Læsetid: 3 min.

Hvad koster naturgas pr. kWh?

hvad koster naturgas

Naturgas anvendes på kraftværker og kraftvarmeværker som brændstof til el- og varmeproduktion, men kan også bruges i husholdningen, hvor det primært bruges til opvarmning af boligen. Da naturgaspriser i sig selv kan være lidt af en jungle at finde rundt i, kan det være lettere at sammenligne priser, hvis du kender til kWh-prisen på naturgas.

Læs med her, og bliv klogere på hvordan du finder ud, hvad naturgas koster pr. kWh ved at omregne naturgasprisen til kWh med en simpel formel.  

Naturgas dækker over en række gasarter, der findes i vores undergrund. Det er primært metan, ethan, propan og butan, men også andre gasser kan forekomme. Naturgas betragtes som et fossilt brændstof som kul og olie, da disse bliver dannet ved, at døde planter og dyr har været under høje tryk og temperaturer i millioner af år. Naturgas udleder dog markant mindre CO2 pr. produceret MJ energi end kul og olie og betragtes derfor også som et af de mere klimavenlige fossile brændstoffer. Naturgas er ikke bare mere klimavenlig end eksempelvis olie og kul, men er ofte også en langt billigere løsning til opvarmning af boligen. Velkommen tilbyder en naturgasaftale med masser af fordele og penge at spare. 

Prisen på naturgas er oftest angivet i prisen pr. m3 gas – det vil altså sige prisen pr. kubikmeter eller rumfang. For at sammenligne med kWh, som vi kender fra elpriser, og som angiver mængden af energi pr. time, svarer energien i 1 m3 gas til omtrent 11 kWh. Baseret på den viden har vi mulighed for at omregne prisen på 1 m3 naturgas til prisen pr. kWh og dermed finde frem til hvad naturgas koster pr. kWh. For at kunne omregne prisen pr. m3 til prisen pr. kWh er det nødvendigt at lave en mindre omregning. Omregningen handler i første omgang om at omregne m3 gas til kWh. Med den viden kan du blive klogere på, hvor stort et udbytte af energi du får fra din gas. Herefter kan vi udregne prisen og komme tættere på at finde ud af, hvad naturgas koster pr. kWh.  

Hvad påvirker, hvad naturgas koster pr. kWh?  

Priserne på naturgas svinger fra dag til dag på samme måde som priserne på el og olie, og det kan være en sand jungle at finde frem til den billigste pris på naturgas. De svingende priser skyldes blandt andet, at gassen forhandles fra dag til dag, og at prisen bliver fastsat ud fra udbud og efterspørgsel.  

Når du spørger dig selv: ”Hvad koster naturgas pr. kWh?” skal du huske, at faktorer som naturkatastrofer, politiske konflikter og krig kan have en direkte effekt på prisen, ligesom også vejret spiller en afgørende rolle. Når vejret er varmt, falder behovet for opvarmning i husstandene, og prisen falder i takt med efterspørgslen. Derfor vil du modsat opleve, at prisen på naturgas er højere i de kolde måneder, hvor behovet for opvarmning er langt større.  

Størstedelen af prisen på naturgas dækker udgifter til distribution, moms og afgifter, som det også er tilfældet med din elregning. Ligesom med elpriser er der mulighed for at vælge fast pris på naturgas eller variabel pris på naturgas, afhængigt af hvilket selskab du vælger. 

Hos Velkommen tilbyder vi variabel pris på naturgas, så du ikke betaler for mere, end du forbruger. Derudover skærer vi helt ind til benet og sparer dig for ekstra udgifter til oprettelse og månedligt abonnement. Se mere, og bestil nemt din naturgasaftale hos Velkommen her 

Omregning af m3 gas til kWh 

Da der er forskel på, hvor effektive gasfyr er til at udnytte den energi, som gassen indeholder, vil der også være forskel på, hvor meget energi og dermed hvor mange kWh du får fra din gas pr. m3. Derfor medregnes fyrets såkaldte virkningsgrad, når m3 skal omregnes til kWh eller omvendt, når du skal finde frem til hvad naturgas koster pr. kWh.  

Virkningsgraden afhænger af fyrets alder og type, men en standardkedel vil typisk have en virkningsgrad på 80-85 %. Et moderne kondenserende gasfyr vil typisk have en virkningsgrad på 100 % eller højere, da de moderne gasfyr formår at udnytte udstødningsgassen.  

Hvis dit gasfyr eksempelvis kun kan udnytte 80 % af energien, får du kun 8,8 kWh ud af 1 m3 gas. Da fyrets virkningsgrad er et forholdstal, vil de 80 % udgøre 0,8. Har du et moderne gasfyr, er virkningsgraden på 100 % og dermed 1,0, og med de nyere gasfyr kan det som sagt komme over 1,0. Modellen og standen på dit gasfyr er derfor ikke helt uden betydning, og der kan være penge at spare på energiregningen, hvis du skifter dit gamle gasfyr ud med en nyere model. Så hvad naturgas koster pr. kWh nu, betyder ikke at være, hvad den koster, hvis dit gamle fyr skiftes ud. 

Formlen for omregning af m3 gas til kWh ser således ud:  

m3 gas * energi pr. m3 gas * virkningsgrad = kWh.  

Et eksempel på omregning fra m3 gas til kWh kunne se således ud, hvis energi pr. m3 er 11 og virkningsgraden på gasfyret er 1,0:  

m3 gas * 11 * 1 = 11 kWh.  

Det vil sige, at hvis prisen pr. m3 naturgas ligger på 10 kroner, vil ligningen for, hvad naturgas koster pr. kWh se således ud:  

10 * 11 * 1 = 110 kr. pr. kWh.