Læsetid: 3 min.

Ladestik til elbil – et overblik over standarderne i 2022

Ladestik

Ny eller øvet i den forunderlige verden af elbiler – du er uden tvivl stødt på en mængde af nye begreber og viden, du skal tilegne dig. Elbiler og det meste af teknologien bag er så ny, at mange ting ændrer sig løbende, og standarder skiftes til nye. Derfor kan en så enkel ting som ladestik og de forskellige typer af det være svært at gennemskue for selv øvede mennesker.

Skal du for første gang sætte dig ind i, hvad et ladestik er, eller skal du skifte fra én standard til en anden, kan du få ny viden eller blive opdateret her.

Fem forskellige typer af ladestik

Når du køber en elbil i Danmark, leveres den oftest med et ladekabel og et mormorstik. Ladekablet giver dig adgang til at lade på alle de offentligt tilgængelige ladestandere, hvor der ikke er monteret et fast kabel. Hvis der ikke følger et ladekabel med til din elbil, kan du købe et løst kabel.

Den mest udbredte type af stik er type 2, et ladestik til almindelig ladning med vekselstrøm. Typen af stik finder du på de fleste private ladebokse og på offentlige ladestandere. Du kan også have brug at oplade via kraftstik og i nogle tilfælde en almindelig stikkontakt.

Når du skal hurtiglade, er det et særligt kabel, der skal bruges. Det er en tykkere standard end normalt, så ledningen ikke bliver for varm og smelter. Denne slags kabler sidder fast på ladestandere. Hvis din bil kan hurtiglade, har du en særlig indgang til at sætte hurtigladekablet i.

 

CCS Combo-ladestik

CCS står for Combo Charging System. Typen af stik er en videreudvikling af det udbredte type 2-stik og satses på som en fremadrettet standard i EU. Ud over den almindelige tilslutning til type 2-standarden har CCS-stikket tilslutning til jævnstrøm nederst i stikket. Formålet med stikket er at gøre opladning mere ensartet verden over og at give flere opladningsmuligheder i samme stik.

CCS Combo er den europæiske standard for stik til hurtigladere, og det er kompatibelt med type 2-stikket.

 

Type 2-ladestik

Type 2-stik er som sagt det mest udbredte ladestik til elbiler i Danmark og Europa. Denne type af stik kan lade elbilen med både en- og trefaset vekselstrøm og kan maksimalt benyttes op til omkring 50 kW.

De fleste elbiler kan blive forsynet med mellem 3,7 og 11 kW med et type 2-stik, men enkelte kan trække helt op til 22 kW. Det kræver dog, at den installation, der lades fra, kan levere 32 A strømstyrke.

 

Type 1-ladestik

Type 1 minder i sin udformning om type 2, men er begrænset til kun at kunne lade med en enkelt fase og maksimalt op til 7,4 kW – oftest kun op til 3,7 kW. I praksis er type 1-ladestikket næsten udfaset i Europa, men udbredt i Asien og til dels også i USA. Derfor kan du finde det i enkelte ældre, asiatiske elbilmodeller som eksempelvis Nissan LEAF.

 

CHAdeMO-ladestik

CHAdeMO er også en stiktype, der primært er i brug på asiatiske elbiler – og i dette tilfælde de japanske, hvor CHAdeMO er standardløsningen til hurtigladning. Ligesom med type 1 er dette et stik, du sjældent vil møde i hverdagen. Mange japanske producenter leverer nu elbiler til det europæiske marked med CCS-Combo.

 

CEE-stik eller industrikontakt

Elbiler kan også oplades fra en industrikontakt med en-faset eller tre-faset vekselstrøm. Typen af industristik kaldes også for CEE-stik.

Skal du bruge et CEE-stik til at lade din elbil op med, har du brug for et overgangsstik eller et passende mellemkabel med et passende stik til din bil i den ene ende. Det er også nødvendigt, at du har gjort din eltavle parat til at kunne levere det ønskede antal ampere gennem stikket.

Industrikontakten er en meget kraftig udgave af den almindelige stikkontakt med jordforbindelse. Der er forskel på, hvad den enkelte industrikontakt kan levere af effekt, og bilens indbyggede lader har også sine begrænsninger. Typisk vil strømstyrken være på 16 ampere.

 

Mormorstikket eller almindelig stikkontakt

Som en nødløsning kan de fleste elbiler oplades fra en helt almindelig stikkontakt med jord. Til at udføre opladningen skal du bruge den type oplader, der kaldes mormorladeren. Den kaldes sådan, fordi du kan lade bilen op, mens du er på besøg hos bedsteforældrene. Den almindelige stikkontakt bør kun bruges, når der ikke er andre muligheder. Den almindelige stikkontakt og mormorladeren må ikke bruges til at lade med mere end 6 A / 1,4 kW og maksimalt i to timer. I værste tilfælde kan ledningerne smelte og gå i brand, så det er vigtigt at holde sig til korte opladninger og bruge en godkendt installation til opladningen.

Vil du vide mere om de forskellige stik, ladetyper og opladning af elbiler generelt, kan du læse dig til mere viden hos FDEL – elbilforeningen.