Læsetid: 4 min.

Spotpris på el

spotpris på el

I lyset af de seneste års stigende elpriser er der kommet større fokus på elprisernes udvikling fra dag til dag. Når man læser om elpriser, benyttes der ofte mange forskellige begreber, og det kan til tider virke forvirrende at finde ud af, hvad elpriserne egentlig er.

I dette indlæg ser vi nærmere på spotprisen på el, som danner udgangspunktet for den pris, du betaler for din strøm. Vi viser dig, hvordan du kan se den aktuelle spotpris på el, og hvordan den fastsættes på elmarkedet. Forhåbentligt kan det give dig en bedre forståelse for din pris på el, samtidig med at du kan følge priserne time for time.

Hvad er spotprisen på el?

Spotpris, markedspris, rå strømpris og engrospris er bare nogle af de begreber, der benyttes, når vi taler om elpriser. Alle disse begreber dækker over det samme, nemlig den elpris, der fastsættes på markedet af efterspørgsel og udbud. Men hvad er spotprisen på el egentlig for en størrelse, og hvordan svinger den i løbet af en dag, en uge, en måned eller et år?

Spotprisen på el viser den elpris, der er fastsat på elmarkedet, og findes, der hvor efterspørgsel og udbud møder hinanden. Hver gang der sker forskydninger i enten efterspørgslen eller udbuddet, ændrer spotprisen på el sig altså også for at genskabe balancen på markedet.

Udbuddet af el stammer fra de mange forskellige elproducerende kilder vi har i Danmark og i andre lande, hvor vi køber vores strøm fra. Det kan f.eks. være el produceret af vedvarende energikilder såsom vindmøller, vandkraftværker og solceller. Derudover stammer en del af elproduktionen også fra centrale kraftvarmeanlæg, hvor der bruges kul, olie og naturgas til at producere strømmen. Ifølge Energinets miljødeklaration fordelte produktionen af danskernes strømforbrug sig således i 2022:

Chart by Visualizer

Efterspørgslen stammer fra almindelige forbrugere og virksomheder, som skal bruge strømmen til de mange apparater og maskiner, vi bruger i dagligdagen. Vores forbrugsmønstre kan ofte aflæses i udviklingen af spotprisen på el, som stiger i myldretiden og falder om natten, når vi sover.

Vil du følge den aktuelle spotpris på el, kan du til enhver tid tjekke vores liveoversigt, hvor du kan se udviklingen i priserne time for time i dag. Når du kan se udviklingen i dagens spotpris på el, kan du bedre planlægge dit strømforbrug og spare på strømmen, når den er dyrest. Markedsprisen på el vil være tilgængelig for det kommende døgn hver dag klokken 13.

Hvad er Nordpool?

Når vi snakker om ”elmarkedet”, spiller den nordiske elbørs Nordpool en central rolle. Det er nemlig her spotprisen på el i Danmark fastsættes time for time. Samlet set handles ca. 80-90 % af det danske strømforbrug på Nordpool, hvor der købes og sælges strøm i både Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Hos Nordpool købes og sælges strøm løbende, og efterspørgsel og udbud får lov til at finde hinanden uden de store indblandinger fra staten. Derfor kan der også ske store ændringer i markedsprisen på strøm i løbet af en dag, en uge, en måned og et år. Du kan til enhver tid følge spotprisen på el på Nordpools hjemmeside, men du kan også bare benytte vores liveoversigt, som viser tallene på en lidt mere spiselig måde.

Skal jeg betale mere end den rå strømpris?

Den rå strømpris, som fastsættes på Nordpool, købes på engrosmarkedet og vil i sidste ende blive solgt videre til dig som slutbruger via dit elselskab. Du skal dog betale for mere end blot markedsprisen på el, da der skal betales en række afgifter, tariffer og moms af den strøm, du køber. Udover spotprisen på el, vil din pris pr. kWh også indeholde de følgende elementer:

  • Elafgift
  • Moms
  • Nettarif til dit lokale netselskab.

Se hvor meget de enkelte poster fylder i diagrammet nedenfor:

Chart by Visualizer

Når du følger spotprisen på el, vil du altså kun se udviklingen i prisen for ca. halvdelen af din elregning. Det skyldes, at vi i Danmark har nogle af de højeste afgifter på el i Europa, som sender den samlede pris i vejret. Folketinget har dog vedtaget en gradvis lempelse af elafgiften i de kommende år, og det er naturligvis en god nyhed for din elregning. Det debatteres endda også, om elafgiften helt skal fjernes på sigt.

De skatter, afgifter og distributionstariffer, du ser på din elregning, skal altid betales, uanset hvilken elaftale du har. Du kan dog frit vælge dit elselskab, og her kan der også være penge at spare. Nogle elselskaber opkræver nemlig en højere pris pr. kWh i forhold til andre selskaber. Derudover kan du komme til at betale gebyrer og abonnement for at have din elaftale. Det kan betyde store prisforskelle mellem elselskaberne, og derfor er det en god idé at tjekke, om du kan få en bedre aftale hos et andet selskab.