Læsetid: 4 min.

Hjælp til gasregning

Hjælp til gasregning

Gaspriserne har i mange år ligget stabilt omkring 1,6 kr. pr. m3 for rå gas, men de seneste par år er priserne steget historisk meget. De ca. 400.000 danske husstande med et gasfyr har mærket disse historiske stigninger med varmeregninger, der er langt højere end normalt. Derfor er der også flere og flere, som nu søger om hjælp til gasregningen.

Der er heldigvis mange, der kan søge om støtte til gasregning, som kan få hjælp til at få dækket udgifterne i en tid med historisk høje priser. Længere nede ser vi nærmere på, hvad du specifikt kan få i hjælp til gasregning, men først ser vi på udviklingen i naturgaspriser de seneste år.

Hvor meget stiger min gasregning?

I disse dage er der mange danske husstande med et gasfyr, som stiller sig selv spørgsmålet, ”hvor meget stiger min gasregning?”. Udviklingen i priserne har været voldsom i de seneste par år, og det hele startede i vinteren 2020/21. Det blev en ganske kold vinter i Europa, hvilket fik behovet for varme til at stige, og gaslagrene blev tømt.

I begyndelsen af 2022 startede krigen i Ukraine, og de efterfølgende spændinger mellem Rusland og den vestlige del af verden har især kunnet mærkes på energimarkederne. Rusland har lukket for det meste af deres forsyning af gas til Europa, og det har i den grad skruet priserne i vejret. I sommeren 2022 var prisen pr. m3 gas hele 15 gange højere end i starten af 2020.

Fremtidsudsigterne er stadig ganske usikre, og billig naturgas ser ikke umiddelbart ud til at vende tilbage lige foreløbig. Så længe krigen i Ukraine fortsætter, vil de internationale gasmarkeder være præget af usikkerhed med højere priser end normalt. Derfor vil behovet for hjælp til gasregning formentligt også være til stede i den nærmeste fremtid.

Få tilskud til gasregning

Med så enorme stigninger i gaspriserne er det ikke overraskende, at mange søger om tilskud til gasregning. I første omgang vedtog regeringen, at der skulle udbetales en hjælp til gasregning i form af en såkaldt varmecheck, som består af et skattefrit engangsbeløb på 6.000 kr. Dette blev udbetalt til mere end 400.000 husstande i august 2022, som lever op til disse krav:

  • Husstandens samlede indkomst for 2020 må ikke være over 650.000 kr.
  • Boligen skal være opvarmet med naturgas, fjernvarme med høj gas- eller elandel eller elektricitet.

Varmechecken blev automatisk udbetalt til den ældste beboer i husstanden via NemKonto. Hvis du ikke har modtaget varmechecken, og hvis du mener, at du er berettiget til at modtage den, kan du søge om den i det første halvår af 2023.

Som en ekstra hjælp til gasregning kan pensionister og personer, der er tilkendt førtidspension før 2003, modtage et varmetillæg. Varmetillægget gælder for husstande med årlige varmeudgifter over 5.500 kr. for enlige og 8.250 kr. for samlevende. Du skal desuden have en tillægsprocent over 0 – jo højere tillægsprocent du har, desto mere hjælp til gasregning kan du få i varmetillæg. Derudover kan du, hvis du er en del af disse befolkningsgrupper, få et personligt tillæg til at dække udgifter, du ikke selv kan dække. Det kan eksempelvis være et tilskud til gasregning.

For kontanthjælpsmodtagere og økonomisk vanskeligt stillede personer er det muligt at søge om hjælp til uforudsete udgifter til el og varme hos kommunen. Det vil være kommunen, der vurderer, om du er berettiget til at få tilskud til gasregning og andre udgifter.

Endelig er det også muligt at søge støtte til gasregning via den såkaldte indefrysningsordning. Dette er en midlertidig og frivillig ordning, hvor du kan få sat et loft på din pris på gas i 12 måneder. Den resterende del af regningen over loftet fryses fast og skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Her vil du altså opbygge en gæld til dit gasselskab, som skal betales tilbage, når indefrysningsperioden er udløbet. Læs mere om hjælp til gasregning hos Energistyrelsen.

Hvem kan få støtte til gasregningen?

Når du har et gasfyr i din bolig, er det naturligt i tider med stigende priser at overveje, hvem der kan få støtte til gasregningen. Hvem, der kan det, afhænger af, hvilken form for støtte du vil søge. I princippet kan alle få hjælp til gasregning.

Hvis du vil have en del af din gasregning udskudt, kan du tilmelde dig indefrysningsordningen, som gælder for alle. I indefrysningsperioden vil du se på ”min gasregning”, at der er sat et loft over din pris på gas, mens resten af regningen afdrages på et senere tidspunkt.

For varmecheck og varmetillæg skal du leve op til en række krav, mens de andre former for gasregning-kompensation kræver, at du ikke selv kan dække uforudsete udgifter, som er nødvendige.

Forstå din gasregning

Med stigende gaspriser har flere danske gasforbrugere fået større interesse for deres gasregning. Det kan ved første øjekast virke en smule uoverskueligt, hvis du aldrig har kigget på en gasregning før, men det er faktisk ikke så svært at forstå din gasregning.

Når du åbner brevet fra dit gasselskab, vil du se, at størstedelen af den samlede gaspris går til afgifter til staten og transportudgifter til dit netselskab.

Af disse poster har du kun mulighed for at påvirke, hvad du betaler for den rå gas hos dit gasselskab. Afgifterne til staten bruges bl.a. på tilskud til vedvarende energi, mens transport og distribution betales til dit lokale netselskab. Disse poster er uden for din kontrol og vil være ens, uanset hvilket gasselskab du vælger.

Den rå pris på naturgas kan du dog selv have indflydelse på, når du vælger gasselskab. Hos nogle selskaber opkræves der abonnementsbetalinger og gebyrer, som får prisen til at stige. Derudover kan du vælge mellem fastprisaftaler og aftaler med variable priser, som også har hver deres prisniveauer.

Få billig naturgas

Med naturgaspriser, der er steget historisk meget i de seneste år, er det helt naturligt, hvis du leder efter billig naturgas. Der kan være store forskelle på den pris, du betaler for naturgas i Danmark, men hos Velkommen sørger vi for at give dig en skarp pris. Vi tilbyder nemlig fri oprettelse og 0 kr. i abonnement, så du kun betaler for den gas, du bruger.

Derudover får du variable priser, som følger markedsprisen time for time. Selvom der i visse tider ikke er billig naturgas på gasmarkederne, er det oftest billigst at have en variabel prisaftale. En billigere gasaftale er i sig selv en god hjælp til din gasregning og kan spare dig for mange udgifter hvert år. Læs også vores guide med sparetips, hvis du vil nedbringe din gasregning og spare penge.