Information vedrørende ordningen for indefrysning

På denne side forklarer vi dig hvordan du som Velkommen-kunde skal forstå Folketingets aftale om indefrysning af energiregninger og gældende vilkår, samt hvordan du tilmelder dig indefrysningsordningen.

Hvad er indefrysningsordningen?

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas- og fjernvarme bliver i en perioden fra d. 1. november 2022 – 31. oktober 2023.

Som kunde har du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og afdrage lånet til energiselskabet over en årrække. Det er en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for udgifter til el, gas og fjernvarme over et fastlagt loft. Læs vilkårene her.

Ordningen blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier 23. september 2022

Satser på prisloftet
Når prisen på el og gas kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen.

Prisloftet for el og gas sættes for prisen før tariffer, afgifter og moms, som udgør:

 • El til 0,8 kr. pr. kWh, der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh
 • Gas til 5,84 kr. pr. m3, der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 15,45 kr. pr. m3

Bemærk, at forbrugerpriserne er opgjort før den kommende nedsættelse af elafgiften i de første 6 måneder af 2023.

Hvornår skal jeg betale den indefrosne regning?
Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb.
Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Skal jeg stadig betale min energiregning?
Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt.
Du skal derfor fortsat betale den del af regningen, der er under prislofterne.

Afdrag
Du får mulighed for at afdrage over en 4-årig periode mellem d. 1 november 2024 og 31. oktober 2028. Du har imidlertid til enhver tid mulighed for at indfri den samlede indefrysning, hvis du ønsker det.

Renter og gebyr
Du vil som privat skulle betale en rente på 2,0%. Som virksomhed er renten på 4,4% på det indefrosne beløb i indefrysningsåret hvorefter klima-, energi-, og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år. For at indtræde i ordningen tages et gebyr på 199 kr. (399 for virksomheder) og et årligt gebyr på 249 kr. i administration.

Mislighold
Hvis du som privatkunde eller virksomhed misligholder forpligtelsen til rettidigt at betale et afdrag på det indefrosne beløb, vil beløb sendes i rykkerforløb. Efter almindelig rykkerprocedure vil Erhvervsstyrelsen kunne overtage gælden med henblik på statslig inddrivelse.

Nedenfor dykker vi ned i en detaljeret beskrivelse af, hvordan du tilmelder dig indefrysningsordningen via selvbetjeningen MitVelkommen.

Tilmeld dig indefrysningsordningen via din selvbetjening “MitVelkommen”

 1. Tilmeld dig indefrysningsordningen på selvbetjeningen MitVelkommen under fanen Forside via knappen: Tilmeld indefrysningsordning. I enkelte tilfælde kan du blive bedt om at kontakte kundeservice.
 2. Når du har tilmeldt dig ordningen med de adspurgte oplysninger, vil du få tilsendt en e-mail til aktivering af aftalen. Aktiver linket og følg instrukserne – vær opmærksom på, at linket kun er gyldigt i 24 timer.
 3. Du kvitterer for tilmelding ved at vælge en startmåned og skrive de sidste 4 cifre i dit CPR nr. (Erhverv tilmelder sig blot med startmåned). Herefter tilmelder du dig endeligt aftalen ved at acceptere de viste betingelser og vilkår, som er tilknyttet til aftalen.
 4. Efter accept for tilmelding modtager du en kvittering for tilmelding på e-mail og SMS (valgfrit i konfiguration).

Regneeksempler – med og uden ordningen

I det følgende finder du 4 eksempler på forskellen mellem ikke at være i ordningen, være med i ordningen og de gebyrer der følger med.

Vi har brugt en elpris på 4 kr. (ekskl. moms, transport, tariffer og afgifter) til udregningerne for el og 12,5 kr. for gas. Vær opmærksom på, at din elpris hos Velkommen er variabel og derfor kan variere.

El – Normal hussstand (3.500 kWh årligt)

Uden indefrysningsordningen:
Ved et forbrug på 3.500 kWh til en elpris på 4 kr., vil det årlig beløb til betaling blive: 3.500 x 4 kr. = 14.000 kr. + 3.500 kr. i moms. Altså 17.500 inkl. moms eller ca. 1.459 kr. månedligt.

Med indefrysningsordningen:
Der indeføres et loft på 0,8 kr. Din regning vil derfor blive:
3.500 kWh x 0,8 kr. = 2.800 kr.

Da moms ikke kan indefryses, vil du skulle betale momsen af det fulde beløb fra ovenstående, altså 3.500 kr., og have et samlet årligt beløb til betaling på 6.300 kr. (inkl. moms) eller ca. 525 kr. månedligt.

Differencen fra de 6.300 kr. op til de fulde 17.500 kr. bliver indefrosset. Dette er 11.200 kr. Hertil indefryses gebyret for ordningen også – og det samlede indefrosne beløb udgør kr. 11.648.

El – Husstand med elvarme (10.000 kWh årligt)

Uden indefrysningsordningen:
Ved et forbrug på 10.000 kWh til en elpris på 4 kr., vil det årlig beløb til betaling blive: 10.000 x 4 kr. = 40.000 kr. + 10.000 kr. i moms. Altså 50.000 inkl. moms eller ca. 4.166 kr. månedligt.

Med indefrysningsordningen:
Der indeføres et loft på 0,8 kr. Din regning vil derfor blive:
10.000 kWh x 0,8 kr. = 8.000 kr.

Da moms ikke kan indefryses, vil du skulle betale momsen af det fulde beløb fra ovenstående, altså 10.000 kr., og have et samlet årligt beløb til betaling på 18.000 kr. (inkl. moms) eller ca. 1.500 kr. månedligt.

Differencen fra de 18.000 kr. op til de fulde 50.000 kr. bliver indefrosset. Dette er 32.000 kr. Hertil indefryses gebyret for ordningen også – og det samlede indefrosne beløb udgør kr. 32.448.

Gas – Normal husstand (2.000 m3 årligt)

Uden indefrysningsordningen:
Ved et forbrug på 2.000 m3 til en gaspris på 12,5 kr., vil det årlig beløb til betaling blive: 2.000 x 12,5 kr. = 25.000 kr. + 6250 kr. i moms. Altså 31.250 kr. inkl. moms eller ca. 2.604 kr. månedligt.

Med indefrysningsordningen:
Der indeføres et loft på 5,84 kr. Din regning vil derfor blive:
2.000 m3 x 5,84 kr. = 11.680 kr.

Da moms ikke kan indefryses, vil du skulle betale momsen af det fulde beløb fra ovenstående, altså 6.250 kr., og have et samlet årligt beløb til betaling på 17.930 kr. (inkl. moms) eller ca. 1.494 kr. månedligt.

Differencen fra de 17.930 kr. op til de fulde 31.250 kr. bliver indefrosset. Dette er 13.320 kr. Hertil indefryses gebyret for ordningen også – og det samlede indefrosne beløb udgør kr. 13.768.

El – Erhverv (50.000 kWh årligt)

Uden indefrysningsordningen:
Ved et forbrug på 50.000 kWh til en elpris på 4 kr., vil det årlig beløb til betaling blive: 50.000 x 4 kr. = 200.000 kr. + 50.000 kr. i moms. Altså 250.000 inkl. moms eller ca. 20.833 kr. månedligt.

Med indefrysningsordningen:
Der indeføres et loft på 0,8 kr. Din regning vil derfor blive:
50.000 kWh x 0,8 kr. = 40.000 kr.

Da moms ikke kan indefryses, vil du skulle betale momsen af det fulde beløb fra ovenstående, altså 50.000 kr., og have et samlet årligt beløb til betaling på 90.000 kr. (inkl. moms) eller ca. 7.500 kr. månedligt.

Differencen fra de 90.000 kr. op til de fulde 250.000 kr. bliver indefrosset. Dette er 160.000 kr. Hertil indefryses gebyret for ordningen også – og det samlede indefrosne beløb udgør kr. 160.648.

Hvad er vilkårene for ordningen og hvad koster det?

For at kunne benytte dig af indefrysningsordningen, skal du acceptere en række vilkår. Du skal betale renter til staten for det indefrosne beløb, samt et lille gebyr for tilmelding og et månedligt beløb for at være med i ordningen til dit energiselskab.

Sådan tilmelder du dig punkt for punkt👇

Tilmeld dig indefrysningsordningen under fanen “Forside”

Tilmeld dig indefrysningsordningen under fanen “Forside”.

For at anmode om tilmelding, skal du bruge knappen: Tilmeld indefrysningsordning.

Herefter vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du skal følge linket, da vi skal sikre, at vi har de korrekte oplysninger om dig.
OBS. I enkelte tilfælde kan du blive bedt om at kontakte kundeservice.

 

Åben e-mail med bekræftelseslink – Følg anviste

Tjek oplysninger:
Du skal nu tjekke om informationerne er korrekte.

Indtast manglende oplysninger:
Indtast: Vælg startdato
Indtast: Bekræft dit CPR-nummer

Vælg aftale/aftaler:
Vælg aftale/aftaler, som du ønsker at få indefrosset: Bekræft med ‘flueben’ ud for den/de ønskede aftale/aftaler

Accepter vilkår:
Læs og accepter vilkår: Accepter med ‘flueben’ ud for ønsket accepteret vilkår

For at fortsætte din anmodning om tilmelding til indefrysningsordningen, skal du bruge knappen: Tilmeld indefrysningsordning.

Du modtager en kvittering:
Efter accept for tilmelding modtager du en kvittering for tilmelding på e-mail og SMS (valgfrit i konfiguration).

Dette bør du vide om indefrysningsordningen

Med indefrysningsordningen er der fastlagt et loft over, hvor høj prisen på el, gas- og fjernvarme bliver i en periode.

Som privatkunde får du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af energiregningen og afdrage lånet til energiselskabet over en årrække. Det er en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for udgifter til el, gas og fjernvarme over et fastlagt loft. Læs vilkårene her.

Ordningen blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier 23. september 2022.

Ordningen giver privatkunder mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse.

Prislofterne for gas, el og fjernvarme er:

Prisloft for gas
Når prisen på gas kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen.

Prislofterne for gas sættes for den rå gaspris før tariffer, afgifter og moms, som udgør:

 • Gas til 5,84 kr. pr. m3, der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 15,45 kr. pr. m3

Prisloft for el
Når prisen på el kommer over et niveau, der svarer til prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen.

Prisloftet for el sættes for elprisen før tariffer, afgifter og moms, som udgør:

 • El til 0,8 kr. pr. kWh, der kan omsættes til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh

Bemærk, at forbrugerpriserne er opgjort før den kommende nedsættelse af elafgiften i de første 6 måneder. af 2023.

Indefrysningsordning for virksomheder er også muligt. Læs i detaljer her.

For el og gas er ordningen gældende for regninger fra den 1. november 2022.

Alle privatkunder hos et el-, gas- eller fjernvarmeselskab i Danmark har mulighed for at gøre brug af ordningen.

Hvis du bor i en boligforening, hvor foreningen er kunde hos energiselskabet, er det denne forening, der får adgang til ordningen, og ikke den enkelte ejer/lejer.

Det er frivilligt, om du ønsker at gøre brug af ordningen.

Indefrysningsordning for virksomheder er også muligt. Læs i detaljer her.

For el og gas er ordningen gældende for regninger fra den 1. november 2022.

Du kan via instrukserne på denne side eller i nedenstående punktform se, hvordan du tilmelder dig indefrysningsordningen gennem din selvbetjening MitVelkommen.

Sådan tilmelder du dig indefrysningsordningen:

 1. Tilmeld dig indefrysningsordningen på selvbetjeningen MitVelkommen under fanen Forside via knappen: Tilmeld indefrysningsordning. I enkelte tilfælde kan du blive bedt om at kontakte kundeservice.
 2. Når du har tilmeldt dig ordningen med adspurgte oplysninger, vil du få tilsendt en e-mail til aktivering af aftalen. Aktiver linket og følg instrukserne – vær opmærksom på, at linket kun er gyldigt i 24 timer.
 3. Du kvitterer for tilmelding ved at vælge en startmåned og skrive de sidste 4 cifre i dit CPR nr. (Erhverv tilmelder sig blot med startmåned). Herefter tilmelder du dig endeligt aftalen ved at acceptere de viste betingelser og vilkår, som er tilknyttet til aftalen.
 4. Efter accept for tilmelding modtager du en kvittering for tilmelding på e-mail og SMS (valgfrit i konfiguration).

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der tilskrives renter på det indefrosne beløb.

Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage gælden på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Renteniveauet til staten for husholdninger bliver på 2 pct. årligt af det indefrosne beløb.

Til dit elselskab skal du betale følgende:

Privat:
199 i oprettelse af tilmelding til indefrysningsordningen.
29 kr./md. du er tilmeldt indefrysningsordningen.

Erhverv:
399 kr. i oprettelse af tilmelding til indefrysningsordningen.
49 kr./md. du er tilmeldt indefrysningsordningen.

Læs vilkårene her.

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt.

Du skal derfor fortsat betale den del af regningen, der er under prislofterne, som aftalt med dit energiselskab.