Læsetid: 3 min.

Naturgasregning delt i to

Naturgasregning delt i to

Hvis du er forbruger af naturgas, har du måske undret dig over, at din naturgasregning er blevet opdelt i to. Umiddelbart kunne man fristes til at tro, at der er tale om en fejl, eller at du betaler for dit forbrug mere end to gange, og hvem gider det? Der er dog en helt naturlig forklaring på, hvorfor du pludselig skal betale mere end én regning. 

I denne artikel ser vi nærmere på naturgasregninger, og hvad det vil sige, at din naturgasregning er delt i to. Vi ser derudover nærmere på, hvilke muligheder du har for at få hjælp til din gasregning i en tid med stigende priser. 

Derfor er din naturgasregning delt i to 

Når du betaler din naturgasregning, betaler du to regninger. Du betaler en regning der dels dækker dit faktiske forbrug, altså den mængde naturgas du har brugt i den indeværende periode, ligesom du også betaler gebyrer, der dækker indkøb og administration af den naturgas, du har brugt.  

Derudover betaler du endnu en regning til det nationale gasdistributionsselskab Evida. Evida designer, driver og vedligeholder det danske gasdistributionsnet, som du benytter dig af, når du forbruger naturgas. Derudover dækker denne regning også skatter og afgifter til staten. 

Når du oplever at modtage to regninger for din naturgas, så er der altså ikke tale om en fejl. De to regninger dækker over to forskellige udgifter, der er forbundet med det at forbruge naturgas, og du betaler dermed ikke dobbelt for din naturgas.  

Selvom din naturgasregning er delt i to, er den samlede pris på din naturgasregning ikke blevet højere, end den tidligere var, da du modtog én fælles regning for begge typer udgifter.  

Hvis du oplever, at din naturgasregning er steget, er der tale om andre gældende faktorer. Det er altså ikke blevet dyrere for dig at betale for din naturgas, fordi regningen nu er delt i to, fremfor da du blot modtog én regning. Du kan derfor stadig få billig naturgas, selvom du nu skal betale to forskellige regninger. 

Hvorfor bliver min naturgasregning delt i to? 

Hvis du har benyttet dig af naturgas i en årrække, kan det virke fjollet, at du nu skal til at betale to forskellige naturgasregninger frem for den ene, samlede regning, du tidligere har betalt. Ændringerne skyldes dog ikke interne beslutninger men derimod, at man har besluttet at harmonisere gasbranchen. Det betyder, at ingen af markedets gasleverandører længere kan nøjes med at sende én samlet regning, og derfor vil du altså opleve, at din naturgasregning bliver delt i to, uanset hvilken leverandør du vælger.  

Er din naturgasregning steget?: hjælp til gasregningen 

Det er ingen hemmelighed, at de aktuelle globale og europæiske politiske forhold i disse år spiller en stor rolle for danskernes økonomi. Det udmærker sig på stort set alle poster i privatøkonomien, og prisstigningerne er til at få øje på, uanset om du går i supermarkedet eller skal betale din gasregning.  

Den internationale politiske situation har nemlig ikke mindst haft afgørende betydning for priserne på naturgas, og derfor oplever mange, at deres naturgasregning er steget. For de fleste danskere har det betydet, at de i mindre eller større udstrækning har været tvunget til at justere deres forbrug af el og varme.  

Mange danskere er i dag langt mere bevidste om, hvornår og hvor meget strøm og varme, de forbruger, end de var for få år tilbage. Mange spekulerer derfor ligeledes i, hvordan de kan nedjustere deres forbrug, og flere er meget opmærksomme på at undgå al unødvendig brug af strøm og varme.  

De fleste danskere mærker nemlig konsekvensen af de stigende priser ret tydeligt på privatøkonomien, og selvom langt de fleste danskere har gjort, hvad de kunne for at spare på forbruget, har de stigende priser for nogle betydet, at det kan være ekstra svært at betale for gasregningen. Derfor har det også været en vigtig politisk agenda på Christiansborg at komme med løsninger på, hvordan de kan hjælpe de danskere, der har brug for hjælp til gasregningen.  

Hvis du har brug for hjælp til din gasregning, har du flere forskellige muligheder, alt efter hvilken situation du er i. Hos Energistyrelsen kan du læse om dine aktuelle muligheder for at få hjælp til gasregningen, hvor du også bliver guidet på vej til, hvordan du kan søge den hjælp, der er tilgængelig.  

Hvem kan få hjælp til gasregningen? 

Det er blandt andet særligt pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk vanskeligt stillede, der kan få hjælp til gasregningen. Der findes også flere muligheder for tilskud til renovering og udskiftning af varmepumper.  

Der er indført en række initiativer til at hjælpe danskerne med at kunne betale de stigende regninger, og på Christiansborg følger de løbende udviklingen i de stigende priser og danskernes økonomi. Derfor er der også sandsynlighed for, at der vil blive indført flere initiativer over tid, hvis situationen kræver det.