Læsetid: 3 min.

Aconto – Hvordan opkræver Velkommen dit forbrug?

Aconto – Hvordan opkræver Velkommen dit forbrug?

Som Velkommen-kunde betaler du typisk for din strøm kvartalvis aconto. Aconto betyder ganske enkelt, at du betaler forud. Det skyldes, at vi ikke ved, hvordan hverken dit forbrug eller elprisen ser ud i fremtiden. Derfor er din acontobetaling baseret på dit forventede forbrug til en forventet pris pr. kWh. Men hvordan ser selve acontobetalingsforløbet ud? Det gør vi dig klogere på i denne artikel.

Når du betaler aconto som Velkommen-kunde

Hos Velkommen opkræver vi aconto forud for dit forventede forbrug. Vi modtager oplysninger fra dit netselskab (dem der har kablerne, som transporterer strømmen til dit hjem). Disse oplysninger er baseret på tidligere forbrug og størrelsen på husstanden.

I nogle tilfælde vil det forventede forbrug ikke stemme overens med dit faktiske forbrug. I slutningen af en periode modtager du en opgørelse over dit aconto forudbetalte forbrug kontra dit faktiske forbrug. Hvis du har brugt mindre strøm, end forventet, så vil dette beløb overgå til næste periode – og hvis du har brugt mere, så vil du blive opkrævet en smule ekstra på din næste regning. Dette sker helt automatisk og du behøver ikke foretage dig noget.

Vi justerer løbende det forventede forbrug, så vi kommer så tæt på dit faktiske forbrug som overhovedet muligt. Tallene kan dog være en smule skæve, hvis du lige er flyttet ind og har et mindre eller højere forbrug end en tidligere ejer, eller hvis dit forbrug har ændret sig væsentligt i forhold til dit forbrug samme tidspunkt året før. Derudover spiller prisen på el naturligvis også ind og kan påvirke, at du rent faktisk ikke får penge tilbage, selvom dit forbrug har været mindre, end vi har estimeret. Det forklarer vi nedenfor👇

Eksempel i tal: Sådan foregår acontoafregning

Når du betaler aconto hos Velkommen betaler du typisk for en tremåneders periode (kvartalvis). I praksis betyder det, at hvis du fx skal betale for dit forbrug for første kvartal i 2024, forfalder regningen på et tidspunkt i den periode (januar-marts) den 1. eller 15. Her betaler du altså forud for en del af perioden ud fra en estimering af dit forbrugsmønster og elprisen.

Acontobetaling: processen i 4 steps

Din acontoregning bygger på oplysninger fra dit lokale netselskab ud fra det forrige års forbrug på adressen. Derfor er acontobeløbet regnet til at dække dine elregninger for et helt kvartal. Når Velkommen får oplysningerne fra dit netselskab, går processen i 4 steps i gang. Nedenfor har vi forsøgt at illustrere et eksempel på den kontinuerlige proces for acontobetaling, hvis du betaler kvartalsvis over betalingsservice. Princippet er stort set det samme, hvis du betaler månedsvis.

Step 1: Vi fakturerer dig for det forventede forbrug (typisk kvartalsvis = 3. måneder), som vi har fået meddelt fra dit lokale netselskab. Du betaler altså forud for dit forbrug (aconto)

Step 2: Dit forventede kvartalsvise forbrug bliver sat ind på din Velkommen-konto. Det er denne konto, at vi hæver dit månedlige elforbrug fra.

Step 3: Dit månedlige forbrug hæves fra din Velkommen-konto hver måned.

Step 4: Det beløb du betaler til aconto justeres automatisk løbende. Hvis du fx bruger mindre end indbetalt i et kvartal, så går pengene videre til puljen for næste opkrævning. Omvendt hvis du forbruger mere, så justeres dit forventet forbrug til lidt højere, og du opkræves lidt mere til indbetaling på din Velkommen-konto næste gang.

Dit acontobetalingsforløb

Hvordan ser sådan et forløb så ud? Nedenfor har vi forsøgt at vise et eksempel på, hvordan forløbet kan se ud over en tidslinje 👇

 

acontoforløb tidslinje velkommen

11. december: Du kontakter os, og vil gerne være kunde hos Velkommen. Vi indhenter oplysninger om det tidligere elforbrug på din adresse.

1. januar: Opkrævning af 3 måneders forventet forbrug til aconto betaling.

16. januar: Du bliver aktiv kunde hos os. Anden startdato kan aftales efter behov ved at kontakte kundeservice og aftale dette.

15. februar: Faktura 1. Fakturering for dit forbrug en måned tilbage.

15. marts: Faktura 2. Fakturering for dit forbrug en måned tilbage.

1. april: Opkrævning af 3 måneders forventet forbrug til aconto betaling. Opkrævningen tilpasse dit forbrug løbende.

15. april: Faktura 3. Fakturering for dit forbrug en måned tilbage. Det kan også forekomme, at faktura modtages den 28 i måneden. En måned efter forbruget har været.

Ovenstående proces gentages igen med opkrævning af 3 måneders forventet forbrug til aconto betaling osv., hvis forbruget ikke har været gevaldigt over det forventede og reelle forbrug.

6 fordele ved en elaftale fra Velkommen

Med en grøn variabel elaftale kan du udnytte strømmen, når den er billigst og hermed spare penge på elregningen. Derudover er der masser af andre fordele i en elaftale fra Velkommen. Vi har opridset 6 af dem her:

✔️ 0 kr. i oprettelse
✔️ Variabel elpris – udnyt strømmen når den er billigst
✔️ Grøn strøm fra vedvarende energikilder
✔️ Personlig kundeservice
✔️ Elpriser time for time i appen.
✔️ Ekstra besparelser via fri adgang til Rabatunivers.

Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid – start med dit valg af elaftale