Læsetid: 2 min.

Kan det betale sig at spare på energien?

Spare_paere_energi

Hvorfor kan det hjælpe at spare på el derhjemme, og hjælper det overhovedet på helt almindeligt husstandsniveau? – Det får du svaret på her.

Et af verdens største bekymringer og problemer hedder klimaforandringer, som især skyldes menneskets udledning af drivhusgasser. Klimaforandringer indebærer stærke storme, skovbrande, vandmangel, ekstrem tørke, ekstrem varm, store oversvømmelser osv. Det må være vores ansvar at gøre noget ved det.

Strøm fra vedvarende energikilder

Hele 33% af det danske energiforbrug stammer fra de private hjem, og det kan i nogen grad betale sig at spare på strømmen, for at nedsætte drivhusgasser. Men det kan diskuteres, om det egentlig er et godt argument, for at mindske belastningen af miljøet.

Cirka ¾ af den strøm der bliver brugt i Danmark, stammer fra vedvarende energikilder, såsom vindmøller, vandkraftværker osv. Af det samlede energiforbrug i Danmark udgjorde vedvarende energi cirka 10% i år 2000, mens det i dag er steget til cirka 40%. Denne stigning kommer kun til at udvikle sig positivt i fremtiden. Samtidig er omkostningerne ved at producere vedvarende energi også faldet fundamentalt, hvilket peger i en retning af, at den grønne omstilling bliver billigere end forventet.

Kilde: Energistyrelsens energistatistik 2021

Er det hensigtsmæssigt at spare på strømmen?

Denne udvikling afkobler løbende energien fra udledning af drivhusgasser. Det taler derfor i to retninger, når man både vil spare på energien, og samtidig mindske udledningen af drivhusgasser. Det skyldes, at mindskelsen af energiniveauet både omfatter sort og grøn energi. Derfor burde man måske lave en målsætning, der isoleret lyder på at reducere det forurenede energiforbrug, i stedet for også at sænke energiforbruget fra vedvarende energikilder. Et selvstændigt mål om energibesparelse, kan altså i den lange ende, gøre det klimavenlige mål endnu dyrere.

Hvordan sparer man på en hensigtsmæssig måde?

Energimærkede tørretumblere, køleskabe, sparepærer og LED-pærer er bare nogle eksempler på hensigtsmæssig målsætning om energibesparelse.

Hvis du er mere interesseret i emnet, så klik her 

Kunne du have sparet penge med en anden elaftale?