Læsetid: 2 min.

Information om ændring i Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat

Information om ændring i Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat under punkt 6. Flytning af adresse.

Vi vil gerne gøre opmærksomme på en mindre tilretning af Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat.

Det drejer sig om leveringsbetingelsernes punkt 6. Flytning af adresse.

Punkt 6.1. er tilrettet til følgende og gældende for Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat: Ved flytning af adresse følger Aftalen med kunden til kundens nye adresse, medmindre kunden aktivt vælger at skifte til en anden el-leverandør. Velkommen har i forbindelse med flytning af adresse fuldmagt til indhentning af nødvendig information fra netselskabet og til registrering af Velkommen som el-leverandør på den nye adresse (hvis Aftalen skal følge med til den nye adresse).
Følgende er ikke længere gældende for Punkt 6.1. i Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat: Kunden er forpligtiget til at tage kontakt til Velkommen ved flytning, således at kundens adresseflytning registreres rettidigt og således at Velkommen kan levere el til kundens nye adresse.

Følgende er tilføjet som nyt gældende Punkt 6.2. i Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat: Kunden er forpligtet til at tage kontakt til Velkommen senest 7 hverdage før flytning, således at kundens adresseflytning registreres rettidigt og således at Velkommen kan levere el til kundens nye adresse.

Følgende er tilføjet som nyt gældende Punkt 6.3. i Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat: Hvis kunden og kundens samlever/ægtefælle begge står på Aftalen, skal kunden være opmærksom på, at kunden skal anmode om at blive slettet fra Aftalen, hvis kunden flytter, selvom samleveren/ægtefællen bliver boende på aftageradressen. Kunden kan i disse tilfælde afmelde sig med én dags varsel, hvis samleveren/ægtefællen fortsætter med at få leveret el til adressen. Velkommen er berettiget til at anmode om dokumentation for kundens fraflytning.

Punkt 6.2. i daværende Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat ændres derfor til Punkt 6.4. og er gældende med: Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Velkommen straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses.

Punkt 6.3. i daværende Velkommen Generelle leveringsbetingelser El – Privat ændres derfor til Punkt 6.5. og er gældende med: Hvis flytningen ikke meldes til velkommen rettidigt eller korrekt, vil der blive opkrævet et gebyr for håndtering af dette. Gebyret kan findes på Velkommens gældende prisoversigt (https://velkommen.dk/el/billig-el/).

 

Du finder gældende Generelle leveringsbetingelser (LEVERINGS- OG ABONNEMENTSBETINGELSER FOR ELHANDEL) her.

Ved spørgsmål til ovenstående er man altid velkommen til at kontakte kundeservice på kundeservice@velkommen.dk eller via telefon 7080 7800 mandag til fredag kl. 9-17.