Grøn skov vedvarende el

Vores kunders bidrag

Vi indkøber kun 100 pct. certificeret grøn strøm fra vedvarende energikilder. Det betyder, at vores strøm er produceret på en sådan måde, at den udleder 0g CO2 pr. kWh. Gennemsnitsstrømmen i Danmark udledte i 2019 135 gram CO2 pr. kWh.

Velkommens kunder har samlet sparet

26.266,07 tons CO2

… indtil nu!

Og vi forsætter. Hver eneste kundes forbrug bliver dækket af certifikater fra enten norske vandkraftværker eller danske vindmøller. Jo flere der tager valget om en grøn elaftale, jo hurtigere går den grønne omstilling i Danmark.

Vi er stolte af at kunne dele disse tal – og vi glæder os til løbende at udvide informationen om vores grønne initiativer.

Læs videre her på siden om vores grønne bidrag og prøv vores CO2-omregner nedenfor, som sætter tallene lidt i perspektiv.

Hvad betyder det egentlig?

26.266,07 tons CO2 svarer til

11.177.052.414,89 plastiksugerør

Ét sugerør udleder ca. 2,35 gram CO2. Vores bidrag svarer til ca. 11,2 milliarder plastiksugerør. Det er ca. 1.927 sugerør pr. dansker.

26.266,07 tons CO2 svarer til

2.626 hektar skov

En hektar skov (som svarer til lidt mere end en fodboldbane) kan årligt opsuge og binde ca. 10 tons CO2.

26.266,07 tons CO2 svarer til

117.785.081 km. flyvning

En flyvetur til Barcelona er ca. 1.800 km. lang og udleder ca. 401 kg. CO2. Vores bidrag svarer altså til at flyve frem og tilbage mellem Kastrup og Barcelona 32.718 gange.

26.266,07 tons CO2 svarer til

1.183.156,45 kg. oksekød

Det udleder ca. 22,2 kg. CO2 at producere ét kilo oksekød. Vores fælles bidrag svarer til 1.183.156,45 kg. – eller ca. 39.438 danskeres årlige forbrug af oksekød.

Ned med CO2’en

Vi har som målsætning udelukkende at sælge grøn strøm. Siden vores start har vi kun udbudt produkter, hvor vi indkøber certifikater, der svarer til hele vores kunders samlede forbrug. Det har vi tænkt os at blive ved med, og derfor udvider vi løbende vores produkter og tilbud med den grønne omstilling in mente.

Tilmeld billig grøn elaftale

Alle Velkommens kunder hjælper…

Vi klarer resten

… til 0 kr. i abonnement.

Ja, du læste rigtigt – nul. Det skal være nemt at bidrage.
Vi klarer resten

… uanset forbrug

Det betyder ikke noget om du bruger meget eller lidt strøm, da vi køber certifikater for 100% af alle kunders forbrug.

… nu og i fremtiden

Vi har ikke tænkt os at stoppe med at købe certifikater for vores strøm. Alle Velkommens kunder bidrager nu – og i fremtiden!

Din elleverandør er kun starten

Den største forskel gør vores kunder selv – ikke os. Derfor skriver vi også løbende artikler med brugbar information ift. en grønnere hverdag, som du kan finde i vores Vidensarkiv.

Her kan du blandt andet finde sparetips, lære mere om “grøn strøm” og anden nyttig viden.

 

Vil du også hjælpe klimaet?

Al vores strøm kommer fra grønne energikilder. Vi indkøber certifikater for 100% af vores kunders elforbrug. Indtil nu har vi købt fra enten danske vindmøller eller fra norsk vandkraft.

Grøn strøm fra vandkraftværker
GrønEl
Certificeret-grøn-strøm
Med dette produkt får du:
  • 100% certificeret el fra grønne kilder
  • Gratis oprettelse
  • Lav elpris der følger markedet

Datakilder og udregning

CO2 pr. kWh

Vi baserer vores besparelser på CO2 på tal fra Energinet, som fandt at en dansk produceret kWh-time i 2019 udledte 135 gram CO2. Du kan læse mere på Energinets egen side her: Energinet.dk

Bilkørsel

Til vores udregninger ift. CO2 udledning i forbindelse med bilkørsel har vi benyttet os af Danmarks Statistik. Her har vi sat én km. kørsel til at udlede 120 gram CO2.

Udledning fra flyvning og plastikproduktion

Udregningerne ift. fly og plastikproduktion er baseret på tal fra Greenmatch.dk hhv. her og her. Dertil tal fra Dansk Affaldsminimering ift. udledningen af CO2 ved plastikproduktion. Vi har brugt værdierne at 1 kg. ny plastik udleder 2350 gram CO2 – og at ét sugerør vejer 1 gram.

Fødevareproduktion

Tallene stammer fra Simplefeast.com og vi har fundet at ét kg. oksekød udleder 22,2 kg. CO2.

Træer / Skov

Vores beregninger på CO2 udledning og skovstørrelser, baseres på tal fra Information. Tallene i beregningen viser at 1 hektar skov årligt kan opsuge ca. 10 tons CO2.