Læsetid: 2 min.

Hvordan fungerer elnettet i Danmark?

stikkontakt-elnettet

Har du svært ved at forstå hvordan elnettet i Danmark hænger sammen på grund af de mange parter og faktorer, der spiller en rolle? I denne artikel vil vi forsøge at give dig en forståelse, og et overblik over hvordan det danske elnet hænger sammen.

Elsystemet i Danmark

Elsystemet i Danmark består af 3 dele, henholdsvis elproduktionen, transmissionsnettet og selve distributionsdelen. Det betyder, at når elregningen skal betales – så betaler du til mere end bare den strøm, som du har forbrugt. Det er nemlig kun cirka 53% af din elregning, der består af den rene kWh pris, mens de resterende 47% er afgifter til staten. I de 47% indgår en række fastsatte afgifter på energi, som går til staten. Herudover indgår en betaling til transmissionsnettet og de anlæg, der sikrer strøm til bygninger og maskiner.

Chart by Visualizer

I det følgende vil vi prøve at give dig et overblik over, hvordan elnettet hænger sammen.

Elnettet

Elnettet i Danmark består af et distributionsnet og et transmissionsnet. Transmissionsnettet kan beskrives som en metafor, ved ’strømmens motorveje’, og sørger for, at vi overhovedet kan importere og eksportere strøm. Transmissionsnettet er anlæg på 100 kV og opefter, der ejes af energinet. Nettet har den funktion at lede strømmen rundt mellem landsdelene. På den måde sørger nettet for transport af elproduktion, til forbrugsområder samt til/fra vores nabolande.

I det nederste lag af nethierakiet finder vi distributionsnettet, som udgør det net der forbinder forbrugerne og transmissionsnettet. Det er alle anlæg på under 100 kV, og kan beskrives som en metafor, ved ’landeveje og stikveje for strømmen’. Desuden udgør distributionsnettet tilslutningspunktet for størstedelen af elproduktionen, primært fra lokale decentrale kraftvarmeværker og vindmøller på land. Som elforbruger er man direkte tilsluttet distributionsnettet som ejes af netselskabet.

Netselskabet og energinet

På din elregning vil du se posten ’nettarif’. Det dækker over betaling af transport af strømmen til netselskabet. Dit netselskab afhænger af din bopæl, og man kan altså ikke selv vælge sit foretrukne netselskab. Du betaler yderligere et netabonnement, som dækker over omkostningerne til vedligeholdelse af elmåleren samt selve elnettet.

Der kræves også betaling til energinet. Her betaler man transmissionsnettarif, der består i energinets omkostninger til vedligehold og drift ved brug af transmissionsnettet.

Moms og elafgift

47% af din elregning består af moms og afgifter til staten, og er dermed den største post på regningen. Man betaler moms af alle elprisens elementer, dvs. moms af din samlede bruttoudgift til el.  Herudover opkræves man på vegne af staten, for udvikling og forskning af den grønne omstilling samt effektiviteten af denne.

Du kan få et overblik over hvordan hele energinettet ser ud lige nu ved at klikke på linket her.

Hos Velkommen kan du få billigere el. Vores elpriser er nemlig variable, hvorfor de følger markedsudviklingen.