Læsetid: 3 min.

Strømafbrydelse i Danmark

Strømafbrydelse-sterinlys

Strømafbrydelse i Danmark er en sjælden begivenhed – og gudskelov for det. Store strømafbrydelser, som vedrører store dele af landet kan nemlig have en række af store negative konsekvenser forbundet med sig. Det er ikke bare irriterende for privatpersoner og virksomheder, men mange vigtige samfundsfunktioner er afhængige af, at der er strøm til stede.

Hvorfor sker der strømafbrydelse?

Når der sker strømafbrydelse, sker der tekniske uheld i det overordnede højspændingsnet. Da Danmark er elektrisk forbundet med en række nabolande, kan strømafbrydelser i nabolandende også have en konsekvens for det danske elnet. Normalt skyldes strømafbrydelser i Danmark nogle klimamæssige konsekvenser, og disse tekniske uheld i elnettet er forårsaget af for eksempelvis storm, isslag osv. Foranderligt og voldsomt vejr er nogle af de menneskeskabte klimaforandringer, og er bare endnu en god grund for at passe på vores klode.

Stroemafbrydelse

Isslag

De fleste af os har måske oplevet et kort blink i vores lys – og dette er faktisk noget som vi kan opleve på netop denne årstid. Vi gennemgår en særlig kold og blæsende periode lige nu, og disse 2 vejrforhold kan sammen forårsage piskninger i luftledninger, som kan få disse til at kortslutte. Ledningerne i masterne kan begynde at piske op og ned på grund af vindes opdrift og isbelægningen, som danner en ustabil profil omkring ledningerne. Når ledningerne pisker op og ned, har de en chance for at ramme hinanden – og det er når disse ledninger støder sammen, at vi vil opleve en kortslutning. Det er dog ofte ganske harmløst, og linjen bliver automatisk koblet ind igen efter blot et kort øjeblik.

Tekniske foranstaltninger

Når strømafbrydelser forårsaget af tekniske foranstaltninger i det overordnede højspændingsnet, er det typisk større samlede områder som mærkes af dette. De tekniske uheld kan både give strømafbrydelser i en hel by, og faktisk også brede sig til en hel landsdel.

Lynnedslag

Ligesom ved isslag kan vi også opleve et kort blink i lyset, når der sker lynnedslag. Ledningerne i masterne er beskyttede overfor lynnedslag, hvorfor denne strømafbrydelse blot vil føles som et kort øjeblik. Når lynet slår ned i en af ledningerne, kaldes det for et overslag. Her slår lynet ned og medføre en kortslutning, men herefter løber lynet ned i masten og afleder i jorden, hvorfor linjen helt automatisk kobler ind igen.

Storm

Danmark er et par gange om året ramt af større storme, og i den forbindelse kan vi opleve strømsvigt. Det skyldes, at vinden får træer eller genstande til at ramme højspændningsledninger. Når en genstand rammer en ledning, forårsager dette en kortslutning. I værste tilfælde kan storme eller orkaner være så voldsomme, at de får master til at bøje eller endda vælte. Man imødekommer dog disse scenarier mere og mere, idet flere og flere elkabler nedgraves.

Planlagt strømafbrydelse

Strømafbrydelser kan også være af planlagte karakter. Det skyldes, at elnettet hele tiden skal vedligeholdes, ombygges og udbygges. Når man arbejder tæt ved elnettet er man nødsaget til at afbryde strømmen, for at der ikke opstår komplikationer. Dette er nødvendigt for at sikre, at strømmen er så leveringsdygtig som overhoved mulig. Dog får man som borger besked senest 5 dage før, hvis man bliver udsat for planlagt strømsvigt.

Hvor ofte sker det og hvor hurtigt bliver det fixet?

Strømafbrydelser sker heldigvis sjældent i Danmark, og man ser det gennemsnitligt ske hvert andet år. Dog er det ikke til at sige, hvor ofte det kommer til at ske for lige netop dig. Nogle er mere berørte af det end andre, og er afhængig af hvor i landet du bor, samt hvor de uforudsete strømsvigt kommer til at ramme.

Heldigvis er det typisk ikke ret længe man når at gå uden strøm. I gennemsnit varer strømsvigt lidt over en time. Dog oplever nogle kunder igen strømsvigt af henholdsvis kortere og længere varighed.