Læsetid: 3 min.

Økonomisk hjælp til elregning 

For mange danskere er elregningen blevet en voldsom udgift, der kan presse budgettet eller vælte det fuldstændigt. For at sikre at alle danskere har råd til mad på bordet og varme i huset, er det muligt at opsøge økonomisk hjælp til betaling af el- og varmeregningen. Der findes forskellige måder, hvorpå man kan få hjælp til at betale elregningen, afhængigt af din økonomiske og sociale situation.

I 2022 lancerede regeringen en økonomisk hjælpepakke, der skulle hjælpe danskerne igennem energikrisen og give folk ro i maven i forbindelse med husholdningens elregning. I starten af 2023 er elpriserne fortsat høje, og det kan være nødvendigt for endnu flere at ansøge om hjælp til at betale elregningen.  

Hvilke former for hjælp kan du få? 

En del af regeringens hjælpepakke bestod af varmechecken. Varmechecken fungerede som et engangstilskud på 6.000 kroner og blev udbetalt til husstande med lav indkomst og med enten naturgas, dyr fjernvarme eller el som varmekilde i 2021-2022. I 2022 modtog de berettigede til varmechecken automatisk den økonomisk hjælpende hånd. Hvis du i 2023 mener, at du er berettiget til økonomisk hjælp i form af varmechecken, kan du søge om at få udbetalt en varmecheck fra d. 14. marts og otte uger frem.  

En anden del af hjælpepakken er den såkaldte indefrysningsordning. Indefrysningsordningen gør det imidlertid muligt at få udsat den del af din elregning, gasregning eller varmeregning, der overstiger et bestemt prisloft. Du betaler således kun den del af din regning, der når op til det bestemte prisloft, og resten af regningen betaler du senere. Prisloftet på elpriserne er sat til 0,8 kroner pr. kWh før tariffer, afgifter og moms, og det er baseret på elpriserne pr. 4. kvartal 2021. Du har maksimalt fire år til at betale den udsatte del af din regning, men kan til enhver tid opsige indefrysningsordningen og betale resten af regningen. Du kan frivilligt tilmelde dig indefrysningsordningen hos dit elselskab. Læs mere om indefrysningsordningen hos Velkommen 

Hvem kan få økonomisk hjælp til elregningen? 

Som udgangspunkt er det muligt at søge om hjælp til elregningen, hvis din økonomi af forskellige grunde ikke rækker til at dække udgifterne til de stigende energipriser. Der findes som sagt forskellige måder at få hjælp på. Herunder kan du få et overblik over, hvem der vurderes som særligt pressede i forbindelse med deres økonomi, og som derfor kan være berettiget til hjælp.  

Hvis din husstands indkomst er lavere end 650.000 kroner om året, eller hvis boligens primære varmekilde pr. 1. januar 2022 er naturgas eller fjernvarme med højt forbrug af gas eller el. Er din primære varmekilde elektricitet i form af eksempelvis varmepumpe, kan du også søge om varmechecken. På energistyrelsens ansøgningsportal kan du ansøge om varmechecken.   

Som pensionist er der ekstra hjælp at hente til elregningen. Hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension tidligere end 2003, er det muligt at søge om personligt tillæg hos din lokale kommune. Kommunen afgør, om du er berettiget til økonomisk hjælp til dækning af udgifter, som du ikke selv har råd til. Det kan for eksempel være elregningen. Kommunens vurdering af dit behov for hjælp baseres på dine samlede økonomiske forhold, hvoraf din formue, din sociale pension og dine øvrige indtægter indgår i vurderingen. Du kan læse mere om det personlige tillæg på borger.dk 

Hos kommunen kan du desuden søge om hjælp til enkeltudgifter til varme- eller elregningen, hvis du, som følge af eksempelvis kontanthjælp, ikke har råd til at betale regningen selv. Kommunen foretager en vurdering af dine – og din eventuelle ægtefælles – økonomiske forhold baseret på formue og indtægter. Hjælp til enkeltudgifter forudsætter derudover, at du har været udsat for ændringer i dine private forhold som for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse. Læs mere om hjælp til de såkaldte enkeltydelser på borger.dk. 

Alle, der har vanskeligheder med økonomien, har desuden mulighed for at søge økonomisk hjælp. Hvis du eksempelvis for nyligt har været ude for sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed og derudover opfylder kravene for at modtage hjælp i kontanthjælpssystemet – også selvom du ikke tidligere har været en del af kontanthjælpssystemet er du berettiget til at søge om hjælp. Derfor kan også dagpengemodtagere opnå særlig økonomisk støtte på grund af den lave indkomst.  

Søg om tilskud til elregningen  

Har du brug for hjælp til at betale elregningen, og kan du nikke genkendende til nogle af de ovenstående kriterier for at få hjælp? Så gå ind på borger.dk, og se mere om, hvordan du søger tilskud. Du kan også finde mere information på energistyrelsen.dk, hvor du også finder ansøgningsportalen til varmecheck i 2023.  

Hvis du har læst ovenstående og kan konstatere, at du ikke er berettiget til økonomisk hjælp, men stadig kan mærke på budgettet, at energikrisen kradser, kan du selv indføre mange andre tiltag for at spare på elregningen. Simpel energiforbedring i hjemmet kan ses på elregningen, og hos Velkommen giver vi dig her nogle gode råd til at spare på strømmen.