Læsetid: 5 min.

Kan du få tilskud til din gasregning? Tips og tricks til at spare på energien

tilskud til din gasregning

Er du blandt de danske husholdninger, som anvender gasfyr til opvarmning af boligen, har du nok bemærket de store stigninger i gaspriserne over den seneste tid. Prisstigningerne skyldes blandt andet krigen i Ukraine, som samtidig medfører stor usikkerhed blandt danskerne, hvilket betyder, at der hos mange opstår et naturligt spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at få tilskud til gasregningen.

I denne artikel får du derfor en række tips og tricks til at reducere dit gasforbrug, mens du ligeledes bliver præsenteret for mulighederne i forbindelse med de forskellige former for at få tilskud til din gasregning.

Hvad kan jeg som gasfyrsejer gøre for at mindske min gasregning?

Selvom gaspriserne er på himmelflugt i øjeblikket, kan du alligevel tage sagen i egen hånd og gøre brug af en række effektive råd fra Energistyrelsen. Tiltagene giver dig ikke et direkte tilskud til gasregningen, men vil derimod sørge for, at du kan lave besparelser og i højere grad forstå din gasregning.

Listen med Energistyrelsens råd følger herunder:

 • Skru ned for varmen, og indstil termostaterne ens.
 • Luk døren mellem varme og kolde rum.
 • Tag kortere bade.
 • Træk gardiner for og fra igen.
 • Hold 55 ºC i din varmtvandsbeholder.

At sænke temperaturen i din bolig kan over længere tid have stor indflydelse på din gasregning. I den forbindelse opstiller Energistyrelsen et eksempel, der viser, at man i et typisk hus på 130 kvadratmeter kan spare omtrent 3.300 kroner årligt, hvis temperaturen blot sænkes to ºC. Derudover vil det være fordelagtigt at indstille termostater i samme rum ens, da radiatorerne dermed fungerer mere effektivt.

Har du et ønske om at have forskellige temperaturer i rummene i huset, vil det være en god idé at lukke døren mellem disse, da de forskellige temperaturer dermed ikke påvirker hinanden.

I forbindelse med rådet om at tage kortere bade opstiller Energistyrelsen endnu et eksempel, som viser den store effekt ved en relativt lille ændring. Eksemplet lyder på, at hvis en familie på fire personer hver især reducerer deres badetid med to minutter, vil det resultere i en besparelse i omegnen af 4.600 kroner årligt.

En anden effektiv lille huskeregel, som du kan anvende, er at trække dine gardiner for om aftenen, da det hjælper med at holde på varmen. Du kan også med fordel trække gardinerne fra om morgenen, eftersom det sørger for, at du får lys og varme ind i dagtimerne.

Derudover er det en god idé at sætte temperaturen i din varmtvandsbeholder til nøjagtigt 55 ºC. Ved denne temperatur er vandet varmt nok til opvask, rengøring og bad, mens det ligeledes er nok til at holde legionella-bakterier væk.

Investeringer, som betaler sig på længere sigt

I forlængelse af de ovenomtalte råd opstiller styrelsen samtidig en række renoveringsmuligheder for at gøre dit hus klar til vinteren, hvilket kan være gavnlige investeringer på sigt:

 • Få bedre isolering af loft.
 • Få bedre isolering af mure.
 • Tjek varmeanlæg og radiatorer.
 • Isoler varmerør i kælderen.
 • Få service på dit gasfyr.
 • Overvej supplerende varme.
 • Sæt tætningslister på vinduer og døre.

Isolering af loft og mure vil både reducere din varmeregning, mens det samtidig vil bevirke, at du får et mere behageligt indeklima. I relation til isolering af lofter anbefaler styrelsen desuden at efterisolere til 300 millimeter, såfremt du i forvejen har mindre end 175 millimeters isolering.

Det næste fif lyder på at få foretaget et serviceeftersyn af dit gasfyr og sørge for, at det fungerer optimalt. Det vil nemlig være medvirkende til, at fyret arbejder mere energibesparende.

Derudover kan du ligeledes overveje at investere i supplerende varme som for eksempel en luft-til-luft-varmepumpe i stuen eller et solvarmeanlæg til varmt vand, da det også vil være medvirkende til at sænke din gasregning.

I forbindelse med renoveringer af boligen er det dog altid en god idé at tage fat i en energirådgiver, som kan rådgive dig om de bedste muligheder for lige netop dig. Energirådgiveren kan samtidig gøre dig klogere på mulighederne vedrørende tilskud til gasregningen, når du vil renovere.

Muligheder for at få tilskud til gasregningen

De nævnte tips og tricks er dog ikke de eneste muligheder for at lave besparelser på dit energiforbrug, da nogle borgere også kan modtage forskellige former for økonomisk støtte og tilskud til gasregningen.

Varmechecken kan potentielt give et tilskud til gasregningen

Den første mulighed kommer til udtryk via varmechecken. Varmechecken består af et engangstilskud på 6.000 kroner til husstande med en samlet indkomst på mindre end 650.000 kroner og en varmekilde, som er registreret i BBR med enten naturgas, fjernvarme med høj gas- og elandel eller elektricitet.

De fleste husstande, som er berettiget til at modtage checken, modtog den i august 2022. Der kan dog opstå fejl, hvilket betyder, at du potentielt kan have et tilskud til din gasregning ventende på dig. Hvis du er berettiget til at modtage varmechecken, men ikke allerede har modtaget den automatisk, så kan du ansøge om at få den udbetalt i 2023. Læs mere om varmechecken her.

Vinterhjælp

I september 2022 indgik et bredt politisk flertal en aftale om at tilbyde danskerne vinterhjælp i forbindelse med den høje inflation og energikrisen, som har skabt en del usikkerhed blandt befolkningen.

En del af denne aftale indeholder en indefrysningsordning, som gør det muligt at udskyde den del af regningen til el, gas og fjernvarme, som overstiger et fastsat prisloft. Prisloftet for gas lyder i den forbindelse på 5,84 kroner pr. m3 før tariffer, afgifter og moms og er fastsat ud fra gaspriserne for fjerde kvartal i 2021.

Vælger du at gøre brug af ordningen, har du fire år til at afdrage gælden til dit energiselskab, hvortil der dog vil være en rente på to % årligt. Ordningen trådte i kraft den 1. november 2022, og tilmelding skal ske hos dit eget energiselskab. Læs mere om indefrysningsordningen her.

Afkobling fra gasnettet og tilskud til varmepumpe på abonnement

Foruden varmechecken og indefrysningsordningen er der ligeledes en række muligheder til dig, der vil investere i renovering af boligen for at sænke din energiregning på sigt.

Et tilskud til din gasregning kan opnås ved af blive afkoblet fra gasnettet. Prisen for det er i øjeblikket på omtrent 8.000 kroner, men som følge af afkoblingsordningen har du mulighed for at få gratis afkobling og skifte til en ny opvarmningsform. Læs mere om gratis afkobling fra gasnettet her.

I forbindelse med afkoblingen fra gasnettet har du mulighed for at få endnu et tilskud til din gasregning, da det blandt andet er muligt at skifte til en varmepumpe på abonnement. En varmepumpe på abonnement er en nem og klimavenlig løsning, hvor du har mulighed for at få et tilskud på op til 25.000 kroner, hvis du samtidig skrotter dit gasfyr. Læs mere om varmepumper på abonnement her.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret på dine muligheder for at få tilskud til gasregningen, kan du med fordel holde øje med Energistyrelsens oversigt over de forskellige tilskudsmuligheder, som løbende bliver opdateret.