Læsetid: 3 min.

Guide til el i Vordingborg – find det rette elselskab

El i vordingborg

Elmarkedet i Danmark er liberaliseret, hvilket betyder, at du som forbruger selv kan vælge din leverandør af el i Vordingborg. Kvaliteten på den leverede el er den samme, uanset hvilket elselskab du vælger. Derimod kan der være forskel på elselskabernes priser og fokus på grøn omstilling.

Her på siden kan du blive meget klogere på, hvordan du finder det perfekte elselskab i Vordingborg.

Prisen på el i Vordingborg afhænger af udbud og efterspørgsel

Den rå pris på el fastsættes på den nordiske elbørs. Her fastsættes den ud fra udbuddet og efterspørgslen på el. Hvis der for eksempel produceres meget vand- og vindenergi grundet vejret, stiger udbuddet af strøm – og prisen falder. Det samme gælder, hvis der produceres en stor mængde el fra solceller, fordi solen står højt.

Vind og vejr har ligeledes indflydelse på efterspørgslen. I vinterhalvåret er strømmen oftest dyrere, end den er om sommeren. Om sommeren opholder vi os nemlig meget udendørs, imens vi om vinteren holder os indenfor. Her bruger vi strøm til opvarmning og belysning i vores boliger samt til underholdning foran eksempelvis fjernsynet. Den øgede efterspørgsel i vinterperioden gør, at prisen på el typisk stiger.

Foruden at vejrforholdene har indflydelse på efterspørgslen, gælder det også, at den svinger i løbet af dagen. Der er typisk mange, der skal bruge strøm om morgenen, hvor der laves morgenmad og kaffe, hvorimod der ikke er så mange om buddet i formiddagstimerne. Den mest markante spidsbelastning er i tidsrummet 17.00-21.00, hvor mange kommer hjem fra arbejde eller studie og for eksempel skal tilberede aftensmad eller vaske tøj. Til gengæld er efterspørgslen lav om natten, hvor de fleste sover.

Hvordan fastsættes prisen på el i Vordingborg?

Den rå pris på el fastsættes ud fra ovenstående faktorer. Den har vi som elselskab i Vordingborg ikke indflydelse på. Oven i den rå pris kommer der elafgift og moms til staten. Derudover skal der betales transportgebyr og tariffer til Energinet, som ejer det danske elnet. Dette skal du som forbruger betale, uanset hvilket elselskab i Vordingborg du vælger.

Der hvor man som leverandør af el i Vordingborg kan skille sig ud, er, når det kommer til gebyrer og tillæg. Dem kan der være mange forskellige af hos de forskellige leverandører af el i Vordingborg.

Hos Velkommen har vi dog valgt at fjerne de mystiske gebyrer og tillæg. I stedet har vi sammensat en overskuelig og – hvis vi skal sige det selv – fair løsning, der giver mening for både dig og os.

Du betaler ikke noget oprettelsesgebyr, når du vælger os som dit elselskab i Vordingborg. Du betaler heller ikke noget månedligt medlems- eller abonnementsgebyr. Til gengæld betaler du et tillæg på 0,1875 kroner pr. kWh, du bruger. Har du et dagsforbrug på fire kWh – hvilket er gennemsnittet i Danmark – betaler du altså 0,75 kroner i tillæg om dagen. That’s it.

Et billigt – og grønt – elselskab i Vordingborg

Det er billigt at få leveret el i Vordingborg fra Velkommen. Samtidig er du med til at skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning, når du vælger os som dit elselskab.

Al strøm i Danmark transporteres ud til forbrugerne igennem det fælles elnet, som drives af Energinet. Det vil sige, at al strøm fra forskellige kilder blandes sammen. Som forbruger kan du derfor ikke vide, om strømmen stammer fra forbrænding eller vedvarende energikilder, når du tænder for stikkontakten.

Og hvordan kan vi så alligevel kalde os grønne? Det kan vi, fordi vi opkøber oprindelsesgarantier fra Energinet, som svarer til dit – og vores andre medlemmers – elforbrug.

Oprindelsesgarantier er bevis på, at en given mængde strøm stammer fra grønne energikilder, og al elektricitet, der produceres, kan kun fremgå af et oprindelsesbevis én gang. Man kan altså sige, at vi med købet af oprindelsesgarantier lægger beslag på grøn energi svarende til vores samlede kundebases forbrug. Derved bliver vi grønne, selvom strømmen i din stikkontakt kan stamme fra alverdens forskellige kilder.

Når du vælger et elselskab i Vordingborg, der opkøber oprindelsesgarantier, er du med til at skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning. Du signalerer nemlig, at du som forbruger vil have grøn energi, og dét gør, at flere producenter og leverandører er nødt til at tænke i bæredygtige baner.

Sådan skifter du til en ny leverandør af el i Vordingborg

Er du interesseret i at skifte til et billigere eller grønnere elselskab i Vordingborg? Det er heldigvis nemt og ligetil. Du skal blot oprette en ny aftale med det ønskede selskab, og så sørger de for at opsige den eksisterende aftale om el i Vordingborg.

Du har altid ret til selv at vælge din leverandør af el i Vordingborg – hvad enten du ejer din bolig eller bor til leje. Din udlejer må altså ikke bestemme, hvilket elselskab i Vordingborg du skal være kunde ved. Dog skal et skift af leverandør koordineres med din udlejer, hvis dit elforbrug indgår som en del af din husleje.