Læsetid: 2 min.

Er der flytteregler, når du skifter elleverandør?

Ja. Er det korte svar. Hvis du skal flytte er der bestemte flytteregler, når du skifter elselskab. Læs med nedenfor, hvor vi har samlet de regler, du skal være særligt opmærksom på, når du flytter.

Ændringer i ”Bekendtgørelsen om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning” og indførelse af datahuben (= fælles database for hele elbranchen) har ændret på flyttereglerne.

Ændringerne i flyttereglerne indbefatter bl.a.:

  • Alle flytninger skal indberettes til Datahub – under de nye retningslinjer for hvordan og hvornår de skal være meldt. Se mere her – Læs Forskrift H1: Skift af elleverandør.
  • Alle flytninger skal meldes til elleverandøren. Tidligere var det til netselskaberne, hvilket ikke er tilfældet mere. Meld din flytning her: Hvordan registrerer jeg flytning – og hvad sker der?
  • En flytning kan overordnet set ikke meldes med tilbagevirkende kraft – Det er i hvert fald det letteste at forholde sig til. Nørdet set kan du dog ved indflytning melde det med 5 dages tilbagevirkende kraft – Fraflytning kan kun ske tidligst en dag frem.
  • For at melde til- og fraflytning for en anden person skal du have en fuldmagt fra vedkommende.
  • En elkunde kan ved flytning tage eksisterende elaftale med til ny adresse. Hvis du allerede er kunde hos Velkommen, så flytter vi faktisk med dig. Alt du skal gøre er at registrere din flytning på ‘MitVelkommen’ senest 7 dage før du flytter.

Udlejere og boligforeninger

Som udlejer/ejer kræves det, at du skal have fuldmagt fra lejeren for at kunne melde til- og fraflytning på dennes vegne. Fuldmagten kan eventuelt fremgå af lejekontrakten. Fuldmagen skal udlejeren/ejeren kunne fremvise ved krav om dokumentation for dette.

Når en lejer flytter, kan lejeren tage sin elaftale med sig til sin nye adresse, eller melde fraflytning til elleverandøren. Hvis der ikke samtidig bliver tilmeldt en ny lejer, så har elleverandøren en fraflytning uden tilflytning. Der vil altså ikke stå nogen lejer på adressen. I dette tilfælde vil ejeren af ejendommen blive tilmeldt adressen, idet ejeren er ansvarlig for installationen/målepunktet. Som ejer kan du selv foretage til- og fraflytning for din lejer, hvis du har en fuldmagt fra lejeren (se ovenfor). Om eventuelle omkostninger kan viderefaktureres til lejeren, indbefatter ikke elleverandøren og er denne uvedkommende.

Lukning af målepunktet

I tilfælde hvor ejeren ikke ønsker at overtage installationen/målepunktet, og der altså ikke er nogen ny tilflytter, vil installationen/målepunktet blive lukket. Der er gebyr forbundet med dette:

  • Lukning af målepunkt kan variere mellem 125-1100 kr.
  • Genåbning af målepunkt kun til netselskab kan variere mellem 125-1100 kr.
    • Obs. Denne pris er uden eventuelle administrative omkostninger til din elleverandør.

Disse gebyrer faktureres ejeren af installationen/målepunktet. I så fald at disse omkostninger eventuelt kan viderefaktureres til lejeren, indbefatter ikke elleverandøren og er denne uvedkommende.

Måske er dette også relevant for dig👇

Den fulde guide til din flytning

Når du skal flytte, kan der hurtigt opstå forvirring omkring hvad reglerne er omkring din elaftale og flytning til en ny bolig.

Huskeliste til din næste flytning
Yjek om du har styr på, hvem der skal have besked om din flytning