Læsetid: 4 min.

Hvordan fungerer det danske elmarked? Få svar her

Elmarkedet

Elpriserne stiger – måske ikke længere. Du hører ord som transportafgift, netselskab, elnet, Nord Pool og reduceret elafgift. Men hvordan hænger alle elementerne og aktørerne sammen på elmarkedet, og hvilke instanser er ansvarlige for hvad, når det kommer til regulering og forsyning på det danske elmarked?

Artiklen her er en forenklet forklaring på det danske elmarked, som tager de aktører med, der er mest relevante for dig. Det betyder, at der findes aktører bag kulisserne som fx balanceansvarlige i det tekniske område på elmarkedet, som vi ikke gennemgår her. Derudover er der forskellige love og nye regler på elmarkedet, som ikke er relevante for dig som ganske almindelig elkunde.

Vi kommer til gengæld ind på sammenhængen mellem de forskellige aktører på elmarkedet og mange af de termer, som du møder i medierne, når der bliver talt om elmarkedet. Det kan forhåbentligt gøre det lettere at forstå, hvordan det hele hænger sammen.

Elmarkedet består af et engrosmarked og et detailmarked

Engrosmarkedet er der, hvor elproducenter og elselskaber/elhandlere forhandler med hinanden om at købe og sælge den strøm, der er produceret. Detailmarkedet er derimod det elmarked, hvor elleverandørerne sælger strømmen videre til dig som elforbruger. Det ligner altså de fleste andre brancher med den forskel, at der forhandles elektricitet til meget svingende priser.

Når man handler med el (både på dansk og europæisk grund), foregår det via den paneuropæiske elbørs, Nord Pool (denne kaldes fejlagtigt også den nordiske elbørs). Her forhandler både nordiske og andre europæiske lande med el på tværs af landegrænser og til elmarkedets aktuelle spotpriser, som konstant skifter. Elmarkedets spotpriser fastsættes nemlig ud fra udbud og efterspørgsel, som påvirkes af faktorer som fx gasprisernes udsving og vind og vejr.

Hvordan hænger det danske elmarked sammen 2023?

Du tænder for din lampe i stuen. LED-pæren – for du handler naturligvis spare-fornuftigt – tænder og giver dig lys, så du kan se strikkepindene, din hyggemakker eller fjernbetjeningen. Med et enkelt klik er fjernsynet også tændt. Det er her, at strømmens rejse ender, men hvor starter den? Og hvad møder elektriciteten på sin vej til din stikkontakt?

Det hele starter i selve elproduktionen. Her produceres strømmen i fx store kraftværker. Vandkraftværker, vindmøller, atomkraft og mange andre typer energikilder er altså ansvarlige for, at der skabes noget strøm, som kan sælges videre til elleverandørerne/elselskaberne.

Elleverandøren køber således strømmen, der via det danske elnet sendes ud til elkunder som dig.

Elnettet i Danmark – transmissionsnet og distributionsnet

En anden skelnen, der er værd at kende som elkunde, er forskellen mellem transmissionsnettet og distributionsnettet. Begge elnet sørger for, at strømmen bevæger sig fra kraftværk, hvor den er produceret, til elleverandør, som har købt den, og videre hjem til din stue.

Transmissionsnet

Transmissionsnettet er den store wopper i klassen. Alle transmissionsnet har anlæg på 100 kV og opefter. De er altså voldsomt store. Transmissionsnettets funktion er at transportere strømmen rundt mellem store områder – fx landsdelene, forskellige forbrugsområder samt til andre lande. Transmissionsnettet i elnettet er altså selve hovedåren eller den femsporede motorvej, om man vil.

Transmissionsnettet drives af Energinet, som er den danske transmissionsvirksomhed, som er systemansvarlig. De holder således styr på det overordnede elnet i Danmark. De sikrer, at elnettet holder sin spænding, og at balancen mellem produktion og forbrug er opretholdt.

Distributionsnet

Distributionsnettet er alle de mindre stikveje og afkørsler, der fører ud til alle danske elkunder. Distributionsnettet sørger altså for at forbinde elforbrugere med transmissionsnettet. De anlæg, som man finder i distributionsnettet, er på under 100 kV – og dermed mindre end dem i transmissionsnettet. Som elforbruger er du dermed direkte tilsluttet distributionsnettet.

Distributionsnettet er drevet af netselskaber – i flertal. Distributionsnettet er nemlig dit lokale elnet rent geografisk. Netselskaberne har dansk monopol på at lede strøm i de respektive velafgrænsede dele af Danmark, også kaldet netområder. Det er også netselskabernes ansvar at indbetale elafgifter til SKAT på den mængde af elektricitet, der bliver forbrugt inden for deres netområde.

I øvrigt har alle danskere frit valg af elleverandør som følge af liberalisering af elmarkedet.

Status på elmarkedet 2023

Slutteligt skal vi lige tage et kort kig på, hvad forventningerne er til 2023. Hvad er status på elmarkedet i 2023? Hvordan vil det udvikle sig?

En meget interessant udvikling for dig som elkunde er den nyligt reducerede elafgift, som forsimplet sagt betyder, at du kan få reduceret den afgift, som du betaler for el på det forbrug i din husstand, der overstiger 4.000 kWh.

Derudover er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at vi kommer til at se, at elpriserne når nye højder i løbet af 2023. Det skyldes, at gasprisen er blevet halveret siden midt december. Det smitter altså direkte af på den pris, som du kommer til at give for din strøm, fordi elprisen i høj grad påvirkes af små udsving i gaspriserne.

Halveringen af gaspriserne kan vi blandt andet takke det milde vintervejr for, idet det har fået efterspørgslen til at falde og dermed prisen til at gøre det samme. Derudover har gaskrisen fået mange virksomheder i Europa til at omstille deres energiforsyning fra gas til andre energikilder. Der bliver altså leveret mere gas, end der bliver brugt.

Det er alt i alt godt nyt for de danske elforbrugere, der kan forvente en elpris og et elmarked, der stabiliserer sig efter et par urolige og bekymrende år. I skrivende stund er elmarkedets spotpris 1,61 kroner. Det skal gå meget galt, hvis vi skal se en længere periode igen, hvor elspotprisen ligger på to kroner eller derover.

Vil du have et elselskab, der er til at forstå? Skift til Velkommen

Velkommen er en af de helt store spillere inden for elselskaber på det danske elmarked. Vil du have det bedste elselskab, som giver dig simple regninger uden dikkedarer, og som er nemme at forstå, så du ved, hvad du faktisk betaler for? Ja, så kan vi kun anbefale dig at melde dig ind i Velkommen. Det er nemt og hurtigt. Du skal blot udfylde formularen her. Derefter klarer vi resten af flytningen og udmeldingen af dit gamle elselskab for dig.