Læsetid: 4 min.

Elvarme

elvarme

Der findes forskellige måder, hvorpå du kan opvarme din bolig. En af dem er via elvarme, som genereres via elradiatorer eller varmeblæsere. Det er en meget simpel opvarmningsform med en lav installationspris. På baggrund af dette ses elvarme ofte som opvarmningsløsning i danske fritidsboliger, hvor kravene til opvarmning og behovet herfor er nogle andre end i helårsboliger.

Når vi taler om elvarme, kommer vi ikke udenom at nævne, at det er dyrt i drift. Faktisk er elvarme den dyreste varmekilde af alle. Dertil kommer, at det heller ikke er den mest effektive opvarmningsmetode. Med de stigende priser på el og en udpræget bevidsthed om grøn omstilling er det derfor de færreste, som i dag vælger at etablere ren elvarme – det vil ofte være akkompagneret af en anden opvarmningsløsning.

Elopvarmning er en dyr fornøjelse

Som du kan læse dig til her på siden, er det efterhånden alment kendt, at elvarme er en dyr løsning. Men hvad koster elvarme egentlig? 

Sagen er den, at elvarme har en varmeeffekt i forholdet 1:1. Mængden af strøm, du bruger, giver altså samme mængde varme. Forbruger du helt konkret 1 kWh i strøm, vil outputtet altså være 1 kWh varme. Med det sagt kan der ikke oplyses en fast pris på elopvarmning – den afhænger nemlig af elprisen i din kommune. Det kan derfor være en god idé at se nærmere på prisen på el i dit område, inden du vælger at etablere elopvarmning. 

Selv om prisen på elvarme kan svinge afhængigt af elpriserne rundt om i landet, er prisforskellen som oftest ikke så stor. Prisen for 1 kWh ligger typisk i et leje mellem 1-2 kr. Tager vi et gennemsnitligt parcelhus med elvarme som primær opvarmningskilde som eksempel, vil et estimeret forbrug lyde i omegnen af 25.000 kr. for opvarmning. Dette vil dog kun gælde for huse, der er bygget før 1988, og som har etableret elvarme inden dette år. Er det tilfældet, vil du kunne få reduceret din pris på el.

Mulighed for reduktion af elafgift, når du har elvarme 

Alle husstande betaler elafgift. Men opvarmes din bolig med elvarme som primær varmekilde, kan du faktisk få reduceret din elafgift. Du kan søge reduktion for den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh pr. år. 

For at kunne opnå en elreduktion og spare penge på afgifter skal din bolig være korrekt registreret i BBR-registeret (Bygnings- og Boligregistret). Det gælder, uanset om der er tale om en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til privat brug, hvor der er installeret el som primær opvarmningskilde.

Dog sker en elreduktion ikke bare automatisk, når du kan tjekke ovenstående betingelse af. Du skal selv søge om reduceret elafgift hos din elleverandør. Det er nemlig dem, som står for din regning, der skal registrere din ansøgning om elafgiftreduktion. Er du elkunde hos Velkommen, hjælper vi dig hermed.

Elgulvvarme – forbrug og pris 

Måske forbinder du udelukkende elvarme med de små elradiatorer, som du så ofte har set i sommerhuse eller andre fritidsboliger. Men faktisk kan du også få elgulvvarme. Det består af et net af elektriske tråde, som bliver varme ved strømtilførsel og kan anlægges lige under trægulvet eller fliserne til forskel fra vandbaseret gulvvarme. 

Ligesom elradiatorer er elgulvvarme også en af de dyrere opvarmningsløsninger, men hvor meget det koster dig at opvarme med elgulvvarme afhænger i stor stil af, hvor godt isoleret gulvet i din bolig er. Jo bedre isolering, desto færre kWh vil du skulle bruge for opvarmning. Med dette in mente samt de differentierede elpriser kan det således være svært at komme med en konkret pris på forbrug af elvarme. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig kilowattpris kan det dog anslås, at det vil koste cirka 12.000 kr. om året at opvarme et almindeligt parcelhus udelukkende ved brug af elgulvvarme.

Læs meget mere om prisen på elvarme forbruget i følgende artikel: Hvad koster elvarme om måneden? Få det store overblik her.

Du må ikke etablere elvarme som primær varmekilde 

I 1988 blev ‘elvarmeforbuddet’ vedtaget (sidenhen revideret i 1994), som gjorde det forbudt at etablere elvarme som primær opvarmningskilde. Forbuddet gælder alle nye og eksisterende huse med et vandbåret centralsystem (dvs. med radiatorer og gulvvarme med vand), hvor boligen samtidig forsynes med naturgas eller fjernvarme. Er dit hus bygget tidligere end 1988, og har du elopvarmning, som er etableret inden dette år, skal du dog ikke være bekymret – dette vil ikke være i modstrid med elvarmeforbuddet.

Undtaget fra forbuddet er eldrevne varmepumper, og der gælder desuden en række øvrige dispensationer. Vil du gerne vide mere herom, kan du altid finde mere information om elvarmeforbuddet hos den enkelte kommune.

Drop den dyre elvarme til fordel for en varmepumpe

Alle boliger skal have en opvarmningskilde – og ofte er elvarmen valgt i fritids- og sommerhuse, hvor man som ejer kun opholder sig i begrænsede perioder af året, og hvor behovet for opvarmning derfor ikke er så stort. Nok er elvarmen det nemme valg, men det er desværre også et bekosteligt et af slagsen. Som vi allerede har nævnt, er elvarme faktisk den dyreste opvarmningsløsning, der findes. 

Uanset hvor ofte du tænder for elvarmen, kan det svare sig at se på alternativer hertil. Du kan meget vel vælge at komplettere den mekaniske elradiator med en luft til luft-varmepumpe – det er ikke bare godt for pengepungen, men også for klimaet. Varmepumpen er en energivenlig opvarmningsform, og vælger du at installere sådan en, kan du faktisk både halvere elregningen og få op til 5 gange så meget varme pr. kWh.

En anden mulighed er at skifte den mekaniske termostat på elradiatoren ud med en, der har elektronisk termostat. Ændringen er ganske lille, men har stor betydning: Den betyder nemlig, at du kan spare hele 10 % på dit elforbrug.

Overvejer du at udskifte elvarmen med en billigere løsning, der desuden er bæredygtig? Så er en varmepumpe et rigtig godt valg. Vi forhandler varmepumper og kan desuden hjælpe dig med finansieringen af den. Læs mere om det på knappen herunder: