Læsetid: 11 min.

Hvad koster en kWh?

kWh-pris-undersøgende

Man kan ikke præcist sige hvad 1 kWh koster i 2022. Prisen afhænger af flere faktorer, som dagsprisen, transport, skatter og afgifter. Men skal man lægge et husholdningsbudget kan man tage udgangspunkt i tidligere gennemsnitspriser. Eksempelvis kostede 1 kWh cirka 3,20 kr. i 4. kvartal af 2022.

Læs mere i denne artikel hvordan prisen fastsættes, den historiske prisudvikling og meget mere.

Hvad betyder kWh?

Forkortelsen kWh står for:

  • k: Dette står for kilo (i denne sammenhæng 1.000).
  • W: er en betegnelse for watt, som måler effekten af det, dit apparat yder.
  • h: er en forkortelse for det engelske ord hour, som betyder time.

Sådan fastsættes prisen på en kWh

Du er sikkert nysgerrig for at finde ud af, hvad el koster – og det sender os direkte til spørgsmålet om kwh-priser. Prisen på en kWh fastlægges af din givne eludbyder og tager udgangspunkt i prisen på en kWh på den børs, hvor din strøm bliver forhandlet. Udbud og efterspørgsel, vejrforhold og priser på brændstof er bare nogle de faktorer, der spiller en rolle for prissætningen af strøm. 

Faktisk er elmarkedet et af de mest foranderlige og dynamiske markeder. Du kan selv følge med i kilowatt-timeprisen på Nord Pool Spot ved at klikke her. På siden ser du, at priserne er lavest på de tidspunkter, hvor strømmen er mindst efterspurgt, hvilket især er om natten. Omvendt er prisen højest i tidsrummet 17-20, hvor efterspørgslen efter strøm er størst.

Gennemsnitsprisen på en kWh

kWh-priser svinger faktisk helt ned på timeniveau. Dog estimeres gennemsnitsprisen for en kWh til at være 3,20 kr. i 4. kvartal af 2022 (Kilde: Nordpool). Hvis du er nysgerrig på det helt præcise tal, kan du aflæse dette på din elregning.

Vil du gerne spare penge på elregningen, kan det betale sig at sætte sig ind i markedet, da prisen på den rene strøm varierer, alt efter hvilken eludbyder du vælger. Nogle elselskaber opkræver for eksempel et abonnement for at være kunde hos dem. Hos os opkræver vi intet abonnement og sælger desuden billigere el. Vores priser har i hele 2021 ligget under markedsgennemsnittet – og dette selvom vi kun sælger grøn strøm.

Det kan du læse meget mere om ved at klikke herunder:

Hvordan hænger kWh-prisen sammen med min elregning?

Din elregning består af dit faktuelle strømforbrug, hvor du betaler pr. kWh, som du forbruger. Din kWh-pris tager udgangspunkt i timepriserne på den børs, hvor din el bliver forhandlet. Prisen på en kWh svinger i løbet af året og fastsættes af din eludbyder. Du kan også læse om hvornår strømmen er billigst.

Hvor mange kWh svarer:

… en husstands årlige forbrug til?

Det er selvfølgelig forskelligt, hvor mange kWh en husstand bruger om året. Det afhænger både af husstandens størrelse, antallet af energikrævende apparater, størrelsen på huset/lejligheden og meget mere.

En tommelfingerregel siger dog, at en husstand bestående af to voksne med to børn har et typisk elforbrug svarende til 4.000 kWh om året. Med en gennemsnitspris pr. kWh på 3,20 kr. svarer det til 12.800 kr. årligt.

… en elbil til?

En elbil bruger cirka 17,71 kWh pr. 100 km. Det svarer til 5,65 km pr. kWh.

Det er naturligvis individuelt, hvor mange kilometer den enkelte kører om året. Dog estimeres det gennemsnitlige årlige antal kilometer til at være 17.000 km. Elbiler bruger derfor i gennemsnit 3.008,85 kWh om året. Med en gennemsnitlig kWh pris på 3,20 kr. vil den gennemsnitlige pris for opladning af elbilen derfor være 9.628,32 kr. om året, svarende til 802,36 kr. om måneden.

Prisen er dog blot et estimat og kan være billigere på baggrund af teknologiske ladeløsninger, der kun oplader bilen når elprisen er billigst. Læs mere om hvad det koster at lade en elbil op her.

… Roskilde Festival til?

Et af årets største begivenheder er Roskilde Festival.

De otte scener, madlavning samt nedkølingen af diverse mad- og drikkevarer udgør et stort forbrug af strøm. Faktisk bruger Roskilde Festival et sted mellem 400.000-600.000 kWh på otte dages festival.

Med en gennemsnitspris på 3,20 kr. pr. kWh svarer det til et sted mellem 1.280.000-1.920.000 kr.

Sådan hænger prisen for en kWh sammen

Elregningen består af flere forskellige poster. Det skyldes, at der er flere forskellige aktører, som er med til at sikre strøm i dine stikkontakter derhjemme. Dette gør det nemmere for dig som kunde, da du ikke skal afregne enkeltvist til diverse aktører.

Prisen for en kWh

Faktisk repræsenterer dit rene strømforbrug blot 19 % af den samlede kWh-pris, mens de resterende 81 % placerer sig på andre poster, hvor flertallet af disse er udenfor din indflydelse.

Nedenfor giver vi dig et overblik over, hvor meget elregningens forskellige poster udgør:

Chart by Visualizer

Hvis du gerne vil have et større indblik i, hvad ovenstående poster går ud på, kan du klikke her.

Det kan betale sig aktivt at vælge et billigere elprodukt

Der kan være penge at spare ved aktivt at vælge et elprodukt, som er billigere. I følge Forsyningstilsynets 2021 analyse af de danske elpriser kunne man spare:

Lejlighed – 1.800 kWh om året

I 2021 kunne en forbruger i en lejlighed med et årligt forbrug på 1.800 kWh have sparet mellem 350-950 kr. ved aktivt at vælge en billigere elaftale

Parcelhus – 4.500 kWh om året

I 2021 kunne en forbruger i et parcelhus med et årligt forbrug på 4.500 kWh have sparet mellem 510-1.980 kr. ved aktivt at vælge et billigere elprodukt.

Parcelhus med elvarme – 15.000 kWh om året

I 2021 kunne en forbruger i et parcelhus med et årligt forbrug på 15.000 kWh have sparet mellem 1.270-7.480 kr. ved aktivt at vælge en billigere elaftale.

Kilde: Forsyningstilsynet – Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Den historiske prisudvikling for en kWh

Liberaliseringen af elmarkedet i 2003 betød, at privatforbrugere fik frit valg til at vælge deres foretrukne elleverandør. Liberaliseringen skaber konkurrence mellem diverse elselskaber på markedet, som danner grundlag for fair priser på el til de danske forbrugere. Dog er kWh-prisen steget, siden elmarkedet blev frit i 2003. Det skyldes dog hverken grådige virksomheder eller en stigning på den rene el. 

Den stigende kilowatt-pris skyldes bl.a. den grønne omstilling og de dertilhørende forhøjede afgifter, herunder PSO-afgift, investeringer i grøn energi samt udgifter til energisparerådgivning.

Selvom vi befinder os på et variabelt marked, er det en god tommelfingerregel at regne med en gennemsnitspris på 3,20 kr. pr. kWh.

kWh-prisen havde markante svingninger i 2022

Det er enormt svært at anslå en helt præcis pris pr. kWh, da der er mange forskellige faktorer, som spiller ind herpå. I hele år 2022 så vi for eksempel markante svingninger i kWh-prisen på grund af flere eksterne faktorer, herunder krigen i Ukraine og en europæisk sommer med ekstrem varme og tørke. Da en stor del af strømmen produceres via vindmøller (især i Danmark), vil tørke og vindstille vejr medføre underkapacitet i elnettet. Efterspørgslen overstiger i sådanne tilfælde udbuddet – og det var netop en af  grundende til, at kWh-prisen skød i vejret i 2022.

Chart by Visualizer

OBS. prisen er en gennemsnitspris for DK1 og DK2. Alle tal er hentet på Nord Pool Spot.

Vil du også hjælpe klimaet?

Vi indkøber certifikater, der stammer 100 % fra grønne kilder – på den måde er du sikret grøn strøm. Tidligere har vi købt certifikater fra både norsk vand og dansk vind. I fremtiden vil vi selvfølgelig også sørge for at indkøbe 100 % fra grønne energikilder for dit forbrug. Du kan hjælpe klimaet, ved at tilmelde dig grøn og billig el fra Velkommen.

Værd at vide om kWh-forbrug 

Hvor mange kWh er det normalt at forbruge?

Det er selvfølgelig meget individuelt, hvor mange kWh du forbruger. Det er betinget af din husholdnings størrelse, hvor energikrævende dine apparater er, hvor stor din bolig er osv.

Gennemsnitligt forbruger en dansker omtrent 1.600 kWh om året, mens en gennemsnitsfamilie bestående af to voksne og to børn forbruger 4.500 kWh om året. Da flere og flere af vores foretagender i hverdagen bliver elektrificeret, kan man forvente, at det gennemsnitlige kWh-forbrug om året vil stige.

Hvor meget CO2 udleder en kWh? 

Danmark har en målsætning om et 100 % grønt energiforbrug i 2050. På bare fem år har vi sænket CO2-udledningen med hele 34 %. Med det store politiske fokus på området og den enorme investering i grøn forskning, teknologi og innovation er Danmark godt på vej mod sigtepunktet om et CO2-neutralt Danmark i 2050. 

Her spiller vindenergien en væsentlig rolle. Den største fordel ved vindmølleenergien er selvsagt, at den er klimavenlig og dermed ikke forurener vores jordklode. En beregning fra det Europæiske Miljøagentur viste, at de eksisterende vindmøller i 2020 kunne dække EU’s samlede forbrug af el hele tre gange.

På visse tidspunkter med meget blæst producerer vindmøllerne mere energi, end vi forbruger. På den måde opstår der overskudsenergi, som kan bruges til fremstilling af CO2-neutrale syntetiske brændstoffer, hvorfor fossile brændstoffer som diesel, naturgas m.fl. produceres og kan forbruges på bæredygtig vis.

Vindmølleteknologien udgør omtrent halvdelen af det samlede energiforbrug i Danmark, og dette kan ses på den gennemsnitlige CO2-udledning pr. kWh. Kigger man på CO2-udledningen pr. kWh i 2020, udledte en kWh i gennemsnit 132,5 g CO2. Dette er et fald på 1,89 % siden 2019, hvor udledningen gennemsnitligt udgjorde 135 g CO2 pr. kWh. Med det enorme politiske fokus på forskning i teknologi og innovation på det grønne område kan vi forvente, at denne nedadgående tendens i CO2-udledningen pr. kWh fortsætter.

Hvor meget strøm kan jeg forbruge for en kWh?

Hver gang du bruger dine energikrævende apparater derhjemme, koster det dig penge. Da der findes utallige apparater med forskellige effekter, kan det være svært at sætte tal på, hvad det præcist koster dig, hver gang du tænder for tv’et, sætter opladeren i stikkontakten eller noget helt tredje.

For at give dig et indblik i størrelsen på en kWh giver vi her et par eksempler, som gør det mere håndgribeligt. For en enkelt kWh vil du kunne sætte en vask over eller have køleskabet kørende i to døgn. Dog kan vi ikke give dig et mere præcist svar på kWh-størrelsen, idet der er forskel på, om du for eksempel har et køleskab i energiklasse A eller et andet køleskab, som kræver mere strøm.

Hvor kan jeg se mit forbrug af kWh?

Dit forbrug af kWh fremgår af din elregning. Hver regningsperiode får du en opgørelse over, hvor mange kWh din eludbyder forventer, at du vil bruge, holdt op imod, hvor meget du rent faktisk har brugt.

Da du betaler aconto for strøm, bliver du opkrævet for det forventede forbrug. Dit forventede forbrug er baseret på oplysninger fra dit lokale netselskab (dem som har kablerne, der transporterer strømmen til dit hjem), som igen baserer sig på din husstands størrelse samt det tidligere forbrug på adressen i samme periode. Sommetider vil det estimerede forbrug for perioden ikke stemme overens med det faktiske forbrug. Hvis du har brugt mere strøm end forventet, vil du blive opkrævet dette på din næste elregning. Hvis du derimod har brugt mindre strøm end det estimerede, vil dette beløb overgå til næste periode, hvorfor du vil blive opkrævet mindre på din næste regning.

Din eludbyder regulerer helt automatisk dette, så du behøver ikke at foretage dig yderligere, hvis du har brugt flere eller færre kWh end forventet.

Hvordan bruger jeg færre kWh?

Vil du gerne spare lidt på den næste elregning? Så skal du ganske simpelt bruge færre kWh. Der er heldigvis en masse, du selv kan gøre for at nedbringe dit forbrug af kWh. Nedenfor får du et par forslag til, hvordan du sparer på strømmen:

  1. Brug mindre strøm mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret. Da der for nylig er indført tidsdifferentierede tariffer, belønnes man for at tænke over sit strømforbrug. Det betyder, at strømmen koster mere, når elnettet er mest belastet og omvendt. Det kan derfor betale sig at sætte opvaskemaskinen i gang, vaske tøjet eller noget helt tredje udenfor primetime i de mange danske hjem. Elnettet er typisk mest belastet mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret, idet vi bruger lys, laver mad, har tv’et tændt osv. i netop dette tidsrum. Så skal du spare på strømmen, kan det betale sig at flytte ovenstående energikrævende gøremål til andre tidspunkter på dagen.
  2. Sluk HELT for dine apparater. Standby-knappen betyder ikke, at du har slukket for dit apparats strømforbrug. Ofte ser du en lille rød lampe, som lyser på dit givne elapparat. Denne lampe betyder, at dit strømkrævende apparat stadig trækker strøm. Et godt tip er at købe en elspareskinne, som stikket fra flere af dine elapparater kan sidde i. Elspareskinnen har en slå til og fra-knap på siden, så du kan tænde eller slukke alle dine elapparater på en gang. På den måde er du sikker på, at alle dine energikrævende apparater er helt slukket, når du ikke bruger dem.
  3. Sluk routeren, når du ikke bruger den. Der kan faktisk være en del penge at spare, hvis du slukker for din WiFi-router, når du ikke bruger den. Det er selvfølgelig irriterende at skulle tænde og slukke for din WiFi-router hver eneste dag og vente en krig på, at den starter op. De fleste vil gerne have WiFi tilgængeligt hele tiden derhjemme. Men tager du eksempelvis på ferie, kan det være en rigtig god idé at slukke for din router.

Vil du have flere sparetips? Så læs vores artikel, Spar på strømmen og gør elregningen billigere, og få ideer til, hvordan du kan spare penge på den næste elregning.

Elpriser pr. kWh – sådan holder du dig opdateret

Har du også tit tænkt over, hvad elpriser pr. kWh er en betegnelse for, og hvad det egentlig svarer til i kroner og øre? Savner du en nem og hurtig metode, hvorpå du kan holde dig opdateret på de aktuelle elpriser i Danmark, og hvordan de udvikler sig? Så er du kommet til det helt rette sted. Læs videre, og bliv klogere på emnet.

Hvad er en kWh?

For at blive klogere på elpriser pr. kWh er det en god idé at starte fra en ende af og specificere, hvad kWh i det hele taget er en betegnelse for.

kWh er en forkortelse for kilowatt i timen, og det er den måleenhed, som vi bruger i forbindelse med elektricitet. kWh angiver nemlig mængden af strøm, der forbruges. Her vil en kW angive 1.000 watt.

kWh beskriver derfor dit elforbrug. Hvor stort dit kWh-forbrug er, kan du altid se på din elregning. Hvis du gerne vil blive bedre til at forstå, hvordan din elregning er skruet sammen, kan du med fordel læse vores trin-opdelte guide, som gennemgår den punkt for punkt.

Hvad koster 1 kWh i kroner og øre?

Når man skal opgøre prisen på el og dermed få en idé om, hvilken størrelse elpriser pr. kWh er, så skal der tages højde for flere forskellige faktorer. Der er nemlig ikke en fast pris pr. kWh, da prisen på rå el varierer, fordi den handles på en børs. Derfor afhænger den af udbud og efterspørgsel.

Det er dog ikke kun prisen på rå el, der bestemmer størrelsen på din elregning. Prisen på energien svarer til 49 % af regningen, mens 1 % samtidig går til dit abonnement. Hertil skal der også betales 19 % i elafgifter til staten, 20 % i moms og 11 % til netbetaling og Energinet. De sidste 11 % går altså nærmere betegnet til betalingen til brug af elnettet, til distributionen af strømmen til din bolig og til nettariffer.

Velkommen holder dig opdateret på elpriser pr. kWh

Men hvad er elprisen lige nu, tænker du måske? Der findes flere muligheder for at få et bedre overblik over elpriser i kWh i Danmark. Du kan blandt andet følge dagens elpriser pr. kWh time for time på Velkommens hjemmeside via vores liveoversigt. Her kan du for eksempel få svar på spørgsmål som: “Hvad koster 1 kWh lige nu”, og “hvornår på døgnet kan jeg forvente den næste billigste time af strøm”.

Hos Velkommen anbefaler vi dog også i høj grad at bruge vores elpris-app, som vi har udviklet med det formål at sørge for, at du hele tiden kan holde dig opdateret på den aktuelle elpris, selvom du er på farten. På den måde gør vi altid vores bedste for at gøre det nemt og mere overskueligt for vores kunder at have overblik over deres elforbrug.

Vi gør det nemt for dig at planlægge dig til en lavere elregning.
Download vores elpris-app, så får du et overskueligt overblik over, hvornår du bør placere størstedelen af dit strømforbrug-

Find link til at downloade app’en nedenfor: