Læsetid: 3 min.

Elvarme med reduceret elafgift

elvarme med reduceret elafgift

Bruger du elvarme til at opvarme din bolig? Så bør du undersøge dine muligheder for at få elvarme med reduceret elafgift. Det kan nemlig give dig store besparelser på din elregning hvert år, hvis du søger om og får tilkendt en reduceret elafgift. Her på siden ser vi nærmere på alle detaljer ved elvarme med reduceret elafgift

I artiklen kommer  vi ind på baggrunden for at tilbyde en reduceret elafgift, hvilke betingelser der skal opfyldes for at få reduceret sin elafgift, og hvordan du søger om det. Så læs med, få styr på alle reglerne, og find ud af, om du kan opnå besparelser på din elregning hvert år.

Hvorfor tilbydes elvarme med reduceret elafgift?

Elvarme med reduceret elafgift tilbydes som et økonomisk incitament til danskerne og skal øge fordelene ved at vælge elvarme i stedet for andre mindre miljøvenlige opvarmningsformer. Elvarme er en langt grønnere opvarmningskilde med mindre udledning af CO2 i forhold til f.eks. et oliefyr eller naturgasfyr.

Der kommer hele tiden mere og mere fokus på den grønne omstilling i Danmark, og elvarme med reduceret elafgift er et af de værktøjer, der skal sikre, at opvarmningen af de danske husholdninger i stigende grad flyttes over til et miljøvenligt alternativ.

Der er stadig en stor del af de danske boliger, som opvarmes med oliefyr og naturgasfyr. Ved at tilbyde elvarme med reduceret elafgift kan man opnå en større besparelse på opvarmning af sin bolig, samtidig med at man gør noget godt for den grønne omstilling.

Krav for nedsættelse af elafgift ved elvarme

Så hvordan får man nedsættelse af elafgift ved elvarme? Det er ikke alle boliger, som automatisk kan modtage en reduceret elafgift, også selvom der bruges elvarme i boligen. Der stilles nemlig en række krav til dig, som gerne vil have din elafgift reduceret. Disse krav skal altid opfyldes for at modtage nedsættelse af elafgift ved elvarme:

  • Elvarme skal være registreret i BBR som din primære opvarmningskilde, og din bolig skal være en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug.
  • I BBR skal det være registreret, at din bolig enten opvarmes med el, jordvarme eller varmepumpe som den primære opvarmningskilde.
  • Din bolig er registreret hos dit elselskab med elvarme som opvarmningskilde.

Du bør altså først tjekke i BBR for at se, om din boligs opvarmningskilde er angivet som elvarme. Dernæst er det vigtigt, at du også har registreret elvarme som din opvarmningskilde hos dit elselskab. Har du registreringerne på plads, er du klar til at modtage elvarme med reduceret elafgift. Bemærk også, at du kan ansøge om reduktion af din elafgift med tilbagevirkende kraft.

Sådan ansøger du om elvarme med reduceret elafgift

Modtager du endnu ikke en nedsættelse af elafgift ved elvarme, kan du nemt og hurtigt ansøge om at få din elafgift reduceret. Inden du sender en ansøgning afsted, er det selvfølgelig vigtigt, at du først tjekker, om du allerede modtager en reduceret elafgift, og at din boligs opvarmningskilde er korrekt registreret.

Hvis du ikke allerede har reduceret elafgift, skal du ansøge om det hos dit elselskab. De fleste elselskaber har et ansøgningsskema, som du kan udfylde og indsende via deres hjemmeside. Derefter vil dit elselskab sørge for resten eller guide dig videre i processen. Der kan være en behandlingstid på et par måneder hos nogle selskaber. Generelt er ansøgningsprocessen dog enkel og ligetil, så du nemt kan modtage din reducerede elafgift.

Hvor meget kan man spare på reduceret elafgift?

I Danmark betaler vi de højeste elafgifter i hele EU, og derfor betaler vi også den højeste pris pr. kWh i forhold til vores nabolande. Samlet set udgør den rå strømpris faktisk mindre end halvdelen af den pris, du betaler pr. kWh. Resten af regningen går til både moms, elafgift, PSO-afgift og distributionstarif til dit netselskab.

Netop den høje elafgift i Danmark betyder, at du kan opnå store besparelser ved at få elvarme med reduceret elafgift. Er du berettiget til at modtage reduceret elafgift, skal du stadig betale den fulde elafgift på dit forbrug op til 4.000 kWh pr. år. På hele dit forbrug ud over de første 4.000 kWh modtager du reduceret elafgift. Her skal du blot betale 1,00 øre pr. kWh i elafgift inkl. moms.

Dette giver store besparelser på årlig basis, da den normale elafgift er langt højere end 1,00 øre pr. kWh. I andet halvår af 2023 er elafgiften på 87,13 øre pr. kWh, så her er din besparelse altså på 86,13 øre pr. kWh. Hvis din husstand forbruger 8.000 kWh i dette halvår, vil du opnå en besparelse på ca. 6.900 kr. Dette eksempel viser tydeligt, hvor store besparelser du kan opnå, hvis du får elvarme med reduceret elafgift.

Når du sammenligner elvarme med andre opvarmningskilder, skal du selvfølgelig også tage højde for andre omkostninger end bare elafgiften. Udskifter du dit oliefyr eller naturgasfyr med elvarme, kan du også opnå store besparelser på selve opvarmningen af din bolig, da elvarme er en mere effektiv opvarmningskilde.