Grøn strøm

Klimavenlig strøm til 0 kr. i abonnement.

Groen_stroem

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm karakteriseres som energi, der er produceret af 100% vedvarende energikilder, som f.eks. via vand-, sol og vindenergi. Elnettet i Danmark består af henholdsvis et distributions- og transmissionsnet, hvor alt den el der produceres blandes sammen heri. På den måde går den strøm, der produceres ikke til spilde.

Det betyder dog også, at du ikke kan være sikker på, at den strøm der kommer ud af din stikkontakt udelukkende er grøn strøm. Når vi sælger grøn strøm betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater fra vedvarende energikilder, der svarer til dit forbrug. Hvis alle tog valget om kun at købe grøn strøm ville elnettet til sidst kunne stå som en gennemført bæredygtig variabel, der udgør en enorm besparelse for det samlede CO2-udslip.

Et bæredygtigt valg mod en grønnere fremtid

Når du tager det klimavenlige valg og vælger den grønne strøm til, så fremskynder du overgangen til et Danmark bestående af 100% grøn energi. Dit aktive bæredygtige valg giver klimaet de bedste forudsætninger, hvor du er med til at gøre en enorm forskel for en grønnere fremtid.

Hvor får vi vores grønne strøm fra?

Vi indkøber certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder. Vi har indtil nu indkøbt strøm produceret fra to kilder: Vind og vand.

Vandkraftværker

I vores basis produkt GrønEl har vi blandt andet indkøbt certificeret grøn strøm fra norske vandkraftværker. Vi indkøber fra flere kilder, for at holde prisen nede for vores kunder – selvfølgelig uden at gå på kompromis med den grønne omstilling.

Et vandkraftværk producerer elektrisk energi ved hjælp af rindende vand. Det består af 3 dele, henholdsvis et vandreservoir, en dæmning til at kontrollere vandmassen samt et kraftværk, som producerer elektriciteten. I kraftværket er der en turbine, som er forbundet med en aksel, der går til en elektrisk generator – og herved produceres der strøm.

Ved vandkraftværker foregår det helt lavpraktisk således, at lugerne i dæmningen åbnes, så vandet fra vandresoireret kan strømme ind i de forbundne rør til turbinen. Herfra omdanner generatoren i turbinen vandkraften til strøm, som gennem kabler i jorden, transporterer strømmen til vores husstande.

Grøn strøm fra vandkraftværker

Vindenergi

En vindmølle er en transducer, som omdanner vindens energi til strøm. Jo højere vindhastighed, jo mere energi er der også i vinden, hvorfor de fleste vindmølleparker er placeret på vandet. Det skyldes, at vind har mere fart på over vand end over land. Vindmøllen fungerer helt lavpraktisk således, at vinden får vindmøllens vinger til at rotere, hvorved der dannes strøm. Vindmøllerne er tilsluttet vores forsyningsnet, som er et forbundet netværk til fordeling af el fra forskellige kilder til de danske forbrugere. Dette sker gennem en række master og kabler, som typisk distribueres under jorden.

Nogle gange blæser det så meget, at vindmøllerne producerer mere strøm end hvad vi har brug for. Denne overskudsenergi kan man bruge til elektrolyse. Dvs., at man kan fremstille CO2-neutrale syntetiske brændstoffer ved elektrolyse af vand og kuldioxid. På den måde omdannes den overskydende energi til fossile brændstoffer – altså benzin, diesel og naturgas på en bæredygtig måde.

Hvis du udelukkende vil købe strøm fra danske vindmøller, kan vi sagtens klare det. Det koster 9 kroner ekstra om måneden på din regning og er godt givet ud.

Grøn strøm fra danske vindmøller

Certificeret grøn el

Det har tidligere været svært som forbruger at finde rundt i, hvad der i virkeligheden var grøn strøm. Vi energiselskaber har brugt betegnelsen i et stykke tid nu, men det har været svært som forbruger at sammenligne de enkelte selskaber og produkter. Det har nu ændret sig, da der i Danmark er trådt en ny mærkningsordning i kraft.

Nedenfor kan du læse om de kategoriseringer der er lavet, og hvad de betyder. Derudover kan du læse mere om, hvordan vi hos Velkommen kun sælger grøn strøm. Vi mener ikke, at du som kunde behøver at gå på kompromis med miljøet, og samtidig behøver du ikke betale overpris for din strøm. Derfor er alle vores produkter, som minimum, kategoriseret med ‘’et blad’’. Det betyder, at 100% af alt den strøm vi indkøber stammer fra 100% vedvarende energikilder. Vi har indtil nu indkøbt strøm produceret fra danske vindmøller og norske vandkraftværker.

Ét blad

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Certificeret grøn strøm

To blade

Elprodukter med to blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover skal der være lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Certificeret grøn strøm
Elnettet i Danmark

Vidste du?

At vi el-selskaber ikke kan garantere hvilken strøm, der kommer ud af dine stikkontakter? Når vi – og andre – indkøber strømmen, så bliver al strøm blandet sammen i elnettet. Det betyder, at din strøm, der kommer ud af kontakterne er en blanding af al den strøm, som bliver produceret. Det er rigtig smart, så undgår vi nemlig, at en masse strøm går til spilde. Når vi siger, at alt vores strøm stammer 100% fra vedvarende energikilder, så betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder. Hvis vi kunne få alle til at tage dette valg, ville strømmen i de danske virksomheder og husstande med tiden blive 100% grøn.

Vil du også hjælpe klimaet?

Vi indkøber certifikater, der stammer 100% fra grønne kilder – på den måde er du sikret grøn strøm. Tidligere har vi købt certifikater fra både norsk vand og dansk vind, og vi vil i fremtiden selvfølgelig også sørge for at indkøbe 100% fra grønne energikilder for dit forbrug.

Grøn strøm fra vandkraftværker
GrønEl
Certificeret-grøn-strøm
Med dette produkt får du:
  • 100% certificeret el fra grønne kilder
  • Gratis oprettelse
  • Lav elpris der følger markedet

Hvorfor vælge Velkommen?

Grøn el og eminent kundeservice til gode priser. Det er det korte svar.

Grøn el – selvfølgelig.

Hos Velkommen får du grøn strøm til gode priser og 0 kr. i abonnement. Den grønne omstilling er en kerneværdi i vores virksomhed, derfor har vi indtil nu udelukkende købt grøn strøm fra danske vindmøller og norske vandkraftværker til vores kunder. Hvis du vælger en aftale hos os, så sørger vi selvfølgelig også for at købe grønne certifikater for 100% af dit forbrug i fremtiden.

Vi er et anderledes energiselskab, som ikke forsøger at spise dig af med høje abonnementsopkrævninger eller skyhøje priser. Vi sætter kunden i fokus og kæmper for, at det skal være let, sjovt og billigt at være elkunde hos os, uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, kundeservice eller den grønne omstilling.

Grøn el fra vedvarende energikilder

Vores elpriser

Vores produkter har variable priser, som i hele 2020 har ligget under markedsgennemsnittet – og dette selvom vi kun sælger grøn strøm. I grafen kan du se vores gennemsnitspriser i både øst og vest for 2020 sammenlignet med gennemsnitsprisen for variable produkter på markedet.

Husk at gennemsnitsprisen i 2020 ikke nødvendigvis er et udtryk for prisen i dag, da vores produkter følger de variable priser på elmarkedet. Du kan se vores aktuelle produkter og priser herunder.

Vest
Øst
Få-et-gratis-pristjek

Få et gratis pristjek

Kunne du have sparret penge med en anden elaftale? Med vores prisberegner behøver du ikke selv sidde med lommeregneren og de store regneark. Vi har lavet et værktøj, hvor du kan sammenligne tidligere gennemsnitspriser i markedet med vores elpriser.

Værd at vide

Når vi siger, at vi sælger grøn strøm, så betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder.

Hvis vi kunne få alle til at tage dette valg, ville strømmen i de danske virksomheder og husstande med tiden blive 100% grøn.

Selvom du aldrig kan være sikret, at det er grøn strøm der kommer ud af lige præcis din stikkontakt, så kan du være med til at bidrage til et mere klimavenligt Danmark.

Jo flere der vælger den grønne strøm til, jo mere vedvarende energi kan vi i fremtiden producere.

Alt vores strøm kommer fra 100% vedvarende energikilder. Vi indkøber certifikater svarende til vores kunders samlede forbrug. Tidligere har vi indkøbt certifikater fra danske vindmøller og norske vandkraftværker.

Du kan læse mere om vores grønne strøm her.

Energinet udsteder certifikater for produktion af grøn strøm. Dvs. når en vindmølle producerer en given mængde strøm, så får producenten udstedt certifikater svarende til den producerede mængde.
Vi køber certifikater svarende til vores kunders elforbrug. På den måde bidrager vores kunder til at fremskynde den grønne omstilling.

Elnettet i Danmark er indrettet således, at alt strøm der bliver indkøbt blandes sammen. På den måde undgår man, at der er strøm som går til spilde.
Ved at vælge grøn strøm til kan du fremskynde, at en større del af elnettet i fremtiden vil være dækket af grønne energikilder.