Læsetid: 4 min.

Find den bedste leverandør af el i Gentofte

El i Gentofte

Er du på udkig efter et nyt elselskab i Gentofte? Måske er du for nyligt flyttet til byen, eller måske vil du gerne have en billigere aftale om el i Gentofte? Uanset hvad, kan du her på siden blive meget klogere på sagen. Her stiller vi nemlig skarpt på leverandører af el i Gentofte.

Du kan frit vælge dit elselskab i Gentofte

I Danmark er elmarkedet liberaliseret, hvilket betyder, at du som forbruger selv kan vælge dit elselskab i Gentofte – og alle andre steder.

Når du flytter ind i en bolig, vil der som regel være en eksisterende elaftale, som din udlejer eller boligens tidligere lejere eller ejere har indgået. Betaler du for el som en del af din husleje, skal det koordineres med din udlejer, hvis du vil skifte leverandør, men du har altid ret til selv at vælge dit elselskab i Gentofte.

Vil du skifte elselskab i Gentofte, skal du blot oprette en ny aftale med det ønskede selskab. Herefter sørger de for at opsige din nuværende elaftale. Inden da kan det imidlertid være fornuftigt at undersøge, hvilke betingelser der er for din ordning. Så ender du ikke med for eksempel at betale et abonnementsgebyr til din gamle leverandør, selvom du har indgået en ny aftale.

Variabel elpris eller fast pris?

Som forbruger kan du grundlæggende vælge imellem to forskellige produkter, når du vælger leverandør af el i Gentofte; en elaftale med en fast pris pr. kWh eller en elaftale med variable priser.

Fordelen ved en fast pris er, at din strøm altid koster det samme. Det gør det nemt at lægge et budget, hvis du nogenlunde ved, hvor meget strøm du bruger om måneden. Ulempen ved den faste pris er, at denne løsning nærmest altid er dyrere på sigt, end en aftale med variabel pris er.

Når du har en variabel elpris, svinger prisen pr. kWh afhængigt af udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at elprisen indimellem kan være høj, men at den mindst lige så ofte vil være lav. Og planlægger du dit forbrug ud fra elpriserne, kan du spare penge på elregningen.

Sådan kan du time dit forbrug af el i Gentofte

Elpriserne svinger dag for dag og time for time. Vil du minimere din elregning, giver det derfor god mening at følge med i elprisernes udvikling. Der er imidlertid også nogle overordnede pejlemærker i forhold til, hvornår strømmen som regel er billigst.

Prisen på el i Gentofte afhænger af udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at prisen stiger i perioder, hvor der er en begrænset mængde strøm og mange forbrugere om buddet. Omvendt falder prisen, når der er en stor mængde tilgængelig strøm i forhold til antallet af forbrugere.

Konkret gælder det typisk, at strømmen er dyrest i tidsrummet 17.00-21.00. Her kommer mange hjem fra arbejde og skole, og der skal laves aftensmad, vaskes tøj og hygges foran fjernsynet. Her er der altså mange om udbuddet af el i Gentofte. Til gengæld er strømmen ofte billig om natten, hvor de fleste sover, ligesom den kan være billig i formiddagstimerne, hvor mange er på arbejde. Elpriserne følger altså i vid udstrækning den ”gængse” døgnrytme.

Har du mulighed for at tilrettelægge dit forbrug af el i Gentofte, så du rammer uden om de spidsbelastede perioder, er der penge at spare. Sæt for eksempel opvaskemaskinen i gang, inden du går i seng, eller tidsudskyd vaskemaskinen til at starte om natten, så tøjet er klar til ophængning om morgenen.

Hvad bestemmer prisen på el i Gentofte?

Som vi netop har været inde på, afhænger prisen på el i Gentofte i høj grad af udbud og efterspørgsel. Det handler imidlertid ikke blot om, hvornår der er mange forbrugere, der bruger strøm, men også om, hvor meget strøm der bliver produceret.

I perioder med meget vind falder prisen på el typisk. Det skyldes, at der produceres en stor mængde vindenergi, hvilket får det samlede udbud af strøm til at stige – og prisen til at falde.

Priserne på el i Gentofte følger altså ikke blot forbrugernes døgnrytme, men afhænger også af vind og vejr. Det ses også ved, at prisen på el ofte er højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Det skyldes, at mange skal bruge strøm til opvarmning af boligen, ligesom de fleste opholder sig mere indendørs og bruger strøm til belysning og underholdning.

Den rå pris på el fastsættes på den nordiske elbørs ud fra netop udbud og efterspørgsel. Den kan vi som elselskab i Gentofte ikke påvirke. Det samme gælder moms og afgift til staten samt transportgebyr og tariffer til Energinet, som ejer elnettet. Alt dette er vi ikke herre over. Til gengæld er vi herre over de gebyrer, vi pålægger dig som forbruger.

Hos Velkommen betaler du 0 kroner i oprettelse og 0 kroner i abonnement. Du betaler til gengæld 0,1875 kroner i tillæg pr. kWh, du forbruger. Det er det, vi tjener vores penge på. Alle de mystiske gebyrer har vi droppet til fordel for denne gennemskuelige løsning. Vil du være med?