Læsetid: 3 min.

Solenergi – hvordan fungerer en solcelle?

Solenergi

Hvad er solenergi, og hvordan fungerer det? I Danmark bruges sol som vedvarende energikilde på to forskellige måder. En af dem er til at producere el ved hjælp af solceller. Soleenergi spiller en vigtig rolle i at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050. Bliv meget klogere på solceller i denne artikel.

Hvad kan solenergi bruges til?

I Danmark bruges solenergi primært til produktion af vand og elektricitet. For at få varmt vand bruger man solfangere, mens det er ved hjælp af solceller man får el. Både solfangere og solceller kan installeres på tage, facader eller stativer på jorden.

I de næste afsnit kan du blive klogere på strømproduktion ved hjælp af solceller.

Kilde: Energistyrelsen

Hvordan fungerer en solcelle?

En solcelle kan omsætte sollys til elektricitet. I modsætning til andre energikilder, som for eksempel vindmøller, kan man med solceller producere el, uden nogen bevægelse.

Solceller kan bruges til at producere elektricitet direkte fra Solens lysenergi. Helt overordnet sker dette ved hjælp af Solens stråler, der indeholder små pakker med energi, der kaldes fortoner. En solcelle er lavet af grundstoffet silicium. I silicium-atomerne sidder elektronerne ”løst”, og når de rammes af fotonerne fra Solen, bliver de slået løs og erstattes med energien fra Solen. Vi forklarer processen nedenfor.

Hvordan laver man strøm fra solceller?

Når elektronerne frigøres, skal de bevæge sig i den rigtige retning for at kunne udnytte energien. Derfor inkorporeres andre grundstoffer sammen med siliciumatomerne. På den måde dannes to typer silicium: N-type-silicium, som har overskydende elektroner, og P-type-silicium, som mangler elektroner. Denne ubalance medfører, at elektroner fra Solen bevæger sig fra N-silicium til P-silicium inde i solcellen.

Dette resulterer i, at solcellen får en positiv og en negativt ladet side – ligesom et batteri. Der bliver dannet en elektrisk strøm i cellen, som kan anvendes til at producere elektricitet. Solcellerne producerer jævnstrøm, som skal konverteres til vekselstrøm. Dette sker ved hjælp af en omformer, der sørger for, at strømmen kan distribueres ud i det danske elnet.

Almindelige solceller kan typisk omdanne mellem 9-15 % af sollysets energi til elektricitet. De nyeste og mest effektive typer kan udnytte op til 20 % af den indstrålede energi.

Solceller: energiproduktion i solcelle

Illustration af energiproduktionen i en solcelle. Kilde: Energistyrelsen

Hvor stor er CO2-udledningen ved soleenergi?

Når man udnytter Solen som energikilde, vil der ske en udledning af affaldsstoffer i forbindelse med produktion, transport og installation. Dette er uundgåeligt. Når sol er en bæredygtig energikilde, skyldes det, at forureningen og udledningen af CO2 er minimal. Udover energi fra vind og vandkraft er sol den vedvarende energikilde, der er alle bedst for miljøet. Solceller udleder nemlig kun 27 gram CO2 pr. kWh0. I modsætning udleder kul 820 hele gram CO2 pr. kWh0.

Nedenfor kan du se udledningen ved nogle af de mest almindelige energikilder i Danmark.

 

CO2-udledning ved forskellige energityper

Hvor meget af strømmen i Danmark kommer fra solenergi?

I 2023 stod solceller for 9 procent af det samlede energiforbrug. Det lyder måske ikke af ret meget. Men vi skal ikke længere tid tilbage end 2017, hvor andelen var 2 procent. Samtidig er det værd at have in mente, at vindenergi, som er en anden meget vigtig energikilde, stod for 54 procent af det samlede energiforbrug.

Energinets side kan du følge med i rekorder for sol- og vindenergi i Danmark. Du kan også se foreløbige målinger fra gårsdagens elproduktion fra sol og vind samt fremtidige prognoser.

Kilde: Energinet

Tilmeld dig en grøn elaftale i dag og få strøm fra blandt andet solenergi

Når du vælger et selskab med grøn strøm, bidrager du til, at vi i fremtiden kan få endnu mere energi fra solen, end vi gør nu.

Læs mere om grøn strøm, andre vedvarende energikilder, fossile brændstoffer og meget mere i vores vidensunivers.