Billig naturgas?

naturgas
NaturGas
Marts gennemsnitspris
5,75kr./m³*
0 kr. i abonnement
Med dette produkt får du:
  • 0 kr. i oprettelse
  • 0 kr. om måneden i abonnement
  • Variabel pris der følger markedet
  • Fri medlemskab i KlubVelkommen

*Pris for den rå gas, inkl moms. 6 mdr. binding og 0 kr. i abonnement.

Naturgas til skarpe priser – slip for skyhøje abonnementspriser

Prisvenligt variabelt naturgasprodukt

Det skal være fair og billigt at være gaskunde, og derfor kan du få et prisvenligt variabelt naturgasprodukt fra Velkommen, der følger markedsudviklingen. Den variable gasaftale er i almindelighed den mest økonomisk fordelagtige aftale for alle forbrugere. Den endelige størrelse af din gasregning afhænger selvfølgelig af prisudviklingen på gasmarkedet, men som hovedregel har du mulighed for at opnå den største besparelse ved en variabel gasaftale. En gasaftale med fast pris vil typisk være en smule højere end den givne dagspris, på dagen hvor den fastlåses. Historisk set har det derfor givet mest mening for de danske forbrugere med en variabel gasaftale.

0 kr. i abonnement og fri oprettelse 

Den største del af din gasregning består af obligatoriske afgifter til staten og betaling af transport til dit lokale distributionsnet. For at gøre din gasregning billigere har vi skåret din regning helt ind til benet. Hos Velkommen slipper du nemlig for et skjult abonnement og høje oprettelsesgebyrer. Du får nemlig 0 kr. i abonnement samt fri oprettelse.

Hvorfor skal du vælge Velkommen?

Regninger der er til at forstå

Vi taler i et sprog, der er til at forstå, som hverken kræver google søgninger eller opkald til en ven.
Velkommen_Kundeservice

Kvalitetsorienteret kundeservice

Vi arbejder hver eneste dag på at gøre alt hvad vi kan, for at give vores kunder alt den hjælp og tid, som de har brug for.
Velkommen_Gratis_abonnement

0 kr. i abonnement

Det skal være fair og billigt at være kunde hos os. Derfor har vi skåret din regning helt ind til benet med 0 kr. i oprettelse og 0 kr. i abonnement.

Disse faktorer påvirker prisen på naturgas

Hvad_paarvirker_gasprisen

Klimapolitikken

Regeringens ønske om at reducere CO2-udledningen har medført en række afgifter på energi fra fossile brændstoffer, som kan påvirke din gasregnings samlede størrelse. De politiske initiativer herfor er selvfølgelig til gavn for et mere bæredygtigt energiforbrug.
I takt med, at den grønne omstilling skrider frem, lukkes kul- og atomkraftværker. Dette vil have en naturlig påvirkning på kapacitetsbalancen, hvor mindre kapacitet vil få gaspriserne til at stige. Det skyldes, at udbud og efterspørgsel regulerer priserne på energimarkedet.

Det_paavirker_prisen_paa_gas

Vejrforhold

Energinettet i Danmark er indrettet således, at al energi bliver blandet sammen i elnettet. Det betyder, at den energi som du forbruger derhjemme, er en blanding af al den energi, som bliver produceret og udvundet. På den måde undgår vi, at en masse strøm går til spilde.
Derfor kommer vejrforholdene til at have en væsentlig betydning – også for gaspriserne. Når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner, består det samlede elnet af en mindre mængde energi, hvorfor gaspriserne vil stige – og omvendt.

Hvad_paavirker_gasprisen

Markedskræfterne

Markedskræfterne; udbud og efterspørgsel, kommer også i spil når vi snakker gaspriser. Faktisk er energisektoren en af de mest dynamiske og foranderlige markeder.
Elnettet er indrettet, således at forbrugere som tænker over deres energiforbrug bliver økonomisk belønnet, når de forbruger energi på de tidspunkter, hvor elnettet er mindst belastet. Omvendt vil gaspriserne være højest når elnettet er mest belastet. Det betyder helt lavpraktisk, at gasprisen vil stige når efterspørgslen er højest – og omvendt. Årstid og tidspunktet på dagen spiller derfor en væsentlig rolle for gasprisen.

eksterne_faktorer_paavirker_gasprisen

Eksterne faktorer

Da markedskræfterne spiller en væsentlig rolle for prisen på din gas, vil uro i markedet også have en sammenfaldende negativ effekt på gasprisen.
Uro og bekymringer på markedet, skyldes typisk eksterne faktorer, hvor vi er uden indflydelse. Disse eksterne faktorer kan bl.a. beskrives som fx. naturkatastrofer, krig, terror m.fl. Det er ofte de finansielle spekulationer, som opstår i forbindelse med de negative følger fra omgivelsesfaktorer, der forårsager en stigning i gasprisen.

Sparetips_til_gas

Den største besparelse er dig selv

Hvis du tænker over dit gasforbrug, er der faktisk mange penge at spare på gasregningen. Det er heldigvis nemmere, end de fleste går og frygter – for med lidt nye vaner og enkle tips går det hele let. Vil du have mere information omkring sparetips, så klik herunder.

Sådan er prisen på naturgas skruet sammen

Hvad betaler du og til hvem?

Opdelingen

Prisen på naturgas i Danmark består af en række forskellige faktorer, der tilsammen giver den totale gaspris. Dette gør det nemmere for dig som kunde, da du ikke skal afregne enkeltvist til de forskellige aktører, som er med til at sikre din levering af gas.

Chart by Visualizer

Afgifter til staten – ca. 53%

Størstedelen af gasregningens beløb går til staten. Den nye æra i den politiske agenda har bæredygtighed som det helt essentielle omdrejningspunkt. Det stigende politiske fokus på et grønt energiforbrug er derfor et logisk ræsonnement. Afgifterne til staten dækker blandt andet over tilskud til vedvarende energi. Herudover opkræves man på vegne af staten for udvikling og forskning af den grønne omstilling samt effektiviteten af denne.

Transport og distribution – ca. 22%

Din gasregning består også af en betaling til dit lokale netselskab. Netselskabet er din distributør af gassen, og du betaler altså for at få transporteret din gas fra udvindingsområdet til dit hjem. Netselskabet er bestemt af din bopæl, og du kan derfor ikke selv vælge dit foretrukne netselskab. Disse udgifter er fastsat af netselskabet og er derfor faste variable.

Betaling til staten og dit lokale distributionsselskab er uden din indflydelse, og er faktorer, som du som forbruger, ikke kan komme uden om.

Dit rene gasforbrug – ca. 25%

Din gasregning består af dit faktuelle gasforbrug, hvor du betaler pr. m³ som du forbruger. Prisen på en m³ svinger i løbet af året og fastsættes af din gasleverandør. Denne pris kan være fast eller variabel, alt efter hvilken aftale du har indgået med dit gasselskab. Mange andre gasleverandører har en abonnementspris lagt oven i det rene gasforbrug. Det slipper du dog for med en gasaftale hos Velkommen. Vi opererer nemlig med 0 kr. i abonnement og fri oprettelse.

Hvad koster en kubikmeter gas?

Sådan fastsættes prisen

Prisen på en m³ fastlægges af din givne gasleverandør og tager udgangspunkt i prisen på en m³ på den børs, hvor din gas bliver forhandlet. Markedskræfterne, vejrforhold og politiske faktorer er bare nogle af de elementer, som spiller en rolle for prissætningen af gas. Faktisk er elmarkedet et af de mest foranderlige og dynamiske markeder.

En estimeret gennemsnitspris på gas

m³-priser svinger på månedsniveau og tager udgangspunkt i udviklingen på markedet. Gaspriserne er under kraftig udvikling i den aktuelle periode. Og derfor vil en estimering af gennemsnitsprisen ikke danne et retvisende billede. Hvis du er nysgerrig på det helt præcise tal, kan du aflæse dette på din gasregning.

Hvis du gerne vil spare penge på gasregningen, kan det betale sig at sætte sig ind i markedet, da prisen på den rene gas varierer, alt efter hvilken gasleverandør du vælger. Nogle energiselskaber opkræver for eksempel et abonnement for at være kunde hos dem. Hos os opkræver vi hverken abonnement eller oprettelsesgebyrer og sælger desuden billig gas.

Hvad_koster_en_kWh

Vil du også have skarpe priser på naturgas?

Vil du også have en prisvenlig naturgasaftale til 0 kr. i abonnement og fri oprettelse, uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller kundeservice?

Bestil_Naturgas
NaturGas
Med dette produkt får du:
  • Prisvenligt variabelt naturgasprodukt
  • 0 kr. i oprettelse
  • 0 kr. i abonnement
  • Adgang til KlubVelkommen

Din regning er nem hos os

Vi har forsøgt at gøre det så nemt og overskueligt som muligt.

Regninger der er til at forstå

Vi fokuserer på, at dine regninger skal være til at forstå. Derfor kommunikerer vi i et sprog, der hverken kræver google-søgninger eller opkald til en ven.

Vi skærer din gasregning helt ind til benet. Din gasregning består af en række forskellige poster. Du betaler nemlig både afgifter til staten, abonnement hos dit lokale netselskab og til din eludbyder. Vi vil gerne gøre alt, hvad vi kan for vores kunder – derfor tilbyder vi naturgas til 0 kr. i abonnement og selvfølgelig fri oprettelse.

 

Groen_el_penge_Elregning

Værd at vide…

Det kan være svært at komme med en konkret pris på, hvad gas koster. Gasprisen er nemlig dynamisk og afhænger af bl.a. årstid, udbud/efterspørgsel og forskellige omgivelsesfaktorer.

Man har tidligere estimeret en gennemsnitspris pr. m³ til at være omtrent 4,3129 kr. Det svarer til 0,7841 kr./kWh.

Bemærk dog, at omverdens faktorer spiller en væsentlig rolle for højere priser på energi i netop denne periode, derfor kan gennemsnitsprisen, der er funderet på tidligere data, være misvisende i forhold til den aktuelle pris på gas.

Prisen på naturgas består af mere end blot den rene gaspris. Den fordeler sig nemlig over posterne; afgifter til staten, betaling til distributionsselskabet samt betaling til din gasleverandør.

Faktisk går hele 53% af det beløb, du betaler for din gas til staten, som bl.a. skyldes det udvidede fokus på investering i vedvarende energi. Distributionsafgifter står for 22% af din gasregning, mens det kun er cirka 25% af gasregningens størrelse, som du selv har indflydelse på.

Du får 2 fakturaer, når du skal betale din gasregning. Det skyldes, at du både skal betale for gassen til din givne gasleverandør og for distribution og afgifter til distributionsselskabet.

Totalt betaler du selvfølgelig det samme, selvom du får 2 fakturaer.

Gaspriserne er reguleret af udbud og efterspørgsel. Derfor er gaspriserne typisk lavere om sommeren end om vinteren. Det skyldes, at efterspørgslen på gas er større om vinteren, hvor elnettet generelt er mere belastet. Omvendt, når det er sommer og solen skinner, er der mindre efterspørgsel på gas, som vil presse gasprisen nedad.