Læsetid: 4 min.

Søg tilskud via Energirenoveringspuljen 2023

Vil du have tilskud til at energirenovere? Ny renoveringspulje åbner i oktober. I denne kan du søge tilskud til energiforbedringer i din bolig, og spare på energien igennem både el– og varmeregningen.

Indhold:
Hvad og hvornår?
Formålet med Energirenoveringspuljen.
De 5 krav.
Uddybende om hvad du kan søge tilskud til.
Se webinar og bliv klar til at søge.
6 fordele.

Hvad og hvornår?

SparEnergi – Energistyrelsen åbner åbner for ansøgninger onsdag den 11. oktober kl. 10.00. Der er afsat 101,2 mio. kr. i Energirenoveringspuljen. Du kan søge tilskud til energiforbedringer i din bolig, og spare på energien. Energirenoveringspuljen er altså en tilskudsordning til dig, der drømmer om at lave energibesparende forbedringer på dit hus. Den præcise dato for hvornår der åbnes for ansøgninger, er endnu ikke fastsat, men det sker i løbet af oktober

Hvis du vil søge tilskud til dit renoveringsprojekt, skal du og dit hus leve op til 5 krav. Kravene kan du læse om senere i denne artikel – hurtiglink her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vi sørger for at give dig besked, når der er mere nyt omkring tilskud via Energirenoveringspuljen:

Formålet med Energirenoveringspuljen

Formålet med Energirenoveringspuljen er at nedbringe energiforbruget i helårsboliger i Danmark.
Der gives overordnet set tilskud til renovering af klimaskærm og optimering af boligens drift.

Boligens klimaskærm omfatter:
– Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer.
– Montering af forsatsvinduer eller udskiftning til vindue med koblet ramme.
– Udvendig efterisolering af massiv og let ydervæg – gælder ikke hulmur og kælderydervæg.

Boligens drift omfatter:
– Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding.
– Installation af vandbåret rumvarme.

Der er flere tekniske krav til dit energirenoveringsprojekt, og der gives forskellige tilskudssatser. Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Kilde: Energistyrelsen (ens.dk)

Tilskudsberettiget med 5 krav

Du og dit hus skal leve op til 5 krav, hvis du vil søge tilskud til dit renoveringsprojekt.

Krav 1
Dit hus skal være en helårsbolig – og du skal selv eje det.

Krav 2
Dit hus skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G, og der må ikke være foretaget ændringer på dit hus, siden det blev udstedt.

Krav 3
Projektet må ikke være sat i gang eller gennemført, når du ansøger.

Krav 4
Du må ikke tidligere have fået tilskud til det samme projekt.

Krav 5
Arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer.

Kilde: SparEnergi – Energistyrelsen (ens.dk)

Det kan du søge tilskud til

SparEnergi – Energistyrelsen har opsat et overblik over, hvad du kan søge tilskud til fra Energirenoveringspuljen. Du kan godt søge om tilskud til flere forskellige energiforbedringer. Vi opremser listen nedenfor. Find yderligere uddybet via link efter overblikket.

Isolering

Du kan søge tilskud til forskellige typer af isoleringsprojekter:

Udvendig isolering af ydervæg:
Du kan søge tilskud til udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg. Der gives ikke tilskud til kælderydervægge og hulmur.

Efterisolering af tag og loft:
Du kan søge tilskud til efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, uopvarmet loftsrum, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

Efterisolering af terrændæk:
Du kan søge tilskud til efterisolering af terrændæk. Terrændæk er betegnelsen for en gulvkonstruktion mod jord. Der gives ikke tilskud til efterisolering af kældergulve eller krybekælder.

Konvertering af krybekælder til terrændæk:
Du kan søge tilskud til at nedlægge din krybekælder og etablere et velisoleret terrændæk i stedet.

Vinduer

Du kan søge tilskud til udskiftning af forskellige vinduestyper:

Ovenlysvinduer:
Du kan søge tilskud til udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye ovenlysvinduer.

Forsatsvinduer:
Du kan søge tilskud til udskiftning af eksisterende eller etablering af nye forsatsrammer. Forsatsramme er betegnelsen for en-, to- eller tre-lags-ruder, der er monteret på indersiden af facadevinduet. Du kan også vælge at udskifte hele vinduet til et vindue med koblet ramme.

Facadevinduer:
Du kan søge tilskud til at udskifte eksisterende facadevinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye facadevinduer.

Ventilationsanlæg

Du kan søge tilskud til etablering af mekanisk ventilationsanlæg:

Mekanisk ventilationsanlæg:
Du kan søge tilskud til at etablere et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis der i forvejen er etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding, eller hvis der ikke er et ventilationsanlæg.

Vandbåret rumvarme

Tilskud til vandbåret rumvarme:
Du kan søge om tilskud til at etablere vandbåret rumvarme, hvis du ikke har et fordelingsanlæg i forvejen. Der gives ikke tilskud til at udskifte et eksisterende fordelingsanlæg baseret på vandbåret rumvarme, men kun til at etablere det fra ny. Tilskuddet gives typisk, hvis du går fra at opvarme dit hus med el-radiatorer eller el-gulvvarme til en vandbåret løsning.

Energimærke

Du kan søge tilskud til dit eksisterende energimærke, hvis:

  • Du søger og får tilskud til et eller flere af de andre tiltag, der gives tilskud til.
  • Dit samlede tilskud fra Energirenoveringspuljen er mellem 5.000 kr. til 10.000 kr.
  • Du selv har betalt for energimærkningen. Det skal dokumenteres ved at vedhæfte faktura med samlet beløb og dato for betaling.
  • Energimærket maks. er 24 måneder gammelt fra ansøgningstidspunktet.
  • Energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang.

Kilde: SparEnergi – Energistyrelsen (ens.dk)

Se webinar om Energirenoveringspumpepuljen

SparEnergi – Energistyrelsen har i slut september afholdt webinarer vedrørende Energirenoveringspuljen. Gense webinaret og bliv klogere på, hvordan du kan få tilskud til at gøre dit hus endnu mere energivenligt.

Der gennemgås helt konkret: Hvem der kan søge tilskud, hvad du kan søge tilskud til, hvordan du søger og hvilken dokumentation, du skal have klar.

Nedenfor kan du finde link til at gense webinaret:

Kilde: SparEnergi – Energistyrelsen (ens.dk)

6 fordele ved en elaftale fra Velkommen

Med en grøn variabel elaftale kan du udnytte strømmen, når den er billigst, og hermed spare penge på elregningen. Derudover er der masser af andre fordele i en elaftale fra Velkommen. Vi har opridset 6 af dem her:

✔️ 0 kr. i oprettelse og abonnement.
✔️ Variabel elpris – udnyt strømmen når den er billigst.
✔️ Grøn strøm fra vedvarende energikilder.
✔️ Personlig kundeservice.
✔️ Elpriser time for time i app’en.
✔️ Ekstra besparelser via fri adgang til Rabatunivers.

Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid – start med dit valg af elaftale.