Læsetid: 3 min.

Hvad koster strøm lige i øjeblikket – og hvad påvirker strømpriserne?

Timeprisen for el svinger i løbet af dagen. Her har både indkøbsprisen for rå el og prisen for transport af strøm en stor betydning for elprisen. Vi fortæller dig hvorfor, og hvordan du ser de aktuelle strømpriser i denne artikel.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder

Der kan opleves dramatiske prisudsving i strømpriserne fra det ene øjeblik til det andet og fra dag til dag. Det kan gøre, at din elpris varierer og heraf også din regning, selvom dit forbrug måske er det samme som fx forbruget for sidste måned.

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel

Elpriserne bliver fastlagt på børsen. Det er udbud og efterspørgsel, som har betydning for elprisen. El udbydes fx af danske, norske, svenske og tyske producenter. Det gælder alle former for forskellige energikilder fx kraftværker og vindmøller. Det er bl.a. herigennem, at vi i Velkommen køber certificeret grøn strøm til alle vores kunder.

Grunden til, at elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder, er på grund af de mange faktorer, som påvirker elpriserne.

Vi nævner nogle af de væsentligste nedenfor her:

  • Vind: I Danmark producerer vi meget strøm via vindmøller. Derfor vil elprisen ofte falde, når det blæser meget. Omvendt vil vindstille vejr få priserne til at stige.
  • Vand: I Norge og Sverige produceres en stor del af strømmen fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og norske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Et tørt år vil få elpriserne til at stige, hvor overskud af vand omvendt typisk får prisen på el til at falde.
  • Atomkraft: I Sverige produceres der også strøm på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, stiger elprisen.
  • Forbrug og temperatur: Mange tænker måske ikke over det, men hård frost og sne får ofte elprisen til at stige, da det påvirker lednings- og kabelnetværket. Derfor er det helt normalt med højere elpriser om vinteren.
  • Olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter: Elprisen er afhængig af rigtig mange ting, samt andre markeder. For eksempel udviklingen af brændselspriserne på kul og olie, samt fragtrater og CO2-kvoter.
  • Anden påvirkning: Hvis verdensøkonomien påvirkes, så påvirkes elprisen typisk også. Det kan fx være nyheder omkring krig, terror og naturkatastrofer, som kan have en påvirkning på dette.

Billigst, mellem og dyrest

Udover udbud og efterspørgsel spiller prisen for transport af strøm til dit i elnettet (til dit lokale netselskab) også ind på elprisen.
Prisen for transport af el svinger efter faste tidspunkter, og du kan derfor med fordel spare på prisen for transport af strøm ved at placere dit forbrug i de billigste timer:

Billigst: Kl. 24-06 (lavlast)
Mellem: Kl. 06-17 og 21-24 (højlast)
Dyrest: Kl. 17-21 (spidslast)

Strømpriserne er sammensat af flere dele

For at gøre det lettere for dig som elkunde består din elregning af flere delkomponenter, som er samlet i én regning. Her er indkøbsprisen for el én af disse delkomponenter, og er en del af elpris inkl. elabonnement, som illusteres i cirkeldiagrammet lidt længere nede.

Cirkeldiagrammet viser, hvordan en samlet gennemsnits elpris på 2,9 kr./kWh er sammensat af. Som du kan se i figuren, er vores strømpriser sammensat af bl.a. elafgiften og prisen for transport af strøm. I figuren kan du se, hvor meget de forskellige delkomponenter fylder i det samlede regnskab for strømpriserne.

Hovedelementerne sammensætningen af vores strømpriser:

→ Prisen på energi (Dit elselskab)
Betaling for brug af elnet til levering og transport af energi og bestemte nettariffer og netabonnement. (Dit lokale netselskab og Energinet)
Elafgifter (Staten)
Moms (Staten)

Figuren viser den gennemsnitlige sammensætning ved et årligt forbrug på 4.000 kWh. Den rå elpris svinger time for time, og afgifter justeres med mellemrum. Din elpris vil derfor ikke være 100% præcis som i figuren, men det giver et godt generelt overblik. Kilde til billede: SparEnergi.dk

Næste figur illustrerer også hvordan den pris, du betaler for 1 kWh strøm, er sammensat af den rå elpris (som indkøbes af din elleverandør) og forskellige afgifter:

Hvorfra indkøbes den rå el?

I Danmark køber og sælger vi typisk rå el via den nordiske elbørs Nordpool Group og det store amerikanske børsselskab NASDAQ. El er således en børsvare på samme måde som andre produkter som f.eks. korn, stål og olie. Råvaren er blot el.

I Danmark er elpriserne i Danmark er opdelt i DK1 og DK2 for henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark, og kan altså derfor variere om du bor øst eller vest for Storebælt.