Læsetid: 4 min.

Høje elpriser i december giver dyrere elregninger

december-varme

Elpriserne har taget et ordentlig skub opad i december 2020, og man kan derfor forvente en lidt højere elregning. Udviklingen i oliepriserne og belastningen af elnettet er bare en del af forklaringen på de høje elpriser.

Høje elpriser i december

Elpriserne var helt oppe og svinge mellem 461,80-580,26 øre i DK1 (vest for Storebælt), mens den svingende mellem 531,15-1.115,73 øre i DK2 (øst for Storebælt) i rushhour 17:00-20:00 for det danske elnet d. 01/12-2020. I takt med, at landet lukkede mere og mere ned op til jul, begyndte elpriserne også at falde og svingede mellem 253,05–320,76 øre i DK1 og 253,05-393,23 øre i DK2 d. 22/12-2020. Det er der en række forklaringer på.

Chart by Visualizer

Hvorfor er der høje elpriser i slutningen af året 2020?

I takt med, at mere og mere af vores forbrug dækkes af vedvarende energikilder, stiller det nye krav til elnettet når forbrug og produktion skal mødes. Derfor er der for nyligt indført tidsdifferentierede tariffer. Det skyldes, at man i fremtiden kan forvente en større investering til udbygningen af elnettet, som vil få tarifferne til at stige. Tidsdifferentierede tariffer betyder, at man betaler mest for transporten af el når elnettet er mest belastet og omvendt. Man betaler derfor en kWh pris helt ned på timeniveau. Med de nye tariffer bliver elkunder, som bruger strømmen på en fornuftig måde, nemlig belønnet med en lavere variabel pris per kilowatt-time.

De tidsdifferentierede tariffer betyder, at elprisernes størrelse afhænger af hvornår på dagen og året, at elnettet er mest belastet. Vi befinder os midt i vinterperioden, hvor de mørke timer er lange og indendørstimerne er flest. Samtidig befinder vi os i en verdensomspændende pandemi som gjorde, at landet d. 17/12-2020 endnu engang lukkede ned. De mange restriktioner indebærer blandt andet, at de fleste danskere arbejder hjemmefra. Derfor er der tryk på elnettet i de mange danske hjem. Det er derfor ikke unaturligt, at elregningen vil tage et ryk opad på grund af forrige periodes høje elpriser.

Elprisen faldt i slutningen af december. Selvom mange danskere var hjemsendt, befandt sig indendørs og dermed brugte strøm på samme tid, kan det måske virke underligt, at elpriserne faldt i denne periode. Man skal dog tage in mente, at det meste af det danske erhvervsliv også lukkede ned på denne tid. Derfor var elnettet også mindre belastet.

Prisen på brændsel og CO2 påvirker elprisen

I takt med, at der sker en nedlukning af kul og atomkraftværker, vil elprisen skyde i vejret. Det skyldes, at marginalprisen for kulfyrede kraftværker sætter elprisen. Derudover vil elektrificering af transport og opvarmning til at fortrænge fossile brændstoffer have en stor effekt på elprisen. Samtidig påvirkes elprisen af prisen på brændsel og CO2. Der går dog også rygter om prisstigninger i olieproducerende lande (OPEC) vil få elprisen til at stige. I november måned forsatte stigningen i oliepriserne med hele 28%, hvilket skyldes uenigheder mellem medlemmerne i de olieproducerende lande. Derfor er det ikke unaturligt, at elprisen har været påvirket heraf, og er en del af forklaringen på de høje elpriser i slutningen af året.

Prisforskellen i sommer vs. vinterperioden

Når dagene er lange, lyse og lunefulde om sommeren vil man helt automatisk bruge langt mindre strøm. Dette ligger et mindre pres på elnettet, hvorfor den variable pris per kilowatt-time er lavere. Vi så d. 01/06-2020, at elprisen lå i intervallet 85,96-164,01 øre i DK1 og DK2. Dette giver altså en gennemsnitlig forskel på 547,25 øre. Det vil sige, at kilowatt-timeprisen er gennemsnitlig 547,25 øre dyrere i december end den var i juni måned i året 2020. Dette maler et billede af den markante forskel, der er for prisen på en kilowatt i sommer vs. vinterperioden.

Chart by Visualizer
  • OBS. prisen er gennemsnitlig for DK1 og DK2. Alle tal er hentet på Nord Pool Spot

Hvordan kommer man den dyre elregning i forkøbet?

Som forklaret ovenstående er det ikke unaturligt, at din elregning kan tage et skub opad i lige netop denne periode. Gudskelov kan du selv gøre en del for at forebygge en dyr elregning – du skal bare tænke over hvornår du forbruger din strøm.

Det kan nemlig være en god ide at flytte noget af dit strømforbrug til andre tidspunkter på dagen, hvis du gerne vil have billig el og undgå, at din elregning stiger unødvendigt. Derfor skal du minimere strømforbruget i mellem 17 og 20, hvor der er primetime i de danske hjem. Du skal selvfølgelig stadig lave mad, se tv osv., men der er stadig penge at spare, hvis du f.eks. sætter opvaskemaskinen i gang, vasker tøj eller bruger tørretumbleren på andre tidspunkter. Klik her for at se en estimering på hvor meget du kan spare om året, ved at omlægge disse gøremål til andre tidspunkter på dagen.

En variabel elaftale er oftest billigere end den faste elaftale. Hos Velkommen har vi variable elpriser, der følger markedsudviklingen. Vil du have billigere el?

  • Alle tal er hentet på Nord Pool Intraday Statistics, som kan ses her.