Læsetid: 3 min.

Hvad er naturgas?

Naturgas

Hvad er naturgas? Naturgas er en paraplybetegnelse for den gas vi finder i undergrunden på samme måde som for eksempel olie. Det er dog det mest klimavenlige alternativ inden for fossile brændstoffer. Vi kommer ikke udenom, at mange danskere endnu ikke har udskiftet gasfyret, med en alternativ og mere miljøvenlig opvarmningsform. Faktisk bruger omkring 430.000 husstande et gasfyr, som svarer til cirka 16% af de samlede husholdninger.  Bruger du også gasfyret som opvarmningskilde, kan det være en rigtig god ide at bruge naturgas.

Naturgas er en paraplybetegnelse for den gas vi finder i undergrunden i lighed med f.eks. kul. Ligesom kul og olie, går naturgas under betegnelsen fossile brændstoffer. Dog er naturgas det mest miljøvenlige fossile brændstof, hvorfor det kan være en god ide at bruge naturgas, hvis du gerne vil bidrage til en grønnere verden. Det skyldes, at naturgas udgør en væsentlig mindre udledning af CO2, holdt op imod andre fossile brændstoffer når disse afbrændes.

Hvad er naturgas?

Naturgas er dannet af planter og andre organiske organismer, der gennem flere millioner af år har gennemgået et intenst tryk og enormt høje temperaturer. Naturgas består af methan, der indeholder butan, protan, ethan og en række andre kulstofkæder. Desuden indeholder naturgas COx– forbindelser, SOx-forbindelser samt NOx-forbindelser. Metangas er et stærkere drivhusgas end CO2. Man kan dog imødekomme, at metangassen slipper ud i atmosfæren med et godt gasfyr, der har tætsluttende gasledninger. På den måde kan gasfyret afbrænde matangassen fuldstændig, før denne slipper ud og skader ozonladet.

For at sikre dig, at dit gasfyr er velfungerende, kan det være en rigtig god ide at få tjekket det af en professionel en gang i mellem. Dette tjek indebærer desuden, at afbrændingen sker under de rette forhold, sådan at naturgassen udnyttes på bedst mulig vis, hvorfor du også vil få mere ud af dine penge.

Naturgas lugter ikke af noget. Derfor tilsætter man en smule lugt til naturgassen, så beboere i en husstand kan opdage et eventuelt læk.

Fordele ved naturgas

Vi synes jo selvfølgelig, at den største fordel ved naturgas sammenlignet med andre fossile brændstoffer, er at naturgas er den mest miljøvenlige indenfor denne kategori. Naturgas udleder nemlig en langt mindre mængde CO2 ved afbrænding end for eksempel olie eller kul.

Desuden kan du spare omtrent 35% på din elregning, hvis du skifter til et naturgasfyr. Det skyldes, at udgifterne til opvarmning af boligen er lavere ved naturgas end for eksempel ren elvarme med radiatorer. Er din bolig opvarmet ved hjælp af et oliefyr og større end 150 m2, kan du spare op til 10.000 kr. årligt, når du anvender naturgas i stedet.

Naturgas fungerer ligesom traditionel el, hvorfor du ikke behøver at tænke over at bestille nye træpiller til pillefyret eller ny olie til oliefyret. Naturgas transporteres nemlig via rørledninger i undergrunden, hvorfor du vil opnå en stabil levering med naturgas.

Hvordan udvinder man naturgas?

Da naturgas næsten ingenting vejer i forhold til sine omgivelser, vil naturgassen helt naturligt stige til vejrs. Naturgas vil via små luftlommer stige op igennem grundfjeldet og samle sig i store reservoirer. Disse kan beskrives som store lufttætte lommer.

Man kan derfra hente naturgas op fra jordoverfladen. Dette kan gøres ved at pumpe kuldioxid eller vand direkte ned i de lufttætte lommer, hvorved naturgassen vil blive tvunget op ad reservoiret. Der kan også opstå en naturlig trykforskel, hvorved naturgassen helt naturligt vil tvinges opad.

Når naturgassen er oppe af de lufttætte lommer, vil denne gennemgå en rensningsproces, for herefter at blive transporteret gennem gasnettet og ud til de danske husstande.

Bliv klogere på hvad naturgas er på energistyrelsens hjemmeside.

Vil du have billig naturgas?