Læsetid: 5 min.

Kan vedvarende energi og biodiversitet gå hånd i hånd?

Vi er midt i en klima- og biodiversitetskrise, og det har ført til debat om, hvad vi som samfund prioriterer. For hvad er vigtigst – at nedbringe CO2 og værne om vores klima, eller at højne biodiversitet og passe på vores natur? Er det muligt at indtænke begge dele samtidig? Det gør vi dig klogere på i denne artikel.

Indhold:
Vedvarende energis påvirkning på biodiversiteten
Hvorfor er biodiversitet så vigtigt?
Kan vi få plads til det hele?
Hvad bygger bekymringen på?
Hvad er løsningen?
Hvad kan du selv gøre?
GØR-NOGET-VILDT guide – Lejlighed
GØR-NOGET-VILDT guide – Hus
Mere om en grøn elaftale?

Vedvarende energis påvirkning af klima og biodiversiteten

Der er blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt grøn energi – i særdeleshed sol- og vindenergi – har negative konsekvenser for biodiversiteten. Det skyldes, at etableringen af vindmølle- og solcelleparker kan have dårlig indflydelse på naturen og dyrenes levesteder og dermed potentielt skade biodiversiteten.

Uanset om samfundet vælger traditionel eller grøn strøm, vil det på den korte bane ikke gavne biodiversiteten, da begge metoder tager på jordens ressourcer og kræver fysisk plads i landskabet. Der er dog ingen tvivl om, at grøn strøm uden undtagelse er bedre for vores klima på længere sigt set ud fra et CO2-reducerende perspektiv – og hermed også for biodiversiteten, da denne hænger tæt sammen med klimaet og påvirkningerne heraf.

Og en endnu en god nyhed er, at forskning viser, at der findes løsninger, så vi kan få plads til både vedvarende energikilder og biodiversitet — og det er altså rigtig godt nyt!

Er det stadig lidt forvirrende? – vi uddyber det yderligere for dig i det næste afsnit.

Hvorfor er biodiversitet så vigtigt?

Inden vi dykker ned i, hvori vi finder løsningen, skal vi lige have afdækket, hvad biodiversitet er. Du har garanteret hørt begrebet i flæng, men har du styr på, hvorfor vi så nødigt vil undvære den?

🐝 Biodiversitet er bien, der drikker af din sodavand.
🌷 Det er, når du kan tælle til mere end to blomster, to planter og to dyr i din have.
🌊 Det er alle de forskellige levende organismer, der lever på land og i vand – vildt og naturligt.
🍄 Det er mosser, svampe, planter, dyr.
🫐 Det er myren, sommerfuglen, spindelvævet og blåbærbusken.
🌳 Biodiversitet findes i skov, eng, mose, søer og åer – økosystemer, kredsløb – som vores dyr og planter lever i — i en gensidig afhængighed.

Det er biodiversiteten, der giver os ren luft, sund jordbund frisk vand og bestøvning af afgrøderne. Derudover er biodiversiteten også en helt særlig rolle i forhold at bekæmpe klimaudfordringerne og at mindske naturkatastrofer.

Biodiversiteten er altså helt essentiel for vores samfund.

Vindmøller på blomstereng et eksempel på hvordan vedvarende energi og biodiversitet går hånd i hånd

Kan vi få plads til både vedvarende energi og biodiversitet?

Hos Velkommen tilbyder vi dig udelukkende grøn strøm – det vil sige strøm, der kommer fra vedvarende energikilder, som fx vindmøller.

Selvom de fleste ved, at grøn strøm er betydeligt bedre for vores klima end traditionel strøm, er det et problem, at produktionen af grøn strøm kan have en negativ indvirkning på biodiversiteten og naturen i hele dens livscyklus.

Det er naturligvis en oprigtig bekymring, der skal tages alvorligt. Imidlertid peger forskere på området på, at vi kan vække problemet til livs ved at tænke biodiversitet og udrulningen af vedvarende energi sammen helt fra start.

Hvad bygger bekymringen på?

På den lange bane er vedvarende energi-projekter helt afgørende for at sikre verdens biodiversitet ud fra et CO2-reducerende perspektiv. Men problemet ligger i, at når man opfører vind- og solparker, er nødsaget til at udtage materialer og råstoffer fra jorden. Og det påvirker de lokale økosystemer og kan have negativ indvirkning på lokal natur og dyreliv. Når folk udviser bekymring og protesterer, er det altså berettiget og velargumenteret og med tanke på biodiversiteten.

Hvad er løsningen? Er der mulighed for synergier?

Både forskning of erfaringer fra konkrete projekter viser, at svaret findes i at tænke vedvarende energi og biodiversitet sammen, og at man i en integreret løsning endda vil kunne skabe positive effekter. Et eksempel på dette er at skabe beplantningsbælter imellem solcellepaneler og at etablere rev omkring havvindmøller. Hvis vi indtænker biodiversitet fra start, vil graden af den endda vokse år efter år.

”Der er kamp om pladsen – til både mere natur og mere vedvarende energi, og vi bliver derfor nødt til at tænke de to ting langt mere sammen. Det er en opgave, der kan lade sig gøre, og hvor der er gode synergier, så vi både får udbygget den vedvarende energi og genetableret naturen på samme tid, men det kræver, at biodiversitet integreres langt tidligere og mere tydeligt i projekterne,” siger Ajs Dam fra WWF.

Kilde: Rådet For Grøn Omstilling

Blomster og hjemmehørende arter er et eksempel på, hvordan du kan inddrage biodiversitet derhjemme

Hvad kan du selv gøre?

For at skabe synergier mellem vedvarende energi og biodiversitet kræver det, at virksomheder, myndigheder, borgere og lokale foreninger kan enes et fælles mål om at føre Danmark og verden i en overordnet bæredygtig retning. Og det betyder, at vi både skal se vedvarende energi-projekter som et vigtigt bidrag til den grønne omstilling, samtidig med at vi fremmer biodiversiteten.

Du kan dog sagtens selv bidrage positivt i forhold til begge dele – både inde og ude 👇

Giv plads til derhjemme

Vi vil gerne være med til at bevare de vilde dyr og planter for at skabe et grønnere Danmark, og vi håber at du har lyst til at være med på denne rejse. 

Hvis du ligesom os drømmer om et Danmark med vedvarende energi og samtidig med plads til både vilde blomster, insekter, smådyr og alt derimellem, så lad os i fællesskab skabe mere det vilde derhjemme. Vi har lavet to Gør-noget-vildt guides med de bedste tips til, hvordan du få sat skub i biodiversiteten derhjemme.

Vælg en grøn elaftale

Velkommen arbejder på og drømmer om, at verden skal være et godt sted for alle. Vi tror på, at vi gennem omtanke og ordentlighed kan bidrage til at skabe en grønnere og progressiv fremtid.

Af den grund er vores elaftaler er altid af kategori 2 med ét blad. Det vil sige, at din strøm er baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor vi indkøber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Dit aktive valg om grøn strøm tilkendegiver, at du gerne vil have, at udviklingen på elmarkedet skal bevæge sig i en grønnere retning.

6 fordele ved en elaftale fra Velkommen

✔️ Grøn strøm fra vedvarende energikilder.
✔️ 0 kr. i oprettelse og lavt abonnement.
✔️ Variabel elpris – udnyt strømmen når den er billigst.
✔️ Personlig kundeservice.
✔️ Elpriser time for time i app’en.
✔️ Ekstra besparelser via fri adgang til KlubVelkommen Rabatunivers.

Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid – start med dit valg af elaftale