Læsetid: 5 min.

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm dækker over strøm, der udelukkende produceres af vedvarende energikilder –også kendt som grøn energi. Vedvarende energikilder inkluderer vandkraft, vindenergi, solenergi, biomasse med mere. For eksempel bliver solenergi produceret ved at omdanne sollys til elektricitet ved hjælp af solceller, mens vindenergi opnås ved at udnytte vindens kinetiske energi ved hjælp af vindmøller.

Grøn strøm er et skridt i den rigtige retning mod en mere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion, fordi den hjælper med reducering af drivhusgasudledninger og på den måde er bedre for vores klima end traditionel strøm.

Nedenfor kan du forhåbentligt blive lidt klogere på området. Du kan også dykke ned i vores andre artikler såsom Er du garanteret at få grøn strøm? og Hvorfor står vindmøller nogle gange stille selvom det blæser?

Indhold

Kommer der grøn strøm ud af stikkontakten?
Hvor meget grøn strøm er der i Danmark?
Så meget strøm var grøn i 2023
Er der forskel på grøn strøm?
Få klimavenlig grøn strøm

Kommer der grøn strøm ud af stikkontakten?

Mange elselskaber fremhæver, at de tilbyder grøn strøm, der kommer fra vedvarende energikilder – men hvad betyder det egentlig? Og vil det sige, at strømmen i din stikkontakt er mere bæredygtig, end din nabo, der ikke har valgt grønt?

I Danmark har vi et åbent elnet, hvor strøm fra de forskellige kilder, både fossile brændstoffer og vedvarende kilder, samles. Derfor er der ingen elselskaber der kan garantere, at lige netop strømmen hjemme hos dig udelukkende kommer fra vindmøller, solcelleanlæg, vandkraft med mere – også selvom du betaler for grøn strøm. 

Dit elselskab fungerer altså primært som mellemled i dette sammenspil af aktører (se nedenstående figur 2. Kilde energinet.dk). Du kan blive klogere på, hvordan det danske elnet fungerer her.

 

Hvad er grøn strøm

Men hvorfor skal du overhoved vælge grøn strøm?

Du bidrager på til et mere klimavenligt Danmark. Jo flere, der vælger den grønne strøm til, jo mere kan vi producere på den lange bane. Når du vælger grøn strøm er du altså med til at fremskynde, at en større del af strømmen i elnettet i fremtiden vil komme fra vedvarende energikilder. 

Og det er heldigvis tydeligt, at andelen af vedvarende energi af det samlede bruttoenergiforbrug går den rigtige vej.

Hvor meget grøn strøm er der i Danmark?

Som nævnt går det den rigtige vej. Og i følge Danmarks Statistik havde vi endnu et rekordår i 2022, hvor vedvarende energikilder stod for 45,6% af al den strøm, der kom ud af vores stikkontakter. 

Forbrug og produktion af vedvarende energi

Faktisk har udviklingen for produktion af vedvarende energi mere end fordoblet sig siden 2010. Til trods for at vi i vind- og solfattige perioder stadigvæk har brug for strøm og derfor får importeret strøm fra kulkraft og faktisk også atomkraft, ser vi en positiv udvikling i efterspørgslen og produktionen af vedvarende energikilder.

I grafen nedenfor kan du se andelen af de forskellige typer vedvarende energi i energiforbruget:

Anm.: Fast biomasse omfatter træpiller, skovflis, bionedbrydelig affald, halm, brænde og træaffald. Andet vedvarende energi består af vand- og solkraft, solvarme, geotermi, flydende biobrændsler, og varmepumper. Det samlede energiforbrug er opgjort uden brændstof til dansk opererede skibe, fly og køretøjer i udlandet. Kilde:  www.statistikbanken.dk/ene2HO

Energiproduktionen er noget af det vigtigste for hele den grønne omstilling, og den er på vej i den rigtige retning med alle de grønne tiltag, der er sket på området. Tidligere var produktion af energi den største CO2-synder i Danmark på trods af, at udledningen blev mere end halveret fra 1990 til 2016. Sammenligner man mængden af vedvarende energi i det danske energiforbrug, sammenlignet med resten af verden, formår vi også at ligge relativt højt. I 2020 udgjorde vedvarende energi 39 pct. af energiforbruget i Danmark (i 2022 var det 45,6 pct.). Til trods for en flot udvikling ligger Danmark midlertidigt lavt i forhold til nabolandende som i 2020 havde følgende tal: Norge (51 pct.) og Sverige (45 pct.). 

Så meget strøm var grøn i 2023

Vi venter stadig i spænding på de samlende tal fra 2023. Men det tyder på, at udviklingen har taget rigtig meget fart siden 2022, og at vi er skridt længere i forhold til at nedbringe udledningerne af drivhusgasser gennem produktionen af strøm. 

En opgørelse lavet af Green Power Denmark ud fra Energinets energidata af elproduktionen viser, at  67 procent af den strøm, vi forbruger, kom fra vindmøller og solceller i første halvår af 2023. Det er altså over 20 procent mere end i hele 2022!

Kilde: Ritzau, Elproduktionen satte ny grøn rekord i første halvår af 2023

Er der forskel på grøn strøm?

Der er forskel på, hvad du betaler for, når du køber grøn strøm. 

Nogle elselskaber sørger for, at du som forbruger køber grøn strøm fra et eksisterende vedvarende energianlæg. Her er den grønne strøm allerede en del af vores elnet, uanset om du som forbruger betaler en merpris for at få leveret grøn strøm eller ej. Dit valg af grøn strøm er altså ikke nødvendigvis med til at fremme udviklingen af nye tiltag. Dog vil en øget efterspørgsel på grøn strøm forventes at have en positiv indvirkning på udbuddet, hvilket forhåbentligt kan skabe en grønnere fremtid.  

Flere energiselskaber sørger for, at den ekstra pris forbrugeren betaler, bruges til direkte investeringer i nye vedvarende energianlæg. Der er dermed forskel på, hvordan dine penge bliver fordelt og brugt, når du køber grøn energi.

Vandkraft klarer sig ganske fint i konkurrence med de øvrige vedvarende energikilder. Dog er det begrænset, hvilke muligheder der er for at udvide produktionen ved vandkraft. Derfor er det ikke lige så fordelagtigt at betale lidt ekstra for strøm fra vandkraftværker, som hvis du betaler mere for strøm fra fx vindkraft eller solenergi. Her kan kapaciteten nemlig udvides, så hvis du vil gøre den største forskel, når du køber grøn strøm, kan du med fordel vælge et elselskab, der aktivt investerer i disse energikilder.

Hvis du er interesseret i en oversigt over dine forskellige muligheder inden for grøn strøm, kan du besøge hjemmesiden Grøntelvalg.dk, som Rådet For Grøn Omstilling står bag. Her kan du se rådets vurdering af forskellige strømprodukter, der markedsfører sig som grønne valg.

Få klimavenlig grøn strøm

Når du vælger en elaftale fra Velkommen, får du altid en aftale med grøn strøm. Vi indkøber certifikater i strøm fra 100% vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug.

Vær med til at få Danmark i en grønne retning, så vi kan nå ambitionen om et at være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Med en grøn variabel elaftale kan du udnytte strømmen, når den er billigst og spare penge på elregningen.

Vi har opridset 6 fordele ved en Velkommen-elaftale her:

✔️ 0 kr. i oprettelse.
✔️ Variabel elpris – udnyt strømmen når den er billigst.
✔️ Grøn strøm fra vedvarende energikilder.
✔️ Personlig kundeservice.
✔️ Elpriser time for time i app’en.
✔️ Ekstra besparelser via fri adgang til Rabatunivers.

Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid – start med dit valg af elaftale.

Læs meget mere om fordelene ved grøn strøm fra Velkommen her: