Læsetid: 7 min.

Elpriser 2022

Elpriser_2022_vindmoelle

Elpriserne har haft et foranderligt 2021, hvor en hurtig åbning af verdens lande efter corona-nedlukninger og andre faktorer på markedet har sat et pres på elprisen. Efterspørgslen på energi overstiger udbuddet, og derfor oplever vi historisk høje elpriser lige nu. Man betaler øjeblikspriser for el, hvorfor alle forbrugere landet over rammes af de stigende elpriser. Faktisk har Danmark EU’s højeste afgift på almindeligt elforbrug.

Forventningen til elpriserne i 2022

Elpriserne har haft et foranderligt 2021, hvor en hurtig åbning af verdens lande efter corona-nedlukninger og andre faktorer på markedet har sat et pres på elprisen. Efterspørgslen på energi overstiger udbuddet, og derfor oplever vi historisk høje elpriser lige nu. Man betaler øjeblikspriser for el, hvorfor alle forbrugere landet over rammes af de stigende elpriser. Faktisk har Danmark EU’s højeste afgift på almindeligt elforbrug.

Et flertal i Folketinget er i januar 2022 blevet enige om en ny reformpakke, hvor bl.a. sænkelse af elafgiften indgår. Det skal ske i bidder frem mod 2030.

Elafgiften udgør i dag 90 øre pr. kilowatt-time. Ifølge en energiaftale fra 2018 skulle elafgiften sænkes gradvist til 79,6 øre pr. kilowatt-time frem mod 2025. Men grundet de kraftigt stigende energipriser er flere af Folketingets partier blevet enige om at sænke afgiften med yderligere 14 øre fra 1. juli 2022, 16 øre mellem 2024-2029 og 17 øre fra 2030.

Billigere elregning i 2022

Det er selvfølgelig svært at spå om de fremtidige priser på el, da vi har at gøre med et yderst dynamisk og foranderligt marked. Dog kan vi sige så meget, at den nye reformpakke, der inkluderer sænkning af elafgiften, vil drive rentable dispositioner mod forbrugernes elregning allerede fra 1. juli 2022.

Derudover er der på politisk plan vedtaget en udbygning af store vindmølleparker i 2022 – dette som et middel til at søge at løse energikrisen. Med udbygningen bliver der skabt et større udbud af energi, som kan møde efterspørgslen. Derved forbedres prisernes forudsætning for at regulere sig tilbage til et stabilt niveau, og vi forventer på denne baggrund, at elpriserne vil falde i 2022.

Verdensbanken bekræfter denne forventning i deres udtalelse om elprisernes scenarie i 2022. Her fremlægger de, at elpriserne vil forblive på det højeste niveau i første halvår af 2022, men i takt med at udbuddet stiger, forventer de, at elpriserne vil stabilisere sig tilbage på et konventionelt niveau. Selvom verdensbankens prognose ikke siger noget specifikt om de danske elpriser, er det dog stadig vigtigt at medtage globaliseringens betydning for det danske marked.

Det påvirker elpriserne

  1. Markedskræfterne: Elpriserne bliver forhandlet på en børs, præcis ligesom på aktiemarkedet. Elmarkedet er foranderligt og dynamisk, hvilket forklarer, hvorfor elprisen kan svinge helt ned på timebasis. Udbud og efterspørgsel er derfor en af de helt store drivkræfter for prissætning på el.
  2. Prisen på fossile brændstoffer: Der foreligger en tydelig korrelation mellem priserne på de fossile brændstoffer og elpriserne. Det afspejles tydeligt lige nu, hvor vi ser, at priserne på fossile brændstoffer er på lige fod med elprisernes høje niveau.
  3. Vejret: Vejret er endnu en determinant for elprisernes niveau. Det er der en række årsager til. En stor del af energien i Danmark kommer fra vindenergi. Når vi oplever perioder med mindre blæst, vil vindmøllerne ikke kunne producere lige så meget energi, hvorfor udbuddet falder, mens efterspørgslen forbliver stabil. Desuden betyder vejret også en del for, hvor meget strøm de danske forbrugere efterspørger. Om sommeren, hvor vi har lange lyse dage, er efterspørgslen efter strøm lavere, mens det modsatte vil gøre sig gældende om vinteren.
  4. Den grønne omstilling: Som et led i udviklingen mod en grønnere verden ønsker regeringen, at Danmark skal være uafhængig af olie, gas og kul i 2050. En sådan omstilling kræver teknologisk udvikling og forskning inden for grøn energi. Vi løfter i samlet flok, hvorfor vejen til et CO2-neutralt Danmark kommer til at koste alle forbrugere. Det ser vi blandt andet på elregningen, hvor vi betaler elafgift. Denne vil dog falde pr. 1. juli 2022.

Vores elpriser

Du finder ingen “smarte” produkter eller uigennemskuelige prissammensætninger hos Velkommen. Du får derimod billig el – også selvom du gerne vil være grøn.

Billigere elpriser end gennemsnittet i 2021

Vores produkter har variable priser, som i hele 2021 lå under markedsgennemsnittet – og dette selvom vi kun sælger el fra vedvarende energikilder. I grafen kan du se vores gennemsnitspriser i både øst og vest for 2021 sammenlignet med gennemsnitsprisen for variable produkter på markedet.

Husk, at gennemsnitsprisen i 2021 ikke nødvendigvis er et udtryk for prisen i dag, da vores produkter følger de variable elpriser på elmarkedet. Du kan se vores aktuelle produkter og priser ved at klikke på knappen herunder:

Værd at vide om priser på el

Hvornår er elpriserne billigst?

Elnettet i Danmark er indrettet sådan, at al strøm, der produceres, blandes sammen i elnettet. Dette er en måde at sikre, at strømmen ikke går til spilde. 

Alle forbrugere i Danmark er forbundet til elnettet, og det betyder, at elnettet kan komme under pres. Et pres på elnettet opstår, når danskerne efterspørger strøm på samme tidspunkter i døgnet. 

Markedskræfterne regulerer elpriserne, hvor udbud og efterspørgsel er afgørende faktorer for prisen pr. kWh. Når elnettet er mindst belastet, vil prisen på en kWh alt andet lige også være billigere, end når elnettet er mest belastet. På den måde er elnettet indrettet således, at forbrugere, som tænker over deres elforbrug, belønnes gennem prisfald på en kWh, når elforbruget sker uden for de mest belastede tidspunkter. 

Det giver selvfølgelig god mening, at elnettet er mindst belastet om natten og meget tidligt om morgenen, da de fleste danskere sover i dette tidsrum. Derfor er priserne på el generelt billigst om natten, og man oplever på nogle tidspunkter, at kWh-prisen kan komme ned under et niveau på 0 øre. Det skyldes, at der bliver produceret mere el, end der efterspørges og kan forbruges. Når du bruger en kWh, der ligger under dette niveau, reduceres det selvfølgelig på din elregning.

Hvornår er elpriserne dyrest?

Elpriserne er dyrest, når elnettet er mest belastet. Det er det typisk i vinterhalvåret mellem kl. 17-20, hvor der forbruges masser af strøm i de mange danske hjem, og priserne på el stiger derfor. Mange danskere laver mad, ser tv, sætter vaskemaskinen i gang eller noget helt fjerde i netop dette tidsrum. Desuden er de mørke timer flere i vinterhalvåret, hvorfor de fleste også har lyset tændt i disse timer.

Hvordan får jeg billig el?

Der er heldigvis mange ting, du kan gøre for at imødekomme en dyr elregning – den største besparelse er faktisk dig selv. Det hele handler om at strukturere, planlægge og tænke over dit elforbrug. 

Selvfølgelig skal du stadigvæk kunne leve et helt almindeligt liv og lave mad, se tv eller have lyset tændt om aftenen. Men du kan sagtens påvirke dit strømforbrug, uden det går ud over din hverdagskvalitet. Det handler om de små ting som f.eks. at sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen i gang uden for primetime. Du kan også vælge at tørre dit tøj udenfor fremfor at bruge tørretumbleren. Faktisk er der en helt masse ting, som du kan gøre, hvis du vil nedbringe elregningen. Du kan besøge vores vidensarkiv, hvor vi har skrevet flere artikler, der kan hjælpe dig med at spare på strømmen. Du finder bl.a. en af dem her.

Desuden er det en rigtig god idé at holde øje med dit strømforbrug. Det har du altid fri adgang til i vores selvbetjening, som giver dig mulighed for at følge med i dit forbrug helt ned på timeniveau.

Hvad får elpriserne til at stige?

Vi ser lige nu historisk høje elpriser. Elpriserne er ikke nogen, som vi elselskaber bestemmer – det er derimod markedet, der er drivkraft for de stigende elpriser. Den primære årsag til de nuværende høje elpriser skyldes en næsten seksdobling af priserne på gas det sidste år. Ligeledes indgår andre fossile brændstoffer i markedet, såsom kul og olie. Når prisen skyder i vejret på disse, vil elpriserne ligeledes stige. 

Der er dog flere andre faktorer, som også kan få elpriserne til at stige. Da en stor del af den strøm, der produceres i Danmark, kommer fra vindenergi, afhænger elprisen af, hvor meget det blæser. Jo mere blæst, desto mere strøm produceres der, hvorfor udbuddet bliver større, og elprisen falder. Det skyldes, at elpriserne reguleres af markedskræfterne med udbud og efterspørgsel.

Forskellen på elpriserne i sommer- og vinterhalvåret

Elpriserne varierer med årstiderne. Som tommelfingerregel er elpriserne normalt lavere om sommeren end om vinteren, og det er der en helt naturlig forklaring på. Elpriserne er dyrere, når elnettet er under størst belastning. Det er det selvfølgelig om vinteren, hvor de mørke timer er flere, og hvor vi skruer op for varmen og har lyset tændt i længere tid. Derfor vil elpriserne alt andet lige også være billigere om sommeren, hvor solens stråler opvarmer boligen og de lyse aftener er længere.

Det er dog ikke altid sådan, at elpriserne er billigere om sommeren. Det så man blandt andet i sommeren 2018, hvor ekstrem tørke og høje temperaturer satte elpriserne under pres. Som beskrevet tidligere vil elpriserne være højere, hvis vinden ikke blæser. Derfor så man, at teorien omkring lavere elpriser i sommerhalvåret ikke holdt stik i 2018.

Hvorfor er elpriserne så høje?

Elmarkedet er indrettet således, at den dyreste nødvendige elproducerende enhed bestemmer prisen på alt energi, som udbydes til salg på det internationale marked. 

Da prisen på gas næsten er seksdoblet over det sidste år, har dette gjort et betydeligt udfald på elprisen. Gaspriserne er steget som konsekvens af en stigende efterspørgsel efter brændsler, og lagrene ligger på et lavere niveau end under normale omstændigheder, da et koldt forår og vinter har mindsket lagrenes opfyldningstid. De høje gaspriser har fået folk til at søge andre alternativer, hvorfor efterspørgslen efter kul er støt stigende. Som resultat heraf har interessen for CO2-kvoter taget et opsving med nylige handler på rekordhøjt niveau. Dette har en indvirkning på elprisens størrelse på tilsvarende vis.

Desuden består elnettet af et distributionsnet og et transmissionsnet. Transmissionsnettet sørger for, at vi kan importere og eksportere strøm og er af denne årsag koblet op på vores nabolande. Norge og Sverige producerer en stor del energi gennem vandkraftværker. Da der har været mindre vand i vandreservoirerne på grund af en beskeden mængde nedbør over længere tid, har det foranlediget et mindre udbud af strøm i elnettet – og det har sat yderligere pres på de danske elpriser.