Læsetid: 4 min.

Hjælpepakke til el

Hjælpepakke til el

De seneste års stigende energipriser har sat pres på både virksomheders og private husholdningers økonomi, hvor det for mange er blevet sværere at dække udgifter til energiregninger. Derfor har regeringen vedtaget en stor aftale om vinterhjælp til danskerne, herunder en hjælpepakke til el.

Hjælpepakken er en håndsrækning til alle, der har brug for hjælp til at betale deres elregninger. Vil du vide mere om hjælpepakken til el og dine egne muligheder for at få hjælp, så læs med her.

Hvad indeholder en hjælpepakke til el?

Regeringen vedtog i efteråret 2022 en bred aftale om vinterhjælp til danske husholdninger og virksomheder. Der er tale om en bred hjælpepakke med en række forskellige elementer, som skal hjælpe danskerne gennem energikrisen. Her på siden sætter vi fokus på hjælpepakken til el, så hvad består den helt præcis af?

Indefrysningsordningen

Et af de mest velkendte elementer af elhjælpepakken er indefrysningsordningen, en midlertidig og frivillig ordning, som alle danskere kan tilmelde sig. Alle, som tilmelder sig ordningen, får sat et loft på deres energipriser i indefrysningsperioden. I perioden betaler man kun den pris, der er sat af prisloftet, mens den øvrige del af regningen fryses og betales på et senere tidspunkt.

Prisloftet for el er baseret på elpriserne pr. 4. kvartal 2021 og er dermed sat til 0,8 kr. pr. kWh før tariffer, afgifter og moms. Ordningen trådte i kraft den 1. november 2022, og elregninger kan fryses fast 12 måneder frem fra denne dag. Du kan tilmelde dig ordningen frivilligt ved at kontakte dit elselskab.

Sådan fungerer indefrysningsordningen

Hvis du tilmelder dig indefrysningsordningen, skal du altså maksimalt betale 0,8 kr. pr. kWh i indefrysningsperioden, mens den resterende del af regningen låses fast og skal betales senere. Når den første periode på 12 måneder er overstået, begynder et afdragsfrit år. Her skal du ikke betale af på de penge, du skylder, men der løber stadig renter på gælden. Renten er 2 % for almindelige husstande og 4,4 % for virksomheder. Bemærk også, at dit elselskab kan opkræve gebyrer for at administrere din tilmelding til ordningen.

Når det afdragsfrie år er gået, er det tid til at afdrage på din gæld. Som udgangspunkt er afdragsperioden på fire år, men du kan altid afmelde dig indefrysningsordningen og betale hele din gæld tilbage på én gang.

Midlertidig reduktion af elafgiften

I den store hjælpepakke til el er et andet vigtigt tiltag en midlertidig reduktion af elafgiften i det første halvår af 2023. Den almindelige elafgift i 2023 er på 69,7 øre pr. kWh, men i hjælpepakken reduceres denne til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh. Der er altså tale om en reducering på 68,9 øre pr. kWh.

Denne del af elhjælpepakken kommer alle danskere til gode, da den gælder for alle uanset indkomstniveau. Den har desuden en større virkning for de lavere indkomstgrupper og reducerer derfor indkomstforskelle. Ifølge Finansministeriet indebærer denne del af aftalen en besparelse på i alt ca. 1.700 kr. (inkl. moms) for en husstand med et årligt elforbrug på 4.000 kWh.

Dette kommer oven i de tidligere reduceringer af elafgiften, som blev vedtaget i starten af 2022. Her blev det besluttet at reducere elafgiften frem mod 2030; først med 14 øre pr. kWh om året og senere med 16 og 17 øre pr. kWh om året. Ifølge Dansk Energi og Skatteministeriet fører en reduktion på 16 øre pr. kWh til en årlig besparelse på ca. 700 kr. for en husstand med et årligt forbrug på 4.000 kWh.

Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen

Som en særlig hjælp til børnefamilier forhøjes børne- og ungeydelsen også i 2023 med 660 kr. pr. barn. Det er ikke en direkte del af hjælpepakken til strøm, men en del af den samlede pakke, der skal hjælpe børnefamilier med at dække de stigende udgifter til energi.

Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

En sidste del af den store hjælpepakke til el er en anmodning fra klima-, energi- og forsyningsministeren om, at det statslige selskab Energinet annullerer deres varslede stigninger i eltariffer i 2023. Det kræver dog først en godkendelse af Forsyningstilsynet, inden dette forslag kan træde i kraft.

Søg hjælpepakke til el

Har du brug for en håndsrækning til at dække dine eludgifter, kan du nemt søge om en hjælpepakke til el. Du får allerede en hjælpende hånd uden at tilmelde dig noget som helst med den midlertidige reduktion af elafgiften, som sparer dig penge på elregningen i første halvår af 2023.

Tilmelding til indefrysningsordningen

Hvis du derudover vil have hjælp til at betale dine regninger, kan du tilmelde dig indefrysningsordningen, som gælder fra 1. november 2022. Det er en frivillig ordning, som du kan tilmelde dig nemt og hurtigt via dit elselskab. Du kan enten ringe eller bruge selvbetjeningen for at angive, at du ønsker at benytte dig af ordningen.

Når du søger hjælpepakken til el via indefrysningsordningen, skal du selvfølgelig huske på, at du opbygger en gæld til dit energiselskab, som senere skal betales tilbage. Du kan løbende holde øje med din gæld på dine elregninger eller via selvbetjeningen.

Søg varmecheck

I august 2022 blev der udbetalt en varmecheck i form af et skattefrit beløb på 6.000 kr. til alle husstande, som var berettiget til at modtage den. I 2023 kan du stadig ansøge om at modtage varmechecken, hvis du endnu ikke har modtaget den.

Du kan modtage checken, hvis husstandens samlede indkomst er på mindre end 650.000 kr. om året, og hvis den primære varmekilde i huset er naturgas, fjernvarme eller en høj andel af gas eller el.

Gode råd til at spare på strømmen

Ud over den store hjælpepakke til el kan du selv foretage en række ændringer derhjemme for at spare på strømmen og reducere dine elregninger. Der er altid områder, hvor man kan nedbringe sit strømforbrug. Nogle af de bedste tips er:

  1. Sluk lyset, og skift til LED-pærer.
  2. Brug strømmen, når den er billig.
  3. Skift dine elapparater til mere energieffektive alternativer.
  4. Undgå at bruge strøm på apparater, der kører på standby.
  5. Drop tørretumbleren, og vask ved lavere temperaturer.

Læs hele vores guide til at spare på strømmen, hvis du vil have flere tips og råd til, hvordan du kan reducere elforbruget og spare på elregningen. Her kan du også se, hvor meget du kan spare ved at følge nogle af de bedste tips.