Læsetid: 5 min.

Elprisens udvikling

Historien der omhandler elprisens udvikling, er ikke den mest interessante. I hvert fald lige indtil år 2021, hvor flere udefrakommende faktorer var med til at skrue væsentligt op for energipriserne. Denne artikel vil kom nærmere ind på elprisens udvikling med en plottvist af fortælling. Hold på hat og popkorn, når vi dykker yderligere ned i hvilke produktkategori der har klaret sig bedst og dermed været den billigste i elprisens udvikling fra 2021 til og med 2022.

Elprisens udvikling for variabel- og fast elpris samt klimaprodukter

Som en films fortælling har der været en lang og måske også kedelig intro i elprisens udvikling, indtil vi pludselig stod ansigt til ansigt med point-of-no-return, med flere dramatiske stigninger og forhold. En film man pludselig skal holde godt fast i popkornene for at følge med i.

Men hvordan ser udviklingen helt konkret ud og hvilke karakterer – energiprodukter, klarer sig bedst i filmens plottvist vil vi komme nærmere ind på i denne artikel.

Historien om elprisens udvikling har 3 stærke produktkategorier. I Danmark tilbyder el-handelsselskaberne en række typer af elprodukter herunder variabel pris, fast pris og klimaprodukter.

Før vi dykker ned i elprisens udvikling fra 2021 til og med 2022, starter vi med at få et overblik over disse 3 stærke karakterer på elmarkedet, som de danske elselskaber som udgangspunkt tilbyder den danske forbruger, og hvad der kendetegner netop disse produkter.

Variabel elpris – Den fleksible og omstillingsparate

I det store hele så er den variable elpris kendetegnet ved, at prisen ændrer sig løbende ud fra en veldefineret elbørs. Prisen er gældende for en periode på under 3 måneder. Prisen på et variabelt elprodukt kan derfor ændre sig hver måned, dag eller hver time. Dette afhænger af aftalen man har indgået med valgte elselskab. En ‘veldefineret elbørs’ er hvor den rå el indkøbes. Dette kan fx være Nord Pool Group, som er hvor eksempelvis Velkommen indkøber råstrøm fra.
Læs mere om en variabel elpris aftale fra Velkommen her.

Fast pris produkter – Den stabile og forudsigelige

Fastprisprodukter er generelt kendetegnet ved, at elprisen ligger fast over en periode. Perioden er på mindst 3 sammenhængende måneder, men kan også være over en længere periode fx 6 eller 12 måneder. Længden for perioden afhænger af aftalen man har indgået med valgte elselskab. Elprisen med et fastprisprodukt er altså kendt på forhånd af kunden i den givne periode.

Klimaprodukter – Den bæredygtige og miljørigtige

Som udgangspunkt så forekommer klimaprodukter som mange forskellige typer. Klimaprodukter er eksempelvis et energiprodukt hvor et elselskab forpligter sig til, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder, eller produktet støtter CO2-reducerende tiltag. Dette sker på normalvis gennem forbrugerombudsmandens retningslinjer for grøn strøm. Klimaprodukter kan indkøbes både som et variabelt produkt og et fastprisprodukt. Flere energiselskaber herunder Velkommen følger forbrugerombudsmandens retningslinjer og indkøber strøm med blandt andet ét blad (kategori 2)- Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Læs mere her.

 

Elprisudviklingen fra 2021 til og med 2022

Energikrisen har sat sit tydelige præg på elprisens udvikling i 2021 og 2022. Stigningen er først begyndt at aftage for de variable produkter omkring september-oktober 2022, hvilken dog nu også ses som den billigste produkttype ud af de 3.

Elprisens udvikling for de 3 produkttyper det sidste år er tydeliggjort af figur 3 (Kilde: Forsyningstilsynet).

Udover en generel aftagende stigning af elprisen, ses også et markant fald i gasprisen. Dette er et positivt tegn for dig som forbruger, da alle energimarkedets faktorer såsom gaspriser, Co2-kvoter, oliepriser osv. er tæt bundet sammen. I figuren nedenfor ses udviklingen i priserne (kr./m³) fra nov. 2019 til dec. 2022 på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter for naturgas. Det ses hvordan gasprisen efter dens enorme prishop og peak i september 2022, igen er markant dalende. Kilde: Forsyningstilsynet – Gaspriser

spotpris naturgas

Elprisudviklingen 4. kvartal 2022

I det følgende angives de gennemsnitlige priser for de tre produkttyper. Der anvendes et simpelt gennemsnit. Der tages ikke hensyn til den solgte volumen på de enkelte produkter, og de angivne priser er kun den andel af elprisen, som går til elselskabet. Netbetaling, elafgift og moms er således ikke inkluderet i viste pris.

Udvikling i elprisen for variabel elpris produkter

I tabel 2 ses gennemsnitspris og gennemsnittet for et abonnement for variable produkter for henholdsvis Vest- og Østdanmark (Kilde: Forsyningstilsynet).
Det ses at elprisen på variable produkter falder efter prisen toppede i august 2022, og de variable produkter ses i 4. kvartal 2022 som den billigste produkttype ud af de 3. Abonnementsprisen er normalt ret stabil, dog med en betydelig stigning i december.

Udvikling i elprisen for fastprisprodukter

Da fastprisprodukter generelt er kendetegnet ved, at elprisen er kendt på forhånd, fastsættes priserne forskelligt fra de variable produkter. Gennemsnitspris og gennemsnittet for et abonnement for fastprisprodukter for henholdsvis Vest- og Østdanmark ses i tabel 3 (Kilde: Forsyningstilsynet). Fastprisprodukter har en tendens til at følge de variable priser, men med måneders forsinkelse. Det er en trend, som tydeligt ses, ved at faldet i priser først starter i december for de faste priser (Se også figur 3).

Udvikling i elprisen for klimaprodukter

Klimaprodukter kan indkøbes både som variable produkter og fastprisprodukter. Som det ses i figur 3 og tabel 4 (Kilde: Forsyningstilsynet), fremgår det, at klimaprodukter følger priserne for variable produkter. Der ses dog et mindre udsving i priserne. Dette skyldes blandingen af variable og fastpris klimaprodukter. Læs mere om Velkommens ét blad (Katagori 2) grønne elprodukt her.

I forhold abonnementsprisen for klimaprodukter ses nogenlunde samme tendens i Øst- og Vestdanmark. Abonnementspriserne ses dog højere i øst, mens forbrugsprisen er lidt højere i vest.

Hvad bør du som elforbruger gøre nu?

Sidder du og genovervejer dit elprodukt, og er i tvivl om hvad der er det bedste produkt for dig i disse tider med udsving i elprisen? Som udgangspunkt afhænger dit valg af elprodukt i høj grad af dit temperament.

Generelt bør du gøre dig de samme overvejelser, som du højst sandsynligt allerede gør med din privatøkonomi. Hvilket af dine udgifter har du det bedst med er helt stabile og faste, og hvilket må godt gerne variere en smule?

Har du det bedst med at lægge et fast budget, og kende udgiften ret præcist, så kan en fast aftale på strøm være bedst.

Men har du det derimod fint med udsving, og ønsker selv at kunne styre udfaldet på din elregning ved at være opmærksom på hvornår du bruger din strøm, og hvad den koster i de forskellige timer, så er en variabel prisaftale på el en god løsning. Dette er især også en fornuftig løsning til dig der overvejer at anskaffe en elbil eller en varmepumpe. Med et variabelt elpris produkt kan du med fordel udnytte elprisen, når den er billigst. Dette gælder både for elpriser time for time Odense, København, Aarhus, Ålborg, Esbjerg, Vejle eller hvor du end bor i landet. Gå efter at placere størstedelen af dit elforbrug i døgnets billigste timer. På den måde er der penge at spare på elregningen.

4 grunde til, at du bør vælge en elaftale fra Velkommen👇

Spar penge på elregningen ved at vælge en elaftale fra Velkommen og undgå unødvendige merudgifter⚡

Vi giver dig:
✔ 0 kr. i oprettelse og i abonnement til Velkommen.
✔ Variabel elpris aftale med afregning time for time.
✔ 100% certificeret grøn strøm.
✔ Personlig kundeservice på chat, mail og telefon.

Det er en elaftale med tanke for miljø og din pengepung ⚡🌱