Læsetid: 3 min.

De højere elpriser fortsætter ind i første kvartal af 2021

familie bekymret over stigende elpriser

Elpriserne tog et skub opad i december måned, og det ser ud til, at stimen fortsætter. Der er nemlig fortsat en tendens til højere elpriser i første kvartal af 2021.

De høje elpriser fortsætter kursen opad i første kvartal af 2021. Elpriserne lå i intervallet 655,08–816,97 øre i DK1 (vest for Storebælt), mens den også svingende mellem 655,08–816,97 øre i DK2 (øst for Storebælt) i ’’myldretiden’’ 17:00 – 20:00 for det danske elnet d. 10/02-2021.

Det er i dette tidsinterval 17:00 – 20:00, at elpriserne ofte vil ramme toppen (som det ses på grafen), hvilket skyldes indførelsen af tidsdifferentierede tariffer. Det vil sige, at man betaler en kWh-pris ned på timeniveau – og dermed betaler man mest for strømmen, når elnettet har den største belastning. Dette er naturligvis i vinterperioden (oktober – marts), i de travle timer i de danske hjem. Hvis du gerne vil have billigere el, kan det derfor være en god ide at tænke over dit strøm forbrug.

Hvad skyldes de højere elpriser?

Den grønne omstilling påvirker elprisen

Det er en klar vision, at mere og mere af vores energiforsyning skal stamme fra vedvarende energikilder. Man satser på, at Danmark udelukkende skal være forsynet af grøn strøm i 2050. Dette er en stor del af forklaringen på de høje afgifter og den hårde beskatning på vores elregninger, da disse understøtter den grønne omstilling. I takt med den grønne omstilling skrider frem, lukkes kul- og atomkraftværker. Dette skyldes, at en nedlukning af kraftværkerne er en effektiv måde at sikre nationale klimamål.

En større nedlukning af kraftværkerne vil have en naturlig påvirkning på kapacitetsbalancen. Jo flere kraftværker, der lukkes på grund af de klimamæssige foranstaltninger, jo mindre energikapacitet vil der blive udbudt på markedet. Det vil sige, at kapaciteten bliver mindre, hvorfor det kan forventes, at markedspriserne på den rene el vil stige. Det skyldes, at markedskræfterne (udbud og efterspørgsel) regulerer priserne på elmarkedet. Dette vil på kort sigt få elpriserne til at stige for en periode, indtil elnettet er udviklet og etableret med nye leverandører, og en skalering til internationale markeder.

Brændsels- og CO2priserne påvirker elprisen

Udover et stigende elforbrug, vil prisen på brændsel og CO2 også være en afgørende faktor for elprisernes scenarie. Højere priser på brændsel og CO2, vil have en klar kausalitet med høje elpriser. Det skyldes, at det typisk er marginalprisen fra kulfyrede kraftværker, som bestemmer elprisen på markedet.

På grund af større efterspørgsel efter olie, samt produktionsaftalen i OPEC har valgt at holde udbuddet tilbage, vil de globale olieforsyninger komme under et stigende pres. Dette er nogle af grundende til de stigende oliepriser i første kvartal af 2021, og dermed også de stigende elpriser.

Vejrforholdet påvirker elprisen

Mere end 40% af vores samlede energiproduktion i Danmark stammer fra vindkraft. Vindenergien spiller derfor en essentiel rolle i Danmarks energiforsyning. I første kvartal af 2021, har vi oplevet kolde og stille vejrforhold, hvorfor elnettet ikke består af en lige så stor del af vindenergi lige nu. Det skyldes, at når det ikke blæser, er vilkårene for produktion af el ved hjælp af vindmøller skærpede. Samtidig med, at kraftværkerne lukker, træder kraftværkskapaciteten ikke i kraft når vinden ikke blæser. På den måde sætter det et større pres på elnettet, hvorfor elpriserne stiger.

Hvordan imødekommer jeg en dyr elregning?

Den største besparelse på elregningen er dig selv. Hvis du tænker over hvordan du forbruger din strøm, er der faktisk mange penge at spare. Dette skyldes de indførte tidsdifferentierede tariffer. Med de nye tariffer bliver elkunder, som bruger strømmen på en fornuftig måde, nemlig belønnet med en lavere variabel pris per kilowatt-time. Hvis du vil have billig el, er det en god ide at skrue ned for strømforbruget i vinterhalvåret i tidsrummet 17:00 – 20:00.

Hvornår er strømmen billigst? Hvis du er nysgerrig på, hvordan du sænker dit strømforbrug bedst muligt, kan du klikke på linket, hvor vi har skrevet en artikel om det.

 Alle tal er hentet på Nord Pool Intraday Statistics, som kan ses her