Læsetid: 3 min.

Hvordan fungerer en vindmølle?

vindmoelle-closeup

En stor andel af strømmen i Danmark kommer fra vindmøller, og vindenergi er er en af de mest udbredte former for vedvarende energi, vi har. Vindmøllen spiller derfor en betydningsfuld rolle i kampen mod verdens mange klimaudfordringer. Vindmøllens funktion er at omdanne vindens energi til strøm – men hvordan fungerer den helt præcist? Det dykker vi ned i her.

Udnyttelse af vindenergi

Strømmen i Danmark kommer fra forskellige kilder, heriblandt olie, gas, kul, sol, vand og vind. En vindmølle er en vedvarende energikilde, og er en vigtig spiller, når vi skal bekæmpe verdens mange klimaproblemer. I Danmark, hvor det blæser meget, er vindmøller helt afgørende. Med vindenergi kan vi udnytte luftstrømmene og omdanne bevægelsesenergi til elektrisk energi, der herefter kan bruges i el-nettet. Det helt essentielle ved dette er, at vi kan blive ved med det lige så længe det blæser. Derfor er vindenergi en vedvarende energikilde.

Vi har flere store vindmølleparker, og der ses også husstandsvindmøller i de private hjem, der bruges som et alternativ til solcelleanlæg, men disse er dog langt fra udbredte. Det skyldes, at det blandt andet kræver en række tilladelser fra kommunen at få lov til at opsætte en vindmølle. I gamle dage blev en vindmølle brugt til at male korn og pumpe vand, men i dag kan de udnyttes langt mere fornuftigt – nemlig til at producere bæredygtig strøm til de mange husstande.

Hvordan omdanner en vindmølle vind til strøm?

En vindmølle er en transducer, der omdanner vindens energi til strøm. Den er altså afhængig af vind for at skabe energi. Jo højere hastighed vinden har, jo mere energi er der i vinden. Det er derfor, det er oplagt at placere vindmøller på vandet, hvor der er meget blæst.

Noget af det mest afgørende for ved en vindmølle er formen på vingerne. Vindmøllens vinger har en flad side, som vender mod vinden. Det gør, at vindens tryk får vingerne til at rotere. Ved at skabe undertryk på den ene side af vingen og overtryk på den anden side, bliver vingen suget mod undertrykket og drejer rundt. For at få vindmøllen til at dreje rundt, kræver det også at vinden står lige på møllen. Det er små motorer, der sørger for at møllen hele tiden tilpasser sig vindens retning.

Nedenfor ses en illustration af en vindmølles funktion.

tegning hvordan fungerer en vindmølle

Kilde: Energistyrelsen 

Vindmøllen fungerer således, at vinden blæser på propellerne (vingerne), der sættes i bevægelse og trækker en rotor. Rotoren er placeret på en aksel, der ved hjælp af et gear drejer en generator.

Når vingerne roterer, drejer akslen rundt med samme hastighed. Dog roterer de ikke med en sådan hastighed, at vi kan udnytte dem til strøm. Derfor sidder der en masse store og små tandhjul inde i gearkassen, der sørger for at hovedaksens omdrejninger bliver mangedoblet til omkring 1000 omdrejninger i minuttet. Med denne hastighed drejer akslen rotoren med magneter rundt inde i generatoren. På den måde bliver der skabt vekselstrøm, via seks spoler med ledninger, som sætter elektroner i bevægelse.

Til sidst transformeres vekselstrømmen, inden det kan ledes ud i højspændingsnettet. Vindmøllerne bliver tilkoblet vores forsyningsnet, som er et forbundet netværk til fordeling af elektricitet fra forskellige kilder til de danske forbrugere. Dette sker gennem en række ledninger på master og kabler i jorden.

Kilde: Energistyrelsen

Hvilke fordele er der ved vindmøller?

Den største fordel ved vindmøller er, at de producerer strøm uden udledninger af drivhusgasser. Det er derfor en langt mere klimavenlig energi, end hvis vi producerer energien fra fossile energikilder.

Samtidig bidrager uddybningen af vedvarende energi til at gøre Danmark mindre afhængig af import af fx gas og kul fra andre lande.

Nogle gange blæser det så meget, at vindmøllerne producerer mere strøm, end hvad vi har brug for. Denne overskudsenergi kan man bruge til elektrolyse. Det betyder, at man kan fremstille CO2-neutrale syntetiske brændstoffer ved elektrolyse af vand og kuldioxid. På den måde omdannes den overskydende energi til fossile brændstoffer. Dvs. benzin, diesel og naturgas på en bæredygtig måde.

En tredje fordel ved en vindmølle er, at de kræver forholdsvis lidt plads i forhold til den mængde af elektricitet, som de producerer. Vindmølleteknologien bliver større og mere effektive i takt med, at omkostningerne ved at anbringe dem falder.

Kilde: https://www.dn.dk/energi/vindenergi/

Hvordan fungerer en vindmølle

Grøn strøm kommer fra vedvarende energikilder

Hvis du ønsker at bidrage til at øge produktionen af grøn energi i fremtiden, bør du gå efter et selskab, der tilbyder grøn strøm.

Når du vælger en elaftale fra Velkommen, indkøber certifikater i strøm fra 100% vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug