Læsetid: 3 min.

Refusion af elafgift

Med refusion af elafgift kan du hvert år spare mange penge på din elregning. I denne artikel ser vi nærmere på mulighederne for at modtage en refusion af elafgiften, så du kan blive klogere på, om du er berettiget til det.

En refusion er en tilbagebetaling af et beløb. Når du får refusion af din elafgift, vil du altså modtage en tilbagebetaling, så du får en del af elafgiften tilbage. Lad os se nærmere på, hvor meget man præcis kan modtage i refusion, og hvem det gælder for.

Refusion af elafgift for elbiler

Som en del af strategien for at sikre den grønne omstilling i Danmark er der indført en ordning om refusion af elafgift for elbil. Ejer du en elbil, vil det dermed være muligt at få refusion for den strøm, som du bruger til at oplade din bil. Denne ordning blev i 2020 forlænget og gælder nu frem til 2030.

Med refusion af elafgift for elbil vil du, i 2024, få refunderet 95 øre pr. kWh strøm, som du bruger til opladning af din elbil. Hver gang du bruger en kWh, vil du altså få 95 øre tilbagebetalt af den afgift, som du betaler. Bruger du eksempelvis 300 kWh på at lade din bil op hver måned, vil du få en refusion for din elbil, der svarer til 261 kr. inkl. moms. På årlig basis kan det blive til ganske store besparelser, som er værd at tage med.

For at søge om refusion skal du have en privat ladestander, som du har lejet hos en ladeoperatør. Du søger om refusionen gennem dit elselskab, som vil hjælpe dig med alt det administrative arbejde. Har du fået godkendt refusion af din elafgift, vil ladeoperatøren stå for at aflæse strømforbruget på din ladestander, så du kan få refunderet afgiften på de kWh, du har brugt.

Refusion af elafgift i 2023

Loven om refusion af elafgift siger altså, at man i 2023 kan få en refusion på 95 øre pr. kWh til opladning af elbil. Der er dog nogle særlige forhold, der gælder for refusion af elafgift i 2023. Som reaktion på de seneste års stigende energipriser, har regeringen nemlig vedtaget en reformpakke, som skal hjælpe danskerne gennem energikrisen.

En del af denne reformpakke er en midlertidig reduktion af elafgiften i første halvår af 2023. Elafgiften vil i denne periode være på blot 0,8 øre pr. kWh. Det betyder også, at du ikke kan modtage refusion af elafgift i 2023 i denne periode. Du kan nemlig kun få refusion på strømprisens afgift, hvis du allerede har betalt for den. Når den sænkes til minimumsniveauet, vil der ikke længere være nogen afgift at refundere.

Du kommer dog stadig til at spare mange penge på den midlertidige reduktion af afgiften. Ifølge Finansministeriet giver det nemlig en besparelse på 1.700 kr. inkl. moms for en husstand med et årligt elforbrug på 4.000 kWh.

Refusion af elafgift og varmepumpe

Det er ikke alle elbilejere, som kan modtage refusion i forbindelse med deres elbiler. Der er visse regler, som du skal leve op til for at være berettiget. Den vigtigste regel er, at du ikke allerede må have reduceret elafgift i din husstand.

Opvarmer du din bolig med elvarme eller varmepumpe, kan du få reduceret din elafgift. Derfor vil det heller ikke være muligt at modtage refusion af elafgift med varmepumpe. Det skyldes, at man kun kan få refusion af elafgift, som man allerede har betalt. Får du reduceret elafgift med en varmepumpe, betaler du ikke den normale elafgift, og du kan derfor heller ikke få refunderet en del af afgiften.

Refusion af elafgift og solceller

Princippet er lidt det samme, når det gælder refusion af elafgiften for solceller. Har du solceller derhjemme, vil en del af dit strømforbrug være dækket af disse, og dette betaler du ikke afgift af. Du kan kun få refusion af elafgift for den afgift, som du allerede har betalt. Når en del af din strøm kommer fra en kilde, som du ikke betaler elafgift af, vil du ikke kunne få refunderet din elafgift.

Hvor meget betaler man i elafgift?

Elpriserne har i de seneste år været skyhøje, og derfor leder mange efter måder at spare på elregningen. Den rå elpris fastsættes på den nordiske elbørs Nord Pool, men når du betaler for din strøm, står elafgiften for en stor del af regningen. Faktisk går mere end en tredjedel af din pris pr. kWh til elafgift til staten. Derudover betaler du også for transport af strømmen til dit lokale netselskab.

Elafgiften i Danmark har i de seneste år været heftigt debatteret, og mange politiske partier ønsker, at den skal sænkes markant. Indtil videre er det vedtaget at sænke elafgiften gradvist frem mod 2030. Hvert år kommer du derfor til at betale mindre og mindre i elafgift. Sammen med refusion af din elafgift kan det give ganske betydelige besparelser hvert år.