Læsetid: 4 min.

Prisloft på el

Prisloft på el

Stigende energipriser og en generelt høj inflation har sat flere og flere danskeres økonomi under pres, og mange er blevet chokeret over deres elregninger. Af denne grund har regeringen indgået en bred politisk aftale om at indføre et midlertidigt prisloft på el, gas og fjernvarme. Hvordan fungerer sådan et prisloft på el, og hvordan kan du sætte et loft over dine strømpriser?

På denne side går vi i dybden med det nye prisloft på el, så du kan blive klogere på, hvordan du kan benytte loftet og få hjælp til dine elregninger i det kommende år.

Hvordan fungerer prisloftet på el?

I efteråret 2022 vedtog regeringen med bred opbakning fra de fleste af Folketingets partier en stor pakke om vinterhjælp. Et af hovedpunkterne i pakken var den såkaldte indefrysningsordning. Dette er en midlertidig og frivillig ordning, som både private husholdninger og virksomheder kan tilmelde sig.

Indefrysningsordningen giver en hjælpende hånd til elregningen ved at sætte et midlertidigt prisloft på el. Indefrysningsperioden løber i 12 måneder, og hvis du tilmelder dig, vil der i denne periode blive sat et loft på din elpris.

Ordningen trådte i kraft den 1. november 2022 for el og gas og den 1. januar 2023 for fjernvarme. Prisloftet er sat ud fra prisen pr. 4. kvartal 2021 og ser derfor således ud:

  • prisloft på el: 0,80 kr. pr. kWh (ekskl. tariffer, afgifter og moms)
  • prisloft på gas: 5,84 kr. pr. m3 (ekskl. tariffer, afgifter og moms)
  • prisloft på fjernvarme: 1,44 kr. pr. kWh (inkl. tariffer, afgifter og moms).

At der er et prisloft på el, betyder dog ikke, at du undgår at betale den fulde strømpris, som sættes af markedet. I indefrysningsperioden betaler du den pris, der er sat af prisloftet, mens den resterende del af regningen fryses fast og betales på et senere tidspunkt.

Sådan forløber tilbagebetalingen af din gæld

Når indefrysningsperioden på 12 måneder udløber, forsvinder dit prisloft på el, og du skal igen betale de normale elpriser. Du har et afdragsfrit år, og derefter skal du begynde at betale den gæld tilbage, som du har opbygget til dit elselskab. Afdragsperioden er som udgangspunkt fire år, men du kan på ethvert tidspunkt afmelde dig ordningen og betale den fulde gæld af på én gang.

Der løber årlige renter på din gæld, som ligger på 2 % for almindelige husstande og 4,4 % for virksomheder. Dette gælder også i det afdragsfrie år. Bemærk også, at dit elselskab kan indkræve gebyrer for at administrere din tilmelding til ordningen. Du kan altid se på dit elselskabs hjemmeside, hvor meget der opkræves i gebyrer for at administrere dit prisloft på el.

Du tilmelder dig hos dit energiselskab

Hvis du får brug for hjælp til dine energiregninger, gælder tilbuddet om prisloft på el for alle danskere. Ønsker du at tilmelde dig ordningen, skal du blot kontakte dit energiselskab og fortælle, at du gerne vil tilmeldes. Energiselskabet sørger for at administrere dine strømpriser gennem hele perioden, og de oplyser dig også løbende om din gæld.

Husk at læse alle regler og vilkår igennem, inden du melder dig til ordningen. Hold især øje med gebyrer, så du ikke blive overrasket over ekstra poster på din regning. Hos dit energiselskab kan du også følge udviklingen i din gæld gennem hele perioden.

Strømpriser i udvikling

De seneste år har budt på historiske stigninger i inflation og energipriser som følge af den globale politiske situation og andre forhold. I Danmark og resten af Europa har det bl.a. betydet en eksplosion i strømpriserne, som har været på himmelflugt. Dette er motivationen for, at regeringen har rakt hånden ud med et prisloft på el og andre energiformer.

Generelt er strømpriser nogle af de mest foranderlige og svingende råvarepriser overhovedet. Elmarkedet blev i starten af det nye årtusind liberaliseret, og i dag fastsættes elpriser pr. kWh i Danmark på den nordiske elbørs Nord Pool. På Nord Pools hjemmeside kan du løbende følge elpriserne i Danmark time for time.

Hvad består den samlede strømpris af?

Strømpriserne på elbørsen viser, hvad den rå strømpris koster. Dit elselskab køber strøm fra elbørsen og sælger den videre til dig, men du kommer i sidste ende til at betale mere end den rå markedspris. Der er nemlig en række tillæg, der skal betales, som tilsammen udgør en langt større del af den samlede pris end den egentlige markedspris. I den samlede strømpris indgår:

  • den rå elpris
  • eventuelle abonnementsbetalinger
  • betalinger til netselskab og energinet for transport
  • elafgift
  • moms

Afgifter, tariffer, moms, betalinger til netselskab og energinet er alt sammen noget, som du ikke kan komme udenom at betale. Disse poster kommer med på din elregning, uanset hvilket elselskab du vælger. Du kan dog have indflydelse på, hvilke strømpriser du betaler for den rå strøm, og om du skal betale abonnement. Lad os se nærmere på, hvordan du kan spare penge på din elregning ved at vælge den billigste elpris.

Billigste elpris på markedet

Det danske elmarked er i dag præget af stor konkurrence mellem mange elselskaber, som alle tilbyder forskellige pakker og løsninger. Der er mere end 50 forskellige elselskaber og flere hundrede elaftaler at vælge imellem. Så hvordan kan man sikre sig den billigste elpris på markedet?

Overordnet set kan elaftaler opdeles i to kategorier: aftaler med variable strømpriser og fastprisaftaler. Vælger du en aftale med variable priser, svinger de elpriser pr. kWh, som du betaler, sammen med markedsprisen. Ved denne type aftale kan du ikke vide, hvad din elpris bliver på et givet tidspunkt.

Fastprisaftaler fryser derimod elprisen fast til en på forhånd bestemt pris, som du betaler i den aftalte periode. Her kan du være sikker på, at du betaler de samme elpriser pr. kWh uanset markedsprisen. En fastprisaftale giver altså mere sikkerhed.

Vil du finde den billigste elpris, har det historisk set vist sig, at en aftale med variabel pris er det rigtige valg. Fastprisaftaler kan give en større følelse af sikkerhed, men en historisk sammenligning af strømpriser viser, at det kan betale sig at have is i maven og vælge en aftale med variable priser.

Den billigste elpris afhænger også af tillæg, gebyrer og abonnementsbetalinger hos dit elselskab. Derudover foretrækker du måske et elselskab, som tilbyder grøn strøm produceret af vedvarende energikilder. Brug en sammenligningsside, hvis du vil have et bedre overblik over priserne og elaftalerne hos forskellige elselskaber.