Læsetid: 3 min.

Naturgas (ændring i tariffer) 

nettariffer

Når du betaler din gasregning, har du formentligt opdaget, at du betaler for mere end bare den rå gaspris. En anden vigtig del af din regning er nettariffer, som betales til gasdistributionsselskabet Evida. Du opkræves altså betaling for selve transporten af gassen til din bolig, som Evida står for. 

anset hvor du bor i Danmark, er Evida dit gasdistributionsselskab. Du kan frit vælge, hvilket gasselskab du vil købe din naturgas fra, men du er ikke selv herre over dit distributionsselskab. Det er Evida, som ejer distributionsnettet, og derfor vil det altid være dem, der opkræver betaling for distributionstarifferne. 

I de seneste år har gasmarkedet og andre energimarkeder været igennem historiske udviklinger. Priserne er steget historisk meget, og mange har haft sværere ved at betale deres energiregninger. Den høje inflation har også medført, at der nu kommer en ændring i tariffer for naturgas. Evida har nemlig varslet en stigning i distributionstarifferne, som træder i kraft fra den 1. april 2023. Dette gælder for alle husstande i Danmark, så du kommer ikke udenom at skulle betale mere i nettarif. 

Her på siden ser vi nærmere på naturgas og ændring i tariffer, og hvad det kommer til at betyde for din og andres gasregning. Læs med og få mere viden om tariffer for naturgas, så du er klar til de varslede stigninger. 

Hvorfor ændres nettarifferne? 

Evida har vedtaget en ændring i tarifferne for naturgas som reaktion på høj inflation, omkostninger til grøn omstilling og et lavere forbrug fra gaskunderne. Betaling for distribution af din gas går til vedligeholdelse af gasnettet, sikkerhedssyn og leje af gasmåler. Nettarifferne reguleres og fastsættes efter rammer, som bliver sat af Forsyningstilsynet. 

Den generelt høje inflation i samfundet har ført til højere driftsomkostninger for Evida. Derudover har et stort fald i gaskundernes forbrug fra 2021 til 2022 ført til lavere indtægter for selskabet. Samlet set har Evida dermed oplevet både faldende indtægter og stigende udgifter. Naturgassens ændringer i tarifferne anses som en nødvendighed, for at Evida kan komme sikkert gennem disse usædvanlige tider. Vær også opmærksom på at din regning fremover vil være delt i to efter de nye ændringer. 

Sådan ændres distributionstarifferne 

Distributionstarifferne er ikke ens i hele landet og varierer fra kommune til kommune. Af den grund kan vi heller ikke give dig et entydigt svar på naturgassens ændring i tariffer her på siden. Stigningen vil være forskellig, afhængigt af hvilken kommune du bor i. 

Evida har heldigvis gjort det nemt for dig at tjekke, hvordan nettariffen ændrer sig der, hvor du bor. På Evidas hjemmeside kan du nemlig indtaste dit postnummer og se, hvor meget du skal betale i nettarif før og efter ændringerne.  

Uanset hvor du bor, vil stigningen i nettariffen være gældende pr. 1. april 2023. Du kan som sagt ikke selv vælge dit gasdistributionsselskab, så der er ingen gaskunder, der kommer til at undgå at betale mere i nettarif. 

Ifølge Evida kommer de nye distributionsafgifter til at koste mellem 330 og 702 kroner om året inklusive moms for en husstand, der bruger 1.600 m3 gas. Som dette estimat viser, vil ændringerne altså ikke få budgettet til at vælte, da det på månedlig basis er en ganske lille stigning i kroner og øre. 

Hvad er nettarif? 

En nettarif, eller distributionstarif, er en fast del af din gasregning, som betaler for transporten af gassen til din bolig. Du kan tænke på en tarif som en ekstra afgift på din regning, hvor du også betaler afgifter til staten i form af naturgasafgift, CO2-afgift og NOX-afgift – og selvfølgelig også moms. 

Hvor meget du helt præcist betaler i nettarif, vil afhænge af, hvilken kommune du bor i, da der er forskellige satser rundt omkring i hele landet. På Evidas hjemmeside kan du altid tjekke de præcise satser for din kommune. Her vil du også se, hvordan naturgassens ændring i tariffer kommer til at påvirke din elregning efter de nye satser. 

Hvorfor skal jeg betale nettariffer? 

Det er aldrig sjovt at skulle have penge op af lommen for at betale skatter og afgifter, men der er som regel en god grund til, at de indføres. Så hvorfor skal man som naturgaskunde betale nettariffer som en del af gasregningen? 

Gassen, der opvarmer din bolig, skal naturligvis transporteres den lange vej fra underjordiske gaslagre via store rør, som i sidste ende sender gassen hjem til dit gasfyr. Det store distributionsnet kræver vedligeholdelse, og der skal selvfølgelig også bruges ressourcer på reparation, når der opstår skader. Alt dette har omkostninger, som Evida skal dække. Nettarifferne sikrer, at Evida har penge til at garantere et velfungerende distributionsnet, som kan levere gas til hele landet med en høj forsyningssikkerhed. 

Du har måske også bemærket, at du betaler en nødforsyningstarif på din gasregning. Dette opkræves også fra dit distributionsselskab på vegne af Energinet, som har ansvaret for at sikre forsyningssikkerheden i Danmark. Nødforsyningstariffen skal dække omkostningerne ved at sikre de nødlagre af gas, som skal sikre forsyning af gas i nødsituationer. Det er derfor heller ikke en tarif, som du kan undgå at betale.