du her få pr. 1. februar 2023.

En lempelse af elafgiften påvirker ikke dig med el som sin primære opvarmningskilde

Denne sænkning af elafgift kommer ikke til at påvirke dig, hvis bolig er registreret med el som den primære opvarmningskilde i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og hos dit elselskab. Dette kunne for eksempel være dig med en varmepumpe som primær opvarmningskilde, hvis bolig er registreret i BBR-register og får lempelse af elafgift for varmepumper – dette fortsætter du med uændret. Afgiften reduceres for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Får virksomheder nedsat elafgift?

Lempelsen af elafgiften vil ligeledes ikke få betydning for virksomheder med fuld momsfradragsret, da disse virksomheder fortsat kan få godtgjort elafgiften ned til 0,4 øre pr. kWh.

Det betyder, at virksomhederne fortsat skal ansøge om at få godtgjort den resterende elafgift på 0,4 øre pr. kWh via momsangivelsen (eller fremskyndet tilbagebetaling).

Citat Skatteministeriet: Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

En grøn elaftale med variabel elpris

Med en grøn variabel elaftale kan du udnytte strømmen, når den er billigst, og hermed spare penge på elregningen.

✔️ Du får variabel elpris – så du kan udnytte strømmen, når den er billigst.
✔️ Du får 0 kr. i abonnement – undgå unødvendige merudgifter.
✔️ Du får grøn strøm – for miljøet og fremtidens skyld.
✔️ Du får nærværende og personlig kundeservice – vi er med dig hele vejen og du kan få fat i os både på live chat, mail og telefon.